SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia. Tutkimusohjelman vuosikirja 1996: Projektiesittelyt

Translated title of the contribution: SIHTI 2: Energy and environmental technology. Yearbook 1996: Project presentations

Maija Korhonen (Editor), Thun Rabbe (Editor)

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

Kestävän kehityksen ja luonnon ekosysteemien säilymisen kannalta vähäpäästöinen energiantuotanto ja siihen liittyvät teknologiat ovat avainasemassa. Suomessa kehitetty osaaminen onkin tällä hetkellä hyvin arvostettua, ja useissa tekniikan sovelluksissa Suomi on aivan maailman kärjessä. Maineemme antaa meille poikkeuksellisen hyvän aseman laadukkaan ja ympäristöystävällisen teknologian käyttöönoton edistämiseen ja sen puolesta puhumiseen erilaisissa yhteyksissä. Samalla arvostuksemme velvoittaa meitä entistä aktiivisemmin osallistumaan globaaliseen ilmastonsuojelukeskusteluun ja myös vaikuttamaan siihen liittyvään päätöksentekoon. SIHTI 2 -ohjelma on pyrkinyt määrätietoisesti tukemaan kokonaisvaltaisen ympäristöhallintaan liittyvän osaamisen kehittämistä Suomessa. Vuonna 1996 tämä noin kolmen miljoonan markan tutkimuskokonaisuus kattoi poikkeuksellisen laajan alueen kasvihuonekaasujen kehitystä kuvaavien indi-kaattoreiden, sekä energia- ja ympäristöverojen vaikutusten analysoinnista erilaisten ympäristölaskennan päätöksenteon apuvälineiden kokeiluun ja kehittämiseen. Tärkeän osan muodostivat koko maan kattavan energiatuotannon elinkaaritietokannan rakentaminen sekä erilaisten arvottamismenetelmien käyttö yrityksen päätöksenteossa. Savukaasujen puhdistustekniikka on tutkimuskokonaisuus, jonka ympärille on kehittynyt kansainvälisestikin tunnustettu osaamiskeskus. Suurin osa hankkeista koskee pienhiukkasten erottamista ja terveysvaikutuksia. Pienhiukkasten päästölähteitä on kartoitettu, koostumuksia ja kokojakaumia mitattu ja keinoja vaikuttaa pesureitten ja sähkösuodattimien erotustehokkuuteen tutkittu. Tutkimukset käsittävät teoreettisia mallinnuslaskelmia, laboratoriomitan laiteteknistä kehitystyötä ja täyden mitan koetoimintaa. Ensimmäisiä tuloksia on jo voitu hyödyntää kaupallisesti. Myös kaasumaisten komponenttien, erityisesti typenoksidien ja rikkiyhdisteiden, vähentämistekniikoita on tutkittu. Energiantuotannon ja metsäteollisuuden kiinteiden jätteiden vähentäminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa-alue. Kaasu- ja nestemäisten päästöjen suhteen teknologian taso on Suomessa kansainvälisesti katsottunakin hyvin korkea. Sen sijaan kiinteiden jätteiden mahdollinen hyötykäyttö ja jätteiden käsittelyn aiheuttaman ympäristökuormituksen pienentäminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Kiristyvät normit sekä kasvavat maksut ja kustannukset jätteiden sijoittamiselle kaatopaikoille pakottavat laitoksia etsimään vaihtoehtoisia prosessiteknisiä ratkaisuja kasvaville jätemäärilleen. SIHTI 2 -ohjelma on myös ottanut vastaan tämän haasteen.
Translated title of the contributionSIHTI 2: Energy and environmental technology. Yearbook 1996: Project presentations
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages352
ISBN (Print)951-38-4561-3
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeC2 Edited books
EventSIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1996
: Projektiesittelyt
- Espoo, Finland
Duration: 1 Jan 19971 Jan 1997

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number170
ISSN0357-9387

Keywords

 • energy production
 • costs
 • emissions
 • reduction
 • smoke
 • combustion products
 • environment protection
 • environmental technology
 • purification
 • industrial plants
 • boilers
 • forest products industry
 • paper industry
 • nitrogen oxides
 • particulates
 • catalysts
 • measurement
 • wastes
 • ashes
 • peat production
 • Sihti 2
 • fuels
 • utilization

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SIHTI 2: Energy and environmental technology. Yearbook 1996: Project presentations'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this