Soodakattilalaitoksen riskianalyysi

Markku Reunanen, Jouko Suokas, Heikki Salo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Eräät ajovirheet ja soodakattilan rakenteiden vauriot saattavat johtaa räjähdykseen, josta voi huomattavien taloudellisten vahinkojen lisäksi aiheutua myös henkilövahinkoja. Vakavat räjähdykset ovat kuitenkin olleet harvinaisia ja tunnuslukujen vertailu osoittaa, että esimerkiksi sulavesiräjähdyksiä on Suomessa olennaisesti vähemmän kuin Pohjois-Amerikassa. Toisaalta aivan viime vuosinakin tapahtuneet soodakattilaräjähdykset osoittavat ongelman edelleen ajankohtaiseksi. Soodakattilalaitoksen riskianalyysi aloitettiin yleisellä riskikartoituksella. Tässä vaiheessa tiedostettiin kaikkiaan 152 erilaista vaaratilannetta. Yleisesti tiedostettujen kattilavaaratilanteiden lisäksi havaittiin esimerkiksi sellainen erikoinen mutta merkittävänä pidetty vaaratilanne, jossa laitoksen yläkerroksissa sijaitsevan syöttövesisäiliön vaurion yhteydessä vapautuva vesi ohjautuisi kattilan tulipesään tai sähkötiloihin. Soodakattilalaitoksen toimintaa sekä siihen kuuluvia putkilinjoja, säiliöitä ja prosessilaitteita tarkasteltiin tämän jälkeen yksityiskohtaisemmin poikkeamatarkastelun avulla. Tässä vaiheessa tunnistettiin ja analysoitiin kaikkiaan yli 200 vaaratilannetta. Esimerkiksi kahden haihduttamon ja polttolipeänsyöttöjärjestelmän kohdalla tunnistettiin kaikkiaan yli 60 tilannetta tai kohtaa, joissa lipeä voi vahingossa päästä laihtumaan. Soodakattilalaitoksen välittömiä tapaturmavaaroja etsittiin työn turvallisuusanalyysin avulla. Kohteina oli kolrne keskeistä ammattia - kattilanhoitajan, lämmittäjän ja haihduttamon hoitajan tehtävät. Tarkastelussa löytyi kaikkiaan 80 tapaturrnavaaraa. Merkittävimmät ongelmat liittyivät laitteiden luoksepäästävyyteen sekä käytössä oleviin hoitotasoihin ja niiden puutteisiin. Kunnossapitoon liittyviä ongelmia ja vaaroja etsittiin MORT-menetelmän ja toimintovirheanalyysin avulla. Riskianalyysin yhteydessä esitettiin kaikkiaan yli 260 erilaista parannusehdotusta. Näistä noin kolmannes tuli esiin poikkeamatarkastelun yhteydessä, kolmannes kunnossapidon tarkastelussa ja loput riskikartoituksen ja työn turvallisuusanalyysien yhteydessä. Yli puolet muutosehdotuksista oli luonteeltaan teknisiä. Riskianalyysissa käytetyistä menetelmistä poikkeamatarkastelu osoittautui tärkeimmäksi soodakattilalaitoksen käyttöturvallisuuden kehittämisen kannalta. Sen avulla saatiin kokonaiskuva laitoksen toimintaan liittyvistä häiriömahdollisuuksista ja niiden syistä. Muut nenetelmät - työn turvallisuusanalyysi, MORT ja toimintovirheanalyysi - täydensivät poilkkeamatarkastelua kohdistumalla rajatuille erityisalueille, kuten yksittäisten työtehtävien turvallisuuteen ja kunnossapitoon.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Print)951-38-1851-9
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number250
ISSN0358-5085

Cite this