Skaalautuvan videon käyttäytyminen pakettikytkentäisissä verkoissa: Diplomityö

Janne Vehkaperä

  Research output: ThesisMaster's thesis

  Abstract

  Videon suoratoisto langattomalla päätelaitteella on yksi nykyisiltä ja lähitulevaisuuden tietoliikennejärjestelmiltä toivotuista ominaisuuksista. Videon siirto langattomassa tiedonsiirtokanavassa on kuitenkin haastavaa, johtuen muun muassa kanavan muuttuvista olosuhteista ja kompressoidun videon virheherkkyydestä. Lisäksi tulevaisuudessa on käytössä rinnakkain useita erilaisia tietoliikennejärjestelmiä, joiden tiedonsiirtokapasiteetit ovat myös erilaisia. Käytössä voi olla myös useita erilaisia päätelaitteita, joiden laskentakapasiteetti, muistin määrä tai näytön koko voivat vaihdella. Jotta tiedonsiirtokanavan siirtokapasiteetti ja päätelaitteen ominaisuudet tulisivat mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetyiksi, on videon oltava mukautuvaa. Skaalautuva videonkoodaus on yksi mahdollinen menetelmä, jonka avulla video saadaan sovitettua tiedonsiirron muuttuviin olosuhteisiin. Tässä diplomityössä perehdytään skaalautuvan videon käyttäytymiseen pakettikytkentäisissä verkoissa. Työssä keskitytään erityisesti MPEG-4-standardin mukaiseen hienorakeisesti skaalautuvaan videonkoodaukseen ja sen virhesietoisuuteen. Työssä on toteutettu pakettivirhesietoinen dekooderi, joka pystyy dekoodaamaan pakettivirheitä sisältävää hienorakeisesti skaalautuvaa MPEG-4-bittivirtaa. Dekooderin avulla tutkitaan skaalautuvan videon priorisoinnin vaikutusta videon kuvanlaatuun. Lisäksi työssä tutkitaan skaalautuvan videon adaptoinnin tehokkuutta ja verrataan sitä skaalautumattoman videon adaptoinnin tehokkuuteen tiedonsiirtokanavassa, joka on altis bittinopeuden muutoksille. Tulokset osoittavat, että skaalautuvan videon adaptoinnilla saavutetaan tasaisempi kuvanlaatu kuin skaalautumattoman videon adaptoinnilla. Myös skaalautuvan videon kuvanlaatuun enemmän vaikuttavan datan priorisoinnilla saavutetaan parannusta kuvanlaadussa, mutta parannus on kuitenkin pientä varsinkin pienillä virhetodennäköisyyksillä käytettäessä työssä toteutettua dekooderia.
  Original languageFinnish
  QualificationMaster Degree
  Awarding Institution
  • University of Oulu
  Place of PublicationOulu
  Publisher
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Keywords

  • MPEG-4
  • skaalautuva videonkoodaus
  • hienorakeinen skaalautuvuus
  • virheiltä suojautuminen
  • digitaalinen video

  Cite this