Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (SEEK): Loppuraportti

Rauno Holopainen, Kari Salmi, Leena Aalto, Katja Tähtinen, Jari Stengård, Pertti Pasanen, Maija Leppänen, Marko Hyttinen, Tapani Ollila, Arto Säämänen, Sanna Lappalainen, Leila Kakko, Kari Reijula

Research output: Book/ReportBook (author)Professional

Abstract

Suomen kunnat ja kaupungit ovat käyttäneet erilaisia hankintamuotoja uusiin kouluihin ja peruskorjausten tekemiseen kouluissa. Elinkaarimalli on yksi perinteisten hankintamuotojen rinnalle kehitetty malli, jossa palveluntuottaja yhdellä sopimuksella vastaa ainakin hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta pitkän sopimuskauden (10−40 vuoden) ajan. Tässä tutkimuksessa kerättiin informaatiota suomalaisista elinkaarikouluista ja verrattiin tuloksia kaupungin omarahoitteisiin kouluihin, joiden huolto ja ylläpito oli tuotettu kaupungin omalla organisaatiolla. Tutkimus tehtiin vuosina 2014‒2016 kuudessa elinaarikoulussa ja kuudessa kaupungin omarahoitteisessa koulussa. Sisäympäristön laatua arvioitiin mittauksin ja käyttäjäkokemuksin. Lisäksi kouluissa arvioitiin rakennusteknisten tekijöiden vaikutusta sisäilman laatuun asiakirjatietojen ja kohteessa tehtyjen katselmusten avulla. Myös koulujen energiakulutustietoja arvioitiin ja verrattiin hankkeissa käytettyjä elinkaarisopimuksien sisältöjä.
Original languageFinnish
PublisherFinnish Institute of Occupational Health
Number of pages98
ISBN (Electronic)978-952-261-702-6
ISBN (Print)978-952-261-703-3
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeD5 Text book, professional manual or guide or a dictionary

Cite this