SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt

Translated title of the contribution: SIHTI 2: Energy and environmental technology: Yearbook 1998, project presentations

Rabbe Thun (Editor), Maija Korhonen (Editor)

Research output: Book/ReportBook (editor)

Abstract

Energian ja ympäristön leikkauskohdassa on viime vuosina tapahtunut suuria mullistuksia. Energiamarkkinat ovat vapautuneet ja osana kestävään kehitykseen pyrkimystä ekologinen ajattelu on saanut jalansijaa myös perinteisessä markkinataloudessa, tyyppiesimerkkinä vihreän sähkön käsite ja kierrätys. Ympäristöproblematiikassa on siirrytty megasarjaan, esimerkiksi ilmastokysymyksessä eletään suurten päätösten aikaa. Energia- ja ympäristöteknologian myynnissä myyjältä vaaditaan yhä enemmän osaamista. Tuotteiden käytön pitkäaikaiset ympäristöominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti kaupan syntyyn. Perinteisen kovan teknologian rinnalle tarvitaan uutta innovatiivista pehmoteknologiaa. SIHTI-ohjelma on paneutunut näihin kysymyksiin niin sanotuilla strategisilla selvityksillään. Ympäristönsuojelun ohjaukseen tarvittavaa tietoutta on luotu lukuisissa ympäristövaikutusten arvottamiseen liittyvissä hankkeissa sekä talouden ja ympäristönsuojelun optimia hakevissa selvityksissä. Yritystasolla tehtävää ympäristölaskentaa varten on luotu uusia työkaluja ja menetelmiä ja päästöpörssien monulotteisia vaiktuksia on analysoitu. Poliittisen päätöksenteon tueksi on kehitetty kasvihuonekaasujen kehitystä kuvaavia indikaattoreita ja analysoitu vaihtoehtoisten päästörajoitustekniikoiden kustannuksia ja tehokkuutta. SIHTI-ohjelmassa savukaasujen puhdistustekniikka-alueelle on syntynyt oma vahva tutkimuskokonaisuutensa, jonka ympärille on kehittynyt kansainvälisestikin arvostettuja tutkimusryhmiä. Pienhiukkasten tärkeimpiä päästölähteitä on kartoitettu, koostumuksia ja kokojakaumia mitattu ja erilaisia keinoja vaikuttaa pesureitten ja sähkösuodattimien erotustehokkuuteen tutkittu. Tutkimusryppääseen on kuulunut sekä teoreettisia mallinnuslaskelmia, laboratoriomitan laiteteknistä kehitystyötä että täyden mitan koetoimintaa. Osoituksena onnistuneesta panostuksesta on, että tutkimustuloksia on jo voitu hyödyntää kaupallisesti ja täyden mittakaavan laitetoimituksia ulkomaille on jo toteutettu. Uusia innovatiivisia teknisiä ratkaisuja ympäristöpäästöjen mittaamisella on myös kehitetty. Metsäteollisuuden ympäristövaikutusten hallinnan parantamiseksi on ohjelman puitteissa perusteellisesti mitattu ja mallinnettu haitallisten aineiden kulkeutumista eri virroissa ja prosessiyksiköissä sekä tutkittu ja kehitetty uusia säästävän teknologian ratkaisuja mm. sellutehtaan vesikiertojen sulkemiselle, viherlipeäsakan ja tuhkan hyödyntämiselle sekä siistauslietteen ja jätepaperin poltosta syntyvän tuhkan kierrättämiselle. Turvetuotannon valumavesien sekä pöly- ja melupäästöjen paremmalle hallinnalle on kehitetty uusia menetelmiä ja ohjeita, joita on jo otettu käyttöön. Vaihtoehtoisia ratkaisuja käytettyjen turvetuotantoalueiden jälkikäytölle on niin ikään tutkittu. Poikkitieteellisen lähestymistavan takia SIHTI-ohjelma on pyrkinyt tiedottamaan tutkimustuloksistaan mahdollisimman laajasti. Ohjelman vuosiseminaari ja sen yhteydessä pidettävät istunnot energiantuotannon päästöjen ympäristövaikutuksista, pienhiukkasten erottamisesta ja kiinteiden jätteiden hyötykäytöstä suovat oivallisen tilaisuuden niin esitelmänpitäjille kuin kuulijoillekin antaa oman panoksensa meitä kaikkia hyvin läheisesti askarruttavaan kysymykseen, mikä on oikea tie ja etenemistapa kestävään energiantuotantoon.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages487
ISBN (Electronic)951-38-5266-0
ISBN (Print)951-38-5265-2
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeC2 Edited books

