Sosiaali- ja terveydenhuollon systeemisen innovaation johtaminen: Kahden tapaustutkimuksen opetuksia

Sirkku Kivisaari, Lauri Kokkinen, Juhani Lehto, Eveliina Saari

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Terveydenhuollon toimintamallien uudistamisen tarve on tämän päivän polttava haaste. Keskeisimmät muutosvoimat liittyvät väestön ikääntymiseen, teknologioiden uudistumiseen, hyvinvointipalveluihin kohdistuvien odotusten muuttumiseen sekä poliittiseen pyrkimykseen hillitä kustannusten bkt-osuuden nousua. Julkaisu valottaa systeemisen innovaation edistämisen haasteita johtamisen näkökulmasta. Julkaisu perustuu tapaustutkimuksiin, joissa on kahden ja puolen vuoden ajan seurattu systeemisten innovaatioiden kehittämisen ja levittämisen alkutaivalta. Olemme tarkastelleet kahden innovaation polkua monitasoisen muutoksen mallin kautta. Tarkasteltujen innovaatioiden kehittämisdynamiikat edustavat keskenään erilaisia innovaatiomalleja. Tutkimus nostaa esille paitsi paikallisten muutosagenttien keskeisen roolin, myös hybriditoimijoiden ja politiikkatoimijoiden merkityksen innovaatioiden levittämisessä. Tutkimus valottaa systeemisen innovaation kehittämisen, käyttöönoton ja levittämisen yhteenkietoutuneisuutta. Innovaation käyttöönoton ja levittämisen edellytyksiä luodaan jo kehittämisen alkutaipaleella.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages91
ISBN (Electronic)978-951-38-7326-4
ISBN (Print)978-951-38-7327-1
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2504
ISSN1235-0605

Keywords

  • system innovation
  • welfare and health services
  • renewal of service system
  • management of innovation
  • intermediary actors

Cite this