Sisäilman laatu ja rakenteiden emissiot uusissa asuinrakennuksissa

Translated title of the contribution: Indoor air quality and material emissions in new buildings

Helena Järnström, Kristina Saarela

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tiedotteessa esitetään yhteenveto sisäilma- ja materiaaliemissiotuloksista, joita kerättiin Tekesin rahoittaman Terve Talo -teknologiaohjelman puitteissa uusista asuinrakennuksista vuosien 2000-2003 aikana. Tutkimuskohteita oli yhteensä kahdeksan ja ne vastasivat tämän päivän hyvän rakennustavan mukaan toteutettuja rakennuksia, sisältäen rakenteiden kosteuden hallinnan ja tämän lisäksi rakennuksissa käytetyt rakennusmateriaalit olivat tutkitusti kemiallisilta epäpuhtauksiltaan vähäpäästöisiä (M1-luokiteltuja). Rakenteiden emissioita seurattiin vaiheittain rakentamisen aikana. Emissioimittaukset toistettiin vastavalmistuneessa sekä 6 ja 12 kuukautta asutuissa ja samanaikaisesti määritettiin myös sisäilman laatu. Yhteenvetona voidaan sisäilmamittausten tuloksista todeta, että uusissa asuinrakennuksissa ei tavallisesti luovutusvaiheessa saavuteta Sisäilmastoluokituksen määrittämiä tavoitearvoja orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (TVOC) sekä ammoniakkipitoisuuden suhteen. TVOC-pitoisuus laskee sisäilmastoluokituksen S1-S3-luokkia vastaavalle tasolle (<200-600 µg/m3) keskimäärin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana asunnon käyttöönotosta. Ammoniakkipitoisuus vaihteli ja jopa nousi ensimmäisen asumisvuoden aikana ja tämän todettiin selittyvän em. ulkoisten olosuhteiden (kosteus, lämpötila) vaihtelusta eri vuodenaikoina. Formaldehydipitoisuus uusissa asuinrakennuksissa oli hyvin pieni. Emissiomittausten perusteella voitiin todeta että rakenteesta mitataan tavallisesti korkeampia emissioita kuin vastaavasti yksittäisistä materiaaleista laboratorio-olosuhteissa. Tämän voidaan olettaa johtuvan em. siitä että materiaalit ovat rakenteessa todellisessa ympäristössä, mikä tarkoittaa sitä, että ulkoiset olosuhteet, kuten rakenteen ja sisäilman kosteus ja lämpötila, voivat vaihdella hyvinkin paljon eri mittaustilanteissa. Oikeista rakenteista mitatuissa emissioissa oli eroja liittyen eri käytettyihin rakennusmateriaaleihin. Erityisen suuret erot havaittiin eri M1-luokiteltujen PVC-pinnoitteiden sekä eri liimatuotteiden välillä, mikä havaittiin lattiarakenteesta pinnoitteen poiston jälkeen mitatuista emissiotuloksista. Tutkimuksen aikana uudiskohteista kerätty sisäilma- ja emissiodata on arvokasta sikäli että sitä voidaan hyödyntää osana rakentamisen laadunseurantaa sekä epäiltyjen sisäilmaongelmatapausten arvioinnissa: kerätty tutkimustieto toimii referenssiarvoina kun arvioidaan onko sisäilmaongelma peräisin rakenteen poikkeavasta epäpuhtauksien tai liiallisen rakennekosteuden vaikutuksesta aiheutuvien hajoamistuotteiden emissiosta. Tiedotteen liitteenä on erillinen menetelmäohje rakennusaikaisten emissioiden sekä vastavalmistuneen asuinrakennuksen sisäilman laadun määrittämiseksi.
Translated title of the contributionIndoor air quality and material emissions in new buildings
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages106
ISBN (Electronic)951-38-6527-4
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2281
ISSN1235-0605

Keywords

  • air quality
  • residential buildings
  • indoor air
  • emissions
  • construction materials
  • volatile organic compounds
  • ammonia
  • formaldehyde
  • moisture
  • surface coatings

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Indoor air quality and material emissions in new buildings'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this