Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa: Tapaustutkimus

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään teknologisen ja sosiaalisen innovatiivisuuden roolia ja mahdollista linkittymistä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa hankkeissa sekä sitä, minkälaisia edellytyksiä ESR tarjoaa politiikkainstrumenttina innovatiivisuudelle. Tarkastelunäkökulmana hankkeessa ovat erityisesti teknologisten innovaatioiden sosiaaliset ulottuvuudet. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena. Lähtökohtana hankkeiden valinnassa oli, että niissä yhdistyy sekä teknologinen ja sosiaalinen innovatiivisuus. Aineisto perustuu 15 kehittämishankkeen tuottamaan haastatteluaineistoon, jota kerättiin kolmen maakunnan alueella eli Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa. Tutkimushaastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan 24 ja sen kohteena olivat kehittämishankkeiden projektipäälliköt, toteuttajaorganisaatiot, ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuneita toimijoita sekä alueen politiikkatoimijoita. Haastattelut toteutettiin pääasiassa ryhmähaastatteluina; haastateltuja henkilöitä oli kaikkiaan 54. Raportin kolmannessa luvussa käydään käsitteellistä keskustelua siitä, mitä ovat teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot sekä pohditaan mitä ovat innovaatioprosessin sosiaaliset ulottuvuudet ja miten sosiaalinen pääoma linkittyy innovatiivisuuteen. Käsitemäärittelyn pohjalta kiteytetään myös ne innovatiivisuuden kriteerit, jotka vaikuttivat tutkimuksen kohteena olleiden case-hankkeiden valintaan. Raportin neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen kohteena olleet case-hankkeet, hankkeiden motivaatiotekijät ja kehittämisen painopistealueet sekä nostetaan esiin hyötyjä ja vaikutuksia joita hankkeesta koitui toteuttajille ja loppuhyödyntäjille. Kunkin hankkeen osalta nostetaan myös esiin hankkeiden innovatiiviset elementit. Case-hankeiden pohjalta tehtyjen johtopäätösten valossa sosiaalisten ja teknologiset ja teknologiset innovaatiot yhdistyvät ESR-hankkeissa 1) olemassa tiedon, osaamisen ja teknologian siirron 2) uuden osaamisen luomisen 3) käyttäjänäkökulman vahvistamisen 4) osaamisen jatkuvuuden tukemisen ja 5) verkottumisen vahvistamisen kautta. Viidennessä luvussa ESR:n innovatiivisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä tarkastellaan kolmen case-maakunnan näkökulmasta. Kuudes luku kiteyttää keskeiset havainnot johtopäätöksiksi siitä, miten ESR-hankkeiden innovatiivisuutta voitaisiin edelleen edistää alueiden ja yhteiskunnan hyödyksi. Pääasiassa kehittämishaasteet liittyvät innovaatioympäristöjen dynamiikan vahvistamiseen. Kehittämishaasteiden painottuminen dynamiikkaan ilmentää sitä, että siihen liittyvät tekijät ovat vasta nousemassa kehittämishaasteiksi kun taas osaamisympäristöön ja innovaatioympäristön rakenteisiin on jo osattu kiinnittää huomiota. Keskeisinä kehittämishaasteina on tunnistettu 1) tarvelähtöisen osaamisen vahvistaminen 2) välittävien organisaatioiden rooli innovatiivisuuden tukena 3) heterogeenisen toimintaympäristön rooli luovien ratkaisujen tuottajana 4) arviointien rooli kehittämistoiminnan suuntaajana 6) hyvien ja huonojen käytäntöjen merkitys oppimisen tukena. Raportin lopussa tiivistetään ESR-toiminnan haasteet toimenpide-ehdotuksiksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages85
ISBN (Electronic)951-38-6581-9
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number30
Volume1459-7683

Keywords

  • European Social Fund
  • funding
  • research and development
  • innovation
  • social innovations
  • technology innovations
  • societies
  • regional development
  • research policy
  • EU

Cite this

Hyytinen, K-M. (2005). Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa: Tapaustutkimus. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Working Papers, No. 30, Vol.. 1459-7683
Hyytinen, Kirsi-Maria. / Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa : Tapaustutkimus. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2005. 85 p. (VTT Working Papers; No. 30, Vol. 1459-7683).
@book{3e1f68f56ae34421960d70836f5dc0d4,
title = "Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa: Tapaustutkimus",
abstract = "Tutkimuksessa selvitet{\"a}{\"a}n teknologisen ja sosiaalisen innovatiivisuuden roolia ja mahdollista linkittymist{\"a} Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa hankkeissa sek{\"a} sit{\"a}, mink{\"a}laisia edellytyksi{\"a} ESR tarjoaa politiikkainstrumenttina innovatiivisuudelle. Tarkastelun{\"a}k{\"o}kulmana hankkeessa ovat erityisesti teknologisten innovaatioiden sosiaaliset ulottuvuudet. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena. L{\"a}ht{\"o}kohtana hankkeiden valinnassa oli, ett{\"a} niiss{\"a} yhdistyy sek{\"a} teknologinen ja sosiaalinen innovatiivisuus. Aineisto perustuu 15 kehitt{\"a}mishankkeen tuottamaan haastatteluaineistoon, jota ker{\"a}ttiin kolmen maakunnan alueella eli Keski-Suomessa, P{\"a}ij{\"a}t-H{\"a}meess{\"a} ja Satakunnassa. Tutkimushaastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan 24 ja sen kohteena olivat kehitt{\"a}mishankkeiden projektip{\"a}{\"a}llik{\"o}t, toteuttajaorganisaatiot, ohjausryhm{\"a}ty{\"o}skentelyyn osallistuneita toimijoita sek{\"a} alueen politiikkatoimijoita. Haastattelut toteutettiin p{\"a}{\"a}asiassa ryhm{\"a}haastatteluina; haastateltuja henkil{\"o}it{\"a} oli kaikkiaan 54. Raportin kolmannessa luvussa k{\"a}yd{\"a}{\"a}n k{\"a}sitteellist{\"a} keskustelua siit{\"a}, mit{\"a} ovat teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot sek{\"a} pohditaan mit{\"a} ovat innovaatioprosessin sosiaaliset ulottuvuudet ja miten sosiaalinen p{\"a}{\"a}oma linkittyy innovatiivisuuteen. K{\"a}sitem{\"a}{\"a}rittelyn pohjalta kiteytet{\"a}{\"a}n my{\"o}s ne innovatiivisuuden kriteerit, jotka vaikuttivat tutkimuksen kohteena olleiden case-hankkeiden valintaan. Raportin nelj{\"a}nness{\"a} luvussa esitell{\"a}{\"a}n tutkimuksen kohteena olleet case-hankkeet, hankkeiden motivaatiotekij{\"a}t ja kehitt{\"a}misen painopistealueet sek{\"a} nostetaan esiin hy{\"o}tyj{\"a} ja vaikutuksia joita hankkeesta koitui toteuttajille ja loppuhy{\"o}dynt{\"a}jille. Kunkin hankkeen osalta nostetaan my{\"o}s esiin hankkeiden innovatiiviset elementit. Case-hankeiden pohjalta tehtyjen johtop{\"a}{\"a}t{\"o}sten valossa sosiaalisten ja teknologiset ja teknologiset innovaatiot yhdistyv{\"a}t ESR-hankkeissa 1) olemassa tiedon, osaamisen ja teknologian siirron 2) uuden osaamisen luomisen 3) k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}n{\"a}k{\"o}kulman vahvistamisen 4) osaamisen jatkuvuuden tukemisen ja 5) verkottumisen vahvistamisen kautta. Viidenness{\"a} luvussa ESR:n innovatiivisuutta edist{\"a}vi{\"a} ja est{\"a}vi{\"a} tekij{\"o}it{\"a} tarkastellaan kolmen case-maakunnan n{\"a}k{\"o}kulmasta. Kuudes luku kiteytt{\"a}{\"a} keskeiset havainnot johtop{\"a}{\"a}t{\"o}ksiksi siit{\"a}, miten ESR-hankkeiden innovatiivisuutta voitaisiin edelleen edist{\"a}{\"a} alueiden ja yhteiskunnan hy{\"o}dyksi. P{\"a}{\"a}asiassa kehitt{\"a}mishaasteet liittyv{\"a}t innovaatioymp{\"a}rist{\"o}jen dynamiikan vahvistamiseen. Kehitt{\"a}mishaasteiden painottuminen dynamiikkaan ilment{\"a}{\"a} sit{\"a}, ett{\"a} siihen liittyv{\"a}t tekij{\"a}t ovat vasta nousemassa kehitt{\"a}mishaasteiksi kun taas osaamisymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n ja innovaatioymp{\"a}rist{\"o}n rakenteisiin on jo osattu kiinnitt{\"a}{\"a} huomiota. Keskeisin{\"a} kehitt{\"a}mishaasteina on tunnistettu 1) tarvel{\"a}ht{\"o}isen osaamisen vahvistaminen 2) v{\"a}litt{\"a}vien organisaatioiden rooli innovatiivisuuden tukena 3) heterogeenisen toimintaymp{\"a}rist{\"o}n rooli luovien ratkaisujen tuottajana 4) arviointien rooli kehitt{\"a}mistoiminnan suuntaajana 6) hyvien ja huonojen k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}jen merkitys oppimisen tukena. Raportin lopussa tiivistet{\"a}{\"a}n ESR-toiminnan haasteet toimenpide-ehdotuksiksi.",
keywords = "European Social Fund, funding, research and development, innovation, social innovations, technology innovations, societies, regional development, research policy, EU",
author = "Kirsi-Maria Hyytinen",
year = "2005",
language = "Finnish",
series = "VTT Working Papers",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "30",
address = "Finland",

}

Hyytinen, K-M 2005, Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa: Tapaustutkimus. VTT Working Papers, no. 30, vol. 1459-7683, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa : Tapaustutkimus. / Hyytinen, Kirsi-Maria.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2005. 85 p. (VTT Working Papers; No. 30, Vol. 1459-7683).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa

T2 - Tapaustutkimus

AU - Hyytinen, Kirsi-Maria

PY - 2005

Y1 - 2005

N2 - Tutkimuksessa selvitetään teknologisen ja sosiaalisen innovatiivisuuden roolia ja mahdollista linkittymistä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa hankkeissa sekä sitä, minkälaisia edellytyksiä ESR tarjoaa politiikkainstrumenttina innovatiivisuudelle. Tarkastelunäkökulmana hankkeessa ovat erityisesti teknologisten innovaatioiden sosiaaliset ulottuvuudet. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena. Lähtökohtana hankkeiden valinnassa oli, että niissä yhdistyy sekä teknologinen ja sosiaalinen innovatiivisuus. Aineisto perustuu 15 kehittämishankkeen tuottamaan haastatteluaineistoon, jota kerättiin kolmen maakunnan alueella eli Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa. Tutkimushaastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan 24 ja sen kohteena olivat kehittämishankkeiden projektipäälliköt, toteuttajaorganisaatiot, ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuneita toimijoita sekä alueen politiikkatoimijoita. Haastattelut toteutettiin pääasiassa ryhmähaastatteluina; haastateltuja henkilöitä oli kaikkiaan 54. Raportin kolmannessa luvussa käydään käsitteellistä keskustelua siitä, mitä ovat teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot sekä pohditaan mitä ovat innovaatioprosessin sosiaaliset ulottuvuudet ja miten sosiaalinen pääoma linkittyy innovatiivisuuteen. Käsitemäärittelyn pohjalta kiteytetään myös ne innovatiivisuuden kriteerit, jotka vaikuttivat tutkimuksen kohteena olleiden case-hankkeiden valintaan. Raportin neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen kohteena olleet case-hankkeet, hankkeiden motivaatiotekijät ja kehittämisen painopistealueet sekä nostetaan esiin hyötyjä ja vaikutuksia joita hankkeesta koitui toteuttajille ja loppuhyödyntäjille. Kunkin hankkeen osalta nostetaan myös esiin hankkeiden innovatiiviset elementit. Case-hankeiden pohjalta tehtyjen johtopäätösten valossa sosiaalisten ja teknologiset ja teknologiset innovaatiot yhdistyvät ESR-hankkeissa 1) olemassa tiedon, osaamisen ja teknologian siirron 2) uuden osaamisen luomisen 3) käyttäjänäkökulman vahvistamisen 4) osaamisen jatkuvuuden tukemisen ja 5) verkottumisen vahvistamisen kautta. Viidennessä luvussa ESR:n innovatiivisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä tarkastellaan kolmen case-maakunnan näkökulmasta. Kuudes luku kiteyttää keskeiset havainnot johtopäätöksiksi siitä, miten ESR-hankkeiden innovatiivisuutta voitaisiin edelleen edistää alueiden ja yhteiskunnan hyödyksi. Pääasiassa kehittämishaasteet liittyvät innovaatioympäristöjen dynamiikan vahvistamiseen. Kehittämishaasteiden painottuminen dynamiikkaan ilmentää sitä, että siihen liittyvät tekijät ovat vasta nousemassa kehittämishaasteiksi kun taas osaamisympäristöön ja innovaatioympäristön rakenteisiin on jo osattu kiinnittää huomiota. Keskeisinä kehittämishaasteina on tunnistettu 1) tarvelähtöisen osaamisen vahvistaminen 2) välittävien organisaatioiden rooli innovatiivisuuden tukena 3) heterogeenisen toimintaympäristön rooli luovien ratkaisujen tuottajana 4) arviointien rooli kehittämistoiminnan suuntaajana 6) hyvien ja huonojen käytäntöjen merkitys oppimisen tukena. Raportin lopussa tiivistetään ESR-toiminnan haasteet toimenpide-ehdotuksiksi.

