Sora-alueen arvioinnin perusteet

Olavi Myhrberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sora-alueita joudutaan Suomessa arvioimaan vapaaehtoisten kauppojen, tietoimitusten, lunastustoimitusten, kiinteistönmuodostamistoimitusten ja verotuksen yhteydessä. Arviointiin sovelletaan lähes yksinomaan tuottoarvomenetelmää. Kiinteistoarvioinnissa tärkeimpänä pidetty kauppa-arvomenetelmä on jäänyt toissijaiseksi vertailukauppojen vähäisyyden ja kohteiden heterogeenisuuden vuoksi. Vuoden 1981 alusta voimaan tullutta maa-aineslakia sovelletaan mm. soran ja hiekan ottamiseen. Kaupallisiin tarkoituksiin tapahtuva aineksen ottaminen vaatii kunnanhallituksen luvan. Jos lupa evätään, maanomistajilla on oikeus vaatia alue lunastettavaksi, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että hän ei voi käyttää maataan maa- a metsätalouteen, rakentamiseen tai muuhun vastaavaan kohtuullista hyotyä tuottavaan tarkoitukseen. Kun maa-aineslaki ilmeisesti vähentää käyttoön otettavissa olevan aineksen määrää, soran hinnassa voi tapahtua muutoksia. Pohjavesien suojelu vähentaä myös käyttökelpoisen soran käyttöönottoa. Maa-aineslain mukainen maisemansuojelu ja pohjaveden suojelu johtanevat yhdessä siihen, että sora-alueita joudutaan avaamaan yhä enemmän eri kohteissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages126
ISBN (Print)951-38-2252-4
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number422
ISSN0358-5085

Keywords

  • gravel
  • evaluation
  • values
  • purchasing
  • excavation
  • economic models
  • economy
  • soil surveys
  • Finland

Cite this