SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia. Tutkimusohjelman vuosikirja 1995: Projektiesittelyt

Translated title of the contribution: SIHTI 2: Energy and environmental technology. Yearbook 1995 of the research programme: Project presentations

Maija Korhonen (Editor), Rabbe Thun (Editor)

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

SIHTI 2 -tutkimusohjelmassa tutkitaan monipuolisesti eri energiantuotantomuodoista aiheutuvia haittavaikutuksia, niiden rajoittamismahdollisuuksia sekä niistä yrityksille ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Energiantuotannon haittavaikutuksia koskevan arviointityön perusedellytyksiä ovat luotettavat tietokannat maamme energiantuotannosta, käytetyistä polttoaineista ja kattilakannasta sekä eri tuotantomuotojen aiheuttamista päästöistä. Näiden luominen onkin ollut yksi SIHTI-ohjelman tärkeimmistä osatavoitteista. Hyvin keskeisessä asemassa ovat myös ympäristöpäätöksentekoon ja arvottamiseen tarvittavien menetelmien ja työkalujen kehittäminen sekä niiden käyttökelpoisuuden ja luotettavuuden testaaminen. Päästöjen mittaus on ongelmakenttä, jossa joudutaan jatkuvasti uusien haasteiden eteen. Uudet, tiukkenevat ilmanpäästönormit sekä uusien poltto- ja puhdistustekniikoiden kehittäminen ovat luoneet tarpeen mitata etenkin pienhiukkasten käyttäytymistä eri prosessitilanteissa. SIHTI 2 -ohjelman hiukkastutkimuksen lähin tavoite onkin kehittää savukaasuille soveltuva, reaaliaikainen kokojakauman mittausmenetelmä. Ohjelmassa keskitytään myös uusien vaikeasti mitattavien kaasumaisten komponenttien havainnointiin sekä jatkuvatoimisten mittauslaitteiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Energiantuotannon ja siihen liittyvien ympäristökysymysten ohella SIHTI 2 -ohjelman kohdealueena ovat myös metsäteollisuuden ympäristökysymyk-set. Yhteisiä tavoitteita molemmille kohdealueille ovat haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen, raaka-aineiden kierrätys sekä jätteiden määrän rajoittaminen ja hyötykäyttö. SIHTI 2 -ohjelmassa tehdään toisiaan tukevia tutkimus- ja kehityshankkeita useampia eri tieteiden ja teknologioiden aloja edustavissa yliopistoissa, tut-kimusorganisaatioissa ja yrityksissä ja monessa hankkeessa myös läheisessä yhteistyössä. Vuonna 1995 ohjelma koostui 28 tutkimuslaitoshankkeesta ja 22 yrityshankkeesta. Näissä hankkeissa saatuja tuloksia esitellään julkaisussa. Osa tutkimushankkeista oli edelliseltä vuodelta jatkuvia ja osa uusia, jotka jatkuvat vielä vuonna 1996.
Translated title of the contributionSIHTI 2: Energy and environmental technology. Yearbook 1995 of the research programme: Project presentations
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages593
ISBN (Print)951-38-4560-5
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeC2 Edited books
EventSIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1995, Projektiesittelyt
- Espoo, Finland
Duration: 1 Jan 19971 Jan 1997

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number169
ISSN0357-9387

Keywords

 • energy production
 • costs
 • emissions
 • reduction
 • smoke
 • combustion products
 • environment protection
 • environmental technology
 • purification
 • industrial plants
 • boilers
 • forest products industry
 • paper industry
 • nitrogen oxides
 • particulates
 • catalysts
 • measurement
 • wastes
 • ashes
 • peat production
 • Sihti 2
 • fuels
 • utilization

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SIHTI 2: Energy and environmental technology. Yearbook 1995 of the research programme: Project presentations'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this