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number191
ISSN0357-9387

Fingerprint

environmental technology
Oman
energy

Keywords

  • energy production
  • air pollution
  • emissions
  • environmental effects
  • flue gases
  • environmental protection
  • environmental technology

Cite this

Thun, R., & Korhonen, M. (Eds.) (1999). SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Symposium, No. 191
Thun, Rabbe (Editor) ; Korhonen, Maija (Editor). / SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 487 p. (VTT Symposium; No. 191).
@book{567929374b8f4f2c8e2f2ab009e66325,
title = "SIHTI 2: Energia- ja ymp{\"a}rist{\"o}teknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt",
abstract = "Energian ja ymp{\"a}rist{\"o}n leikkauskohdassa on viime vuosina tapahtunut suuria mullistuksia. Energiamarkkinat ovat vapautuneet ja osana kest{\"a}v{\"a}{\"a}n kehitykseen pyrkimyst{\"a} ekologinen ajattelu on saanut jalansijaa my{\"o}s perinteisess{\"a} markkinataloudessa, tyyppiesimerkkin{\"a} vihre{\"a}n s{\"a}hk{\"o}n k{\"a}site ja kierr{\"a}tys. Ymp{\"a}rist{\"o}problematiikassa on siirrytty megasarjaan, esimerkiksi ilmastokysymyksess{\"a} elet{\"a}{\"a}n suurten p{\"a}{\"a}t{\"o}sten aikaa. Energia- ja ymp{\"a}rist{\"o}teknologian myynniss{\"a} myyj{\"a}lt{\"a} vaaditaan yh{\"a} enemm{\"a}n osaamista. Tuotteiden k{\"a}yt{\"o}n pitk{\"a}aikaiset ymp{\"a}rist{\"o}ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti kaupan syntyyn. Perinteisen kovan teknologian rinnalle tarvitaan uutta innovatiivista pehmoteknologiaa. SIHTI-ohjelma on paneutunut n{\"a}ihin kysymyksiin niin sanotuilla strategisilla selvityksill{\"a}{\"a}n. Ymp{\"a}rist{\"o}nsuojelun ohjaukseen tarvittavaa tietoutta on luotu lukuisissa ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten arvottamiseen liittyviss{\"a} hankkeissa sek{\"a} talouden ja ymp{\"a}rist{\"o}nsuojelun optimia hakevissa selvityksiss{\"a}. Yritystasolla teht{\"a}v{\"a}{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}laskentaa varten on luotu uusia ty{\"o}kaluja ja menetelmi{\"a} ja p{\"a}{\"a}st{\"o}p{\"o}rssien monulotteisia vaiktuksia on analysoitu. Poliittisen p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteon tueksi on kehitetty kasvihuonekaasujen kehityst{\"a} kuvaavia indikaattoreita ja analysoitu vaihtoehtoisten p{\"a}{\"a}st{\"o}rajoitustekniikoiden kustannuksia ja tehokkuutta. SIHTI-ohjelmassa savukaasujen puhdistustekniikka-alueelle on syntynyt oma vahva tutkimuskokonaisuutensa, jonka ymp{\"a}rille on kehittynyt kansainv{\"a}lisestikin arvostettuja tutkimusryhmi{\"a}. Pienhiukkasten t{\"a}rkeimpi{\"a} p{\"a}{\"a}st{\"o}l{\"a}hteit{\"a} on kartoitettu, koostumuksia ja kokojakaumia mitattu ja erilaisia keinoja vaikuttaa pesureitten ja s{\"a}hk{\"o}suodattimien erotustehokkuuteen tutkittu. Tutkimusrypp{\"a}{\"a}seen on kuulunut sek{\"a} teoreettisia mallinnuslaskelmia, laboratoriomitan laiteteknist{\"a} kehitysty{\"o}t{\"a} ett{\"a} t{\"a}yden mitan koetoimintaa. Osoituksena onnistuneesta panostuksesta on, ett{\"a} tutkimustuloksia on jo voitu hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} kaupallisesti ja t{\"a}yden mittakaavan laitetoimituksia ulkomaille on jo toteutettu. Uusia innovatiivisia teknisi{\"a} ratkaisuja ymp{\"a}rist{\"o}p{\"a}{\"a}st{\"o}jen mittaamisella on my{\"o}s kehitetty. Mets{\"a}teollisuuden ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten hallinnan parantamiseksi on ohjelman puitteissa perusteellisesti mitattu ja mallinnettu haitallisten aineiden kulkeutumista eri virroissa ja prosessiyksik{\"o}iss{\"a} sek{\"a} tutkittu ja kehitetty uusia s{\"a}{\"a}st{\"a}v{\"a}n teknologian ratkaisuja mm. sellutehtaan vesikiertojen sulkemiselle, viherlipe{\"a}sakan ja tuhkan hy{\"o}dynt{\"a}miselle sek{\"a} siistauslietteen ja j{\"a}tepaperin poltosta syntyv{\"a}n tuhkan kierr{\"a}tt{\"a}miselle. Turvetuotannon valumavesien sek{\"a} p{\"o}ly- ja melup{\"a}{\"a}st{\"o}jen paremmalle hallinnalle on kehitetty uusia menetelmi{\"a} ja ohjeita, joita on jo otettu k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n. Vaihtoehtoisia ratkaisuja k{\"a}ytettyjen turvetuotantoalueiden j{\"a}lkik{\"a}yt{\"o}lle on niin ik{\"a}{\"a}n tutkittu. Poikkitieteellisen l{\"a}hestymistavan takia SIHTI-ohjelma on pyrkinyt tiedottamaan tutkimustuloksistaan mahdollisimman laajasti. Ohjelman vuosiseminaari ja sen yhteydess{\"a} pidett{\"a}v{\"a}t istunnot energiantuotannon p{\"a}{\"a}st{\"o}jen ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksista, pienhiukkasten erottamisesta ja kiinteiden j{\"a}tteiden hy{\"o}tyk{\"a}yt{\"o}st{\"a} suovat oivallisen tilaisuuden niin esitelm{\"a}npit{\"a}jille kuin kuulijoillekin antaa oman panoksensa meit{\"a} kaikkia hyvin l{\"a}heisesti askarruttavaan kysymykseen, mik{\"a} on oikea tie ja etenemistapa kest{\"a}v{\"a}{\"a}n energiantuotantoon.",
keywords = "energy production, air pollution, emissions, environmental effects, flue gases, environmental protection, environmental technology",
editor = "Rabbe Thun and Maija Korhonen",
note = "Project code: K6SU00211",
year = "1999",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-5265-2",
series = "VTT Symposium",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "191",
address = "Finland",

