Sosiotekninen muutos kaivosteollisuudessa: Kaivosteollisuus yhteiskunnallisena toimijana

Translated title of the contribution: Socio-technical change in mining industry: Mining as a social operator

Nina Wessberg, Johanna Kohl, Riitta Molarius

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tämän raportin tavoitteena on luoda ymmärrystä siitä, miten kestävyyttä ja hyväksyttävyyttä rakentavat prosessit voivat vakiintua kaivosteollisuuden käytännöiksi. Kaivostoiminnan uudessa nousussa on kyse laajasta systeemisestä sosioteknisestä muutoksesta, jossa vanhat toimintatavat eivät enää sovellu tämän päivän yhteiskuntaan. Tästä on aiheutunut yhteiskunnallisia konflikteja, joissa kaivosteollisuus ja sidosryhmät ovat asettuneet vastakkain. Tässä julkaisussa rakennetaan viitekehystä, jonka avulla voidaan jäsentää ja analysoida kestävän ja hyväksyttävän kaivosteollisuuden muotoutumista sosioteknisenä muutosprosessina. Julkaisu on osa Tekesin rahoittamaa Sustainable Acceptable Mining (SAM) -hanketta. Raportissa on avattu kaivosteollisuuden hyväksyttävyyteen liittyviä osa-alueita. Raportissa kytketään hyväksyttävyys yritysvastuullisuuden, sosiaalisen hyväksyttävyyden ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käsitteisiin. Tarvittava muutosprosessi on kuvattu monitasoisen muutoksen mallin (Multilevel Perspective Model, MLP) avulla. Raportin tuloksena esitetään kaivosteollisuuden muutosprosessi sosioteknisen muutoksen näkökulmasta. Vastuullisessa kaivosteollisuudessa yritykset huolehtivat toiminnan riskeistä yhteiskuntaa tyydyttävällä tavalla ja luovat hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin kansalaiset kokevat voivansa luottaa toimijoihin. Luottamus ja sen synnyttäminen ovat keskeisiä hyväksyttävyyden saavuttamisessa.
  Translated title of the contributionSocio-technical change in mining industry: Mining as a social operator
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages43
  ISBN (Electronic)978-951-38-8400-0
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number251
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • mining industry
  • social license to operate
  • change
  • transition

  Cite this