Standardoidut liukoisuustestimenetelmät maarakentamisessa hyötykäytettävien materiaalien ympäristötestauksessa

Translated title of the contribution: Standardized leaching test methods recommended for environmental studies of materials to be used in earth works

Margareta Wahlström, Jutta Laine-Ylijoki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli laatia teollisuuden mineraalisten sivutuotteiden hyötykäyttäjille ohjeet siitä, mitkä ympäristöominaisuudet on huomioitava eri sovelluskohteissa ja antaa suosituksia liukoisuustestimenetelmistä. Maarakentamiseen soveltuvat parhaiten mineraaliset ja tasalaatuiset materiaalit, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat pieniä ja jotka esiintyvät niukkaliukoisina yhdisteinä matriisiin kiinnitettyinä. Tyypillisiä hyötykäyttömateriaaleja ovat kivihiilen ja turpeen lentotuhkat, tietyt kuonat tai lentotuhkapohjaiset kiinteät tuotteet. Hyötykäyttömateriaalit voivat olla granuloituja eli jauhemaisia tai kiinteytettyjä. Granuloiduille materiaaleille ja kiinteytetyille massoille on kehitetty eri testit. Vesi suotautuu granuloiduissa materiaaleissa materiaalikerroksen läpi, kun taas kiin-teytetyissä materiaaleissa aineet voivat liueta ainoastaan kiinteytetyn materiaalin pinnalta. Kiinteytetyssä materiaalissa aineet liukenevat usein diffuusion kautta. Työn tulokset esitetään kahdessa erillisessä raportissa. Tässä julkaisussa esitellään teollisuuden sivutuotteiden tutkimiseen soveltuvien ja käytettyjen standardoitujen testien periaatteet, soveltuvuusalueet ja rajoitukset. Granuloiduille materiaaleille suositellaan kolonnitestiä ja kiinteytetyille materiaaleille diffuusiotestiä kuvaamaan liukenemista lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Nämä testit, joita voidaan pitää minimivaatimuksina hyötykäyttömateriaalien liukoisuustutkimuksissa, ovat tärkeimpiä työkaluja arvioitaessa hyötykäytettävien materiaalien ympäristövaikutuksia. Raportissa esitetään myös tämänhetkinen tieto testien tulosten tulkinta-tavasta. Testien antamaa tietoa voidaan täydentää muilla tapauskohtaisia ympäristöolosuhteita kuvaavilla testeillä, sillä perustestimenetelmissä ei huomioida ympäristötekijöiden vaikutusta liukoisuuteen. Pitkäaikaisliukenemisen arviointi voidaan tehdä kokonaispitoisuuden, geokemiallisen mallinnuksen tai ravistelu-testisarjan perusteella. Jatkoraportissa tarkastellaan Suomessa vallitsevien ympäristöolosuhteiden vaikutusta liukoisuusominaisuuksiin.
Translated title of the contributionStandardized leaching test methods recommended for environmental studies of materials to be used in earth works
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages67
ISBN (Print)951-38-4996-1
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1801
ISSN1235-0605

Keywords

 • construction
 • earthwork
 • construction materials
 • granular materials
 • minerals
 • standards
 • standardization
 • byproducts
 • utilization
 • test methods
 • environments
 • environmental effects
 • leaching

Fingerprint Dive into the research topics of 'Standardized leaching test methods recommended for environmental studies of materials to be used in earth works'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this