Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa

Translated title of the contribution: Statistics on road traffic accidents in Finland

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Liikenneonnettomuustilastot ovat keskeinen mittari liikenneturvallisuustilanteen ja sen muutosten seuraamiseen. Tässä työssä esitetään ajantasainen kuvaus siitä, miten tieliikenneonnettomuuksia Suomessa tilastoidaan, ja verrataan eri tilastojen antamaa kuvaa liikenneturvallisuuden viimeaikaisesta kehityksestä.
Tarkasteluun otettiin neljä keskeistä liikenneonnettomuustilastoa: Tilastokeskuksen Tieliikenneonnettomuustilasto, Väyläviraston liikenneonnettomuusrekisteri, Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien onnettomuustietorekisteri ja Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto. Tilastojen muodostumista selvitettiin dokumenttien ja haastattelujen pe-rusteella. Kuolemaan, loukkaantumiseen ja pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukumääriä eri tilastoissa vertailtiin vuosilta 2008–2017.
Tutkijalautakunnat raportoivat vuosittain 11 % enemmän tai 4 % vähemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia kuin Tilastokeskus. Erot johtunevat pääosin Tilastokeskuksen käyttämästä tiukemmasta tieliikennekuoleman määritel-mästä. Onnettomuusmäärien kehitys oli molemmissa laskeva. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla vakuutusyhtiöiden aineisto antaa vuosittain 161–322 % suuremman lukumäärän kuin Tilastokeskuksen aineisto. Ero selittynee suurimmaksi osaksi sillä, että etenkin lievemmissä loukkaantumisissa kynnys ilmoittaa vahingosta vakuu-tusyhtiöön on matalampi kuin ilmoittaa poliisille. Vakuutusyhtiöiden aineistossa loukkaantuneiden lukumäärässä ei ol-lut laskevaa trendiä toisin kuin Tilastokeskuksen aineistossa, minkä taustoja olisi syytä selvittää yksityiskohtaisemmin. Omaisuusvahinkojen kohdalla vakuutusyhtiöiden luvut ovat 226–504 % suuremmat kuin Väylävirastolla. Ero selittynee taas sillä, että vakuutusyhtiöille raportoidaan omaisuusvahingoista herkemmin kuin poliisille. Omaisuusvahinkojen koh-dalla tilastojen trendit olivat saman suuntaisia, mutta tilanteen kehitystä on syytä seurata tulevaisuudessa.
Tilastojen vertailu osoittaa, että tilastojen muodostumisprosessi vaikuttaa merkittävästi onnettomuuksien lukumäärään ja muodostumisprosessin ymmärtäminen auttaa myös tulkitsemaan lukuja. Loukkaantumisten lukumäärän kehitys ver-tailluissa tilastoissa ei ollut yhtenevä, toisin kuin kuolemaan ja omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
Number of pages29
ISBN (Electronic)978-952-311-467-8
Publication statusPublished - 10 Feb 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTraficomin tutkimuksia ja selvityksiä
Volume2/2020
ISSN2669-8773

Fingerprint

Valsartan
Mink
Traffic Accidents
Finland

Keywords

  • raod traffic safety
  • accident statistics
  • road traffic fatalities
  • serious road traffic injuries

Cite this

Lehtonen, E. (2020). Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa. Helsinki. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä, Vol.. 2/2020
Lehtonen, Esko. / Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa. Helsinki, 2020. 29 p. (Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä, Vol. 2/2020).
@book{76cca5639cf84440bd3fb5635d8b20ab,
title = "Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa",
abstract = "Liikenneonnettomuustilastot ovat keskeinen mittari liikenneturvallisuustilanteen ja sen muutosten seuraamiseen. T{\"a}ss{\"a} ty{\"o}ss{\"a} esitet{\"a}{\"a}n ajantasainen kuvaus siit{\"a}, miten tieliikenneonnettomuuksia Suomessa tilastoidaan, ja verrataan eri tilastojen antamaa kuvaa liikenneturvallisuuden viimeaikaisesta kehityksest{\"a}.Tarkasteluun otettiin nelj{\"a} keskeist{\"a} liikenneonnettomuustilastoa: Tilastokeskuksen Tieliikenneonnettomuustilasto, V{\"a}yl{\"a}viraston liikenneonnettomuusrekisteri, Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien onnettomuustietorekisteri ja Vakuutusyhti{\"o}iden liikennevahinkotilasto. Tilastojen muodostumista selvitettiin dokumenttien ja haastattelujen pe-rusteella. Kuolemaan, loukkaantumiseen ja pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukum{\"a}{\"a}ri{\"a} eri tilastoissa vertailtiin vuosilta 2008–2017.Tutkijalautakunnat raportoivat vuosittain 11 {\%} enemm{\"a}n tai 4 {\%} v{\"a}hemm{\"a}n kuolemaan johtaneita onnettomuuksia kuin Tilastokeskus. Erot johtunevat p{\"a}{\"a}osin Tilastokeskuksen k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}st{\"a} tiukemmasta tieliikennekuoleman m{\"a}{\"a}ritel-m{\"a}st{\"a}. Onnettomuusm{\"a}{\"a}rien kehitys oli molemmissa laskeva. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla vakuutusyhti{\"o}iden aineisto antaa vuosittain 161–322 {\%} suuremman lukum{\"a}{\"a}r{\"a}n kuin Tilastokeskuksen aineisto. Ero selittynee suurimmaksi osaksi sill{\"a}, ett{\"a} etenkin lievemmiss{\"a} loukkaantumisissa kynnys ilmoittaa vahingosta vakuu-tusyhti{\"o}{\"o}n on matalampi kuin ilmoittaa poliisille. Vakuutusyhti{\"o}iden aineistossa loukkaantuneiden lukum{\"a}{\"a}r{\"a}ss{\"a} ei ol-lut laskevaa trendi{\"a} toisin kuin Tilastokeskuksen aineistossa, mink{\"a} taustoja olisi syyt{\"a} selvitt{\"a}{\"a} yksityiskohtaisemmin. Omaisuusvahinkojen kohdalla vakuutusyhti{\"o}iden luvut ovat 226–504 {\%} suuremmat kuin V{\"a}yl{\"a}virastolla. Ero selittