Sosiaalinen media tieteellisissä kirjastoissa: Esimerkkitapauksena VTT: AMK-opinnäytetyö

Translated title of the contribution: Scientific libraries in the age of social media: Bachelor's thesis

  Research output: ThesisBachelor's thesis

  Abstract

  Tutkimustyö on dynaamista ryhmätyötä ja verkostoitumista. Tutkijoille on tarjolla yhä enemmän verkkoviestinnän välineitä, joilla kertoa itsestään ja osaamisestaan tiedeyhteisössä. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten VTT:n tukijat tuntevat ja käyttävät työssään sosiaalisen median työkaluja ja mitä ammatillista hyötyä niiden käytöllä on saavutettu. Tietoammattilaisilla on keskeinen rooli näiden työkalujen hankinnassa ja käytön tukemisessa. Tämän tutkimuksen tuloksien avulla tavoitellaan myös parempaa ymmärrystä siitä, miten tietoammattilaiset voisivat tukea tutkijoita heidän työssään. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksena huhti–toukokuussa 2014, ja siinä oli sekä määrällinen että laadullinen tutkimusosuus. Työn toimeksiantaja oli Teknologian tutkimuskeskus VTT, joten siinä on tutkimuslaitosnäkökulma. Aineistoa kerättiin VTT:llä sekä lomakekyselynä että teemahaastatteluilla. Lomakekyselyyn vastasi 54 henkilöä ja haastateltavia oli viisi. Tutkimus osoitti, että VTT:läiset käyttivät monipuolisesti sosiaalisen median eri kanavia. He olivat aktiivisesti kokeilleet ja omaksuneet käyttötarkoituksiinsa sopivat mediat. Kokeilujen ja käytön myötä eri kanavien ominaisuudet ja pelisäännöt olivat tulleet tutuiksi. Osallistuminen sosiaalisessa mediassa vie tutkijoiden työ- ja vapaa-aikaa, mutta antaa lisäarvoa siihen paneutuville. Sosiaalinen media koettiin hyödylliseksi, mutta ei pakolliseksi. Osa VTT:läisistä olikin todennut, ettei sosiaalinen media täytä heidän odotuksiaan eivätkä käyttäneet sitä. Tietoammattilaisille on tarjolla uusia rooleja tutkimuksen näkyvyyden parantamisessa sekä julkaisukanavien valinnan tukemisessa, mukaan lukien Open Access -julkaiseminen. Tietoammattilaiset voivat helpottaa tutkijan työtä myös sosiaalisen median työkalujen valinnassa ja käytön opastamisessa. Vaikka työkalujen toiminnallisuuksien omaksuminen on helppoa, niiden löytämiseen ja valintaan tietoammattilaiset voivat tarjota ammattitaitoaan.
  Translated title of the contributionScientific libraries in the age of social media: Bachelor's thesis
  Original languageFinnish
  QualificationBachelor Degree
  Awarding Institution
  • Turku University of Applied Sciences
  Supervisors/Advisors
  • Mäkinen, Olli, Supervisor, External person
  Place of PublicationTurku
  Publisher
  Publication statusPublished - 2014
  MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

  Keywords

  • altmetrics
  • bibliometrics
  • social media
  • scientific publishing
  • libraries

  Cite this