AB - Tutkimuksessa selvitetään teknologisen ja sosiaalisen innovatiivisuuden roolia ja mahdollista linkittymistä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa hankkeissa sekä sitä, minkälaisia edellytyksiä ESR tarjoaa politiikkainstrumenttina innovatiivisuudelle. Tarkastelunäkökulmana hankkeessa ovat erityisesti teknologisten innovaatioiden sosiaaliset ulottuvuudet. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena. Lähtökohtana hankkeiden valinnassa oli, että niissä yhdistyy sekä teknologinen ja sosiaalinen innovatiivisuus. Aineisto perustuu 15 kehittämishankkeen tuottamaan haastatteluaineistoon, jota kerättiin kolmen maakunnan alueella eli Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa. Tutkimushaastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan 24 ja sen kohteena olivat kehittämishankkeiden projektipäälliköt, toteuttajaorganisaatiot, ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuneita toimijoita sekä alueen politiikkatoimijoita. Haastattelut toteutettiin pääasiassa ryhmähaastatteluina; haastateltuja henkilöitä oli kaikkiaan 54. Raportin kolmannessa luvussa käydään käsitteellistä keskustelua siitä, mitä ovat teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot sekä pohditaan mitä ovat innovaatioprosessin sosiaaliset ulottuvuudet ja miten sosiaalinen pääoma linkittyy innovatiivisuuteen. Käsitemäärittelyn pohjalta kiteytetään myös ne innovatiivisuuden kriteerit, jotka vaikuttivat tutkimuksen kohteena olleiden case-hankkeiden valintaan. Raportin neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen kohteena olleet case-hankkeet, hankkeiden motivaatiotekijät ja kehittämisen painopistealueet sekä nostetaan esiin hyötyjä ja vaikutuksia joita hankkeesta koitui toteuttajille ja loppuhyödyntäjille. Kunkin hankkeen osalta nostetaan myös esiin hankkeiden innovatiiviset elementit. Case-hankeiden pohjalta tehtyjen johtopäätösten valossa sosiaalisten ja teknologiset ja teknologiset innovaatiot yhdistyvät ESR-hankkeissa 1) olemassa tiedon, osaamisen ja teknologian siirron 2) uuden osaamisen luomisen 3) käyttäjänäkökulman vahvistamisen 4) osaamisen jatkuvuuden tukemisen ja 5) verkottumisen vahvistamisen kautta. Viidennessä luvussa ESR:n innovatiivisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä tarkastellaan kolmen case-maakunnan näkökulmasta. Kuudes luku kiteyttää keskeiset havainnot johtopäätöksiksi siitä, miten ESR-hankkeiden innovatiivisuutta voitaisiin edelleen edistää alueiden ja yhteiskunnan hyödyksi. Pääasiassa kehittämishaasteet liittyvät innovaatioympäristöjen dynamiikan vahvistamiseen. Kehittämishaasteiden painottuminen dynamiikkaan ilmentää sitä, että siihen liittyvät tekijät ovat vasta nousemassa kehittämishaasteiksi kun taas osaamisympäristöön ja innovaatioympäristön rakenteisiin on jo osattu kiinnittää huomiota. Keskeisinä kehittämishaasteina on tunnistettu 1) tarvelähtöisen osaamisen vahvistaminen 2) välittävien organisaatioiden rooli innovatiivisuuden tukena 3) heterogeenisen toimintaympäristön rooli luovien ratkaisujen tuottajana 4) arviointien rooli kehittämistoiminnan suuntaajana 6) hyvien ja huonojen käytäntöjen merkitys oppimisen tukena. Raportin lopussa tiivistetään ESR-toiminnan haasteet toimenpide-ehdotuksiksi.

KW - European Social Fund

KW - funding

KW - research and development

KW - innovation

KW - social innovations

KW - technology innovations

KW - societies

KW - regional development

KW - research policy

KW - EU

M3 - Report

T3 - VTT Working Papers

BT - Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Hyytinen K-M. Sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden yhdistyminen ESR-hankkeissa: Tapaustutkimus. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2005. 85 p. (VTT Working Papers; No. 30, Vol. 1459-7683).