}

Thun, R & Korhonen, M (eds) 1999, SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt. VTT Symposium, no. 191, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt. / Thun, Rabbe (Editor); Korhonen, Maija (Editor).

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 487 p. (VTT Symposium; No. 191).

Research output: Book/ReportBook (editor)

TY - BOOK

T1 - SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt

A2 - Thun, Rabbe

A2 - Korhonen, Maija

N1 - Project code: K6SU00211

PY - 1999

Y1 - 1999

N2 - Energian ja ympäristön leikkauskohdassa on viime vuosina tapahtunut suuria mullistuksia. Energiamarkkinat ovat vapautuneet ja osana kestävään kehitykseen pyrkimystä ekologinen ajattelu on saanut jalansijaa myös perinteisessä markkinataloudessa, tyyppiesimerkkinä vihreän sähkön käsite ja kierrätys. Ympäristöproblematiikassa on siirrytty megasarjaan, esimerkiksi ilmastokysymyksessä eletään suurten päätösten aikaa. Energia- ja ympäristöteknologian myynnissä myyjältä vaaditaan yhä enemmän osaamista. Tuotteiden käytön pitkäaikaiset ympäristöominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti kaupan syntyyn. Perinteisen kovan teknologian rinnalle tarvitaan uutta innovatiivista pehmoteknologiaa. SIHTI-ohjelma on paneutunut näihin kysymyksiin niin sanotuilla strategisilla selvityksillään. Ympäristönsuojelun ohjaukseen tarvittavaa tietoutta on luotu lukuisissa ympäristövaikutusten arvottamiseen liittyvissä hankkeissa sekä talouden ja ympäristönsuojelun optimia hakevissa selvityksissä. Yritystasolla tehtävää ympäristölaskentaa varten on luotu uusia työkaluja ja menetelmiä ja päästöpörssien monulotteisia vaiktuksia on analysoitu. Poliittisen päätöksenteon tueksi on kehitetty kasvihuonekaasujen kehitystä kuvaavia indikaattoreita ja analysoitu vaihtoehtoisten päästörajoitustekniikoiden kustannuksia ja tehokkuutta. SIHTI-ohjelmassa savukaasujen puhdistustekniikka-alueelle on syntynyt oma vahva tutkimuskokonaisuutensa, jonka ympärille on kehittynyt kansainvälisestikin arvostettuja tutkimusryhmiä. Pienhiukkasten tärkeimpiä päästölähteitä on kartoitettu, koostumuksia ja kokojakaumia mitattu ja erilaisia keinoja vaikuttaa pesureitten ja sähkösuodattimien erotustehokkuuteen tutkittu. Tutkimusryppääseen on kuulunut sekä teoreettisia mallinnuslaskelmia, laboratoriomitan laiteteknistä kehitystyötä että täyden mitan koetoimintaa. Osoituksena onnistuneesta panostuksesta on, että tutkimustuloksia on jo voitu hyödyntää kaupallisesti ja täyden mittakaavan laitetoimituksia ulkomaille on jo toteutettu. Uusia innovatiivisia teknisiä ratkaisuja ympäristöpäästöjen mittaamisella on myös kehitetty. Metsäteollisuuden ympäristövaikutusten hallinnan parantamiseksi on ohjelman puitteissa perusteellisesti mitattu ja mallinnettu haitallisten aineiden kulkeutumista eri virroissa ja prosessiyksiköissä sekä tutkittu ja kehitetty uusia säästävän teknologian ratkaisuja mm. sellutehtaan vesikiertojen sulkemiselle, viherlipeäsakan ja tuhkan hyödyntämiselle sekä siistauslietteen ja jätepaperin poltosta syntyvän tuhkan kierrättämiselle. Turvetuotannon valumavesien sekä pöly- ja melupäästöjen paremmalle hallinnalle on kehitetty uusia menetelmiä ja ohjeita, joita on jo otettu käyttöön. Vaihtoehtoisia ratkaisuja käytettyjen turvetuotantoalueiden jälkikäytölle on niin ikään tutkittu. Poikkitieteellisen lähestymistavan takia SIHTI-ohjelma on pyrkinyt tiedottamaan tutkimustuloksistaan mahdollisimman laajasti. Ohjelman vuosiseminaari ja sen yhteydessä pidettävät istunnot energiantuotannon päästöjen ympäristövaikutuksista, pienhiukkasten erottamisesta ja kiinteiden jätteiden hyötykäytöstä suovat oivallisen tilaisuuden niin esitelmänpitäjille kuin kuulijoillekin antaa oman panoksensa meitä kaikkia hyvin läheisesti askarruttavaan kysymykseen, mikä on oikea tie ja etenemistapa kestävään energiantuotantoon.

