Sisäilma 2020: Hyvän sisäilman tekijöitä kouluissa ja päiväkodeissa

Tuomo Ojanen, Teemu Vesanen, Lotta Kannari, Kalevi Piira, Esa Nykänen, Marianna Tuomainen, Heli Naumi, Tiina Lumme, Mikko Melender, Elisa Vene, Piia Markkanen, Jaana Åberg, Jari Mattila

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Sisäilman ja yleisemmin sisäolosuhteiden tuottaminen rakennukseen on tekninen
  haaste, jolle on olemassa kriteerit suunnittelun lähtökohdaksi. Haasteet liittyvät
  mm. järjestelmien toteutukseen, säätöön ja ylläpitoon, ja ne korostuvat erityisesti
  koulurakennuksissa, joissa tilojen käyttäjämäärät vaihtelevat päivän aikana paljon.
  Terveellisen, tuottavan ja miellyttävän sisäympäristön ylläpito on rakennuksen
  tärkeimpiä tehtäviä ja tilojen käyttäjiä kokemus sisäympäristöstä on ensiarvoisen
  tärkeä.

  Projektissa lähtökohtana oli tarve hyvät sisäolosuhteet määrittävälle kriteereille.
  Pelkkä sisäilmakriteerien täyttyminen mittaamalla ei välttämättä tuota parasta
  käyttäjätyytyväisyyttä. Hankkeessa oli tavoitteena nykyistä paremmin tunnistaa ne
  mitattavat suureet ja niiden vaihteluväli, joilla tilojen käyttäjätyytyväisyys on
  mahdollisimman hyvä eli tyytyväisten osuus on suurimmillaan.

  Tässä raportissa on käsitelty VTT analysoimaa Espoon ja Helsingin koulu- ja
  päiväkoti-kiinteistöissä kerättyä mittaus- ja palautetietoa. Vantaan kaupunki toimi
  projektissa itsenäisesti jatkaen kohdekohtaista seurantaa aikaisemmin
  hankkimiensa puitesopimusten mukaisilla mittaus- ja palautejärjestelmillä, joiden
  tuloksia esitetään omassa luvussaan.

  Helsingin ja Espoon seurantakohteiden melko uudet talotekniset järjestelmät
  pitivät tilojen lämpötilatasot hyvin asetusalueilla ja ilmanvaihto toimi hyvin.
  Mittausdatalla ja käyttäjäpalautteella havaittiin yhteyksiä tiloittain ja rakennuksittain,
  mutta kattavaa analyysia saatavilla olevalla aineistolla ei voitu tehdä. Selkeimmin
  koettuun lämpötilaan, ilman raikkauteen sekä työ- ja opiskelukykyyn vaikutti mm.
  sisäilman kosteus. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärän (TVOC)
  kokemus riippui yhdisteistä: Päiväkodeissa korkeat pitoisuudet heikensivät koettuja
  sisäilman olosuhteita, muissa kohteissa riippuvuus oli osin jopa päinvastainen.

  Seurannassa mukana olleissa Vantaan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa
  ilmanvaihdon riittävyys oli yleisesti hyvä. Vantaalla käyttäjäpalautteella ja
  mittaustiedoilla havaittiin joissain rakennuksissa yhteneväisyyksiä. Kaikissa
  tapauksissa yhteneväisyyksiä ei kuitenkaan havaittu.

  Jatkossa yksi merkittävä haaste on luotettavan paine-eromittauksen toteutus
  sisä- ja ulkoilman välille. Tällä tekijällä voisi arvioida ilmanvaihdon toimivuutta sekä
  siirto- ja vuotoilmavirtoja. Haasteena on edelleen kokonaisuuden hallinta, datan
  luotettavuus ja jatkuvuus sekä vastuiden jakautuminen sisäilmapalveluissa.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages137
  ISBN (Electronic)978-951-38-8748-3
  DOIs
  Publication statusPublished - 2021
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number388
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • sisäympäristö
  • sisäilmasto
  • viihtyisyys
  • käyttäjäpalaute
  • työ- ja oppimiskyky
  • koulu
  • päiväkoti

  Cite this