AB - Energian ja ympäristön leikkauskohdassa on viime vuosina tapahtunut suuria mullistuksia. Energiamarkkinat ovat vapautuneet ja osana kestävään kehitykseen pyrkimystä ekologinen ajattelu on saanut jalansijaa myös perinteisessä markkinataloudessa, tyyppiesimerkkinä vihreän sähkön käsite ja kierrätys. Ympäristöproblematiikassa on siirrytty megasarjaan, esimerkiksi ilmastokysymyksessä eletään suurten päätösten aikaa. Energia- ja ympäristöteknologian myynnissä myyjältä vaaditaan yhä enemmän osaamista. Tuotteiden käytön pitkäaikaiset ympäristöominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti kaupan syntyyn. Perinteisen kovan teknologian rinnalle tarvitaan uutta innovatiivista pehmoteknologiaa. SIHTI-ohjelma on paneutunut näihin kysymyksiin niin sanotuilla strategisilla selvityksillään. Ympäristönsuojelun ohjaukseen tarvittavaa tietoutta on luotu lukuisissa ympäristövaikutusten arvottamiseen liittyvissä hankkeissa sekä talouden ja ympäristönsuojelun optimia hakevissa selvityksissä. Yritystasolla tehtävää ympäristölaskentaa varten on luotu uusia työkaluja ja menetelmiä ja päästöpörssien monulotteisia vaiktuksia on analysoitu. Poliittisen päätöksenteon tueksi on kehitetty kasvihuonekaasujen kehitystä kuvaavia indikaattoreita ja analysoitu vaihtoehtoisten päästörajoitustekniikoiden kustannuksia ja tehokkuutta. SIHTI-ohjelmassa savukaasujen puhdistustekniikka-alueelle on syntynyt oma vahva tutkimuskokonaisuutensa, jonka ympärille on kehittynyt kansainvälisestikin arvostettuja tutkimusryhmiä. Pienhiukkasten tärkeimpiä päästölähteitä on kartoitettu, koostumuksia ja kokojakaumia mitattu ja erilaisia keinoja vaikuttaa pesureitten ja sähkösuodattimien erotustehokkuuteen tutkittu. Tutkimusryppääseen on kuulunut sekä teoreettisia mallinnuslaskelmia, laboratoriomitan laiteteknistä kehitystyötä että täyden mitan koetoimintaa. Osoituksena onnistuneesta panostuksesta on, että tutkimustuloksia on jo voitu hyödyntää kaupallisesti ja täyden mittakaavan laitetoimituksia ulkomaille on jo toteutettu. Uusia innovatiivisia teknisiä ratkaisuja ympäristöpäästöjen mittaamisella on myös kehitetty. Metsäteollisuuden ympäristövaikutusten hallinnan parantamiseksi on ohjelman puitteissa perusteellisesti mitattu ja mallinnettu haitallisten aineiden kulkeutumista eri virroissa ja prosessiyksiköissä sekä tutkittu ja kehitetty uusia säästävän teknologian ratkaisuja mm. sellutehtaan vesikiertojen sulkemiselle, viherlipeäsakan ja tuhkan hyödyntämiselle sekä siistauslietteen ja jätepaperin poltosta syntyvän tuhkan kierrättämiselle. Turvetuotannon valumavesien sekä pöly- ja melupäästöjen paremmalle hallinnalle on kehitetty uusia menetelmiä ja ohjeita, joita on jo otettu käyttöön. Vaihtoehtoisia ratkaisuja käytettyjen turvetuotantoalueiden jälkikäytölle on niin ikään tutkittu. Poikkitieteellisen lähestymistavan takia SIHTI-ohjelma on pyrkinyt tiedottamaan tutkimustuloksistaan mahdollisimman laajasti. Ohjelman vuosiseminaari ja sen yhteydessä pidettävät istunnot energiantuotannon päästöjen ympäristövaikutuksista, pienhiukkasten erottamisesta ja kiinteiden jätteiden hyötykäytöstä suovat oivallisen tilaisuuden niin esitelmänpitäjille kuin kuulijoillekin antaa oman panoksensa meitä kaikkia hyvin läheisesti askarruttavaan kysymykseen, mikä on oikea tie ja etenemistapa kestävään energiantuotantoon.

KW - energy production

KW - air pollution

KW - emissions

KW - environmental effects

KW - flue gases

KW - environmental protection

KW - environmental technology

M3 - Book (editor)

SN - 951-38-5265-2

T3 - VTT Symposium

BT - SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Thun R, (ed.), Korhonen M, (ed.). SIHTI 2: Energia- ja ympäristöteknologia: Tutkimusohjelman vuosikirja 1998, projektiesittelyt. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 487 p. (VTT Symposium; No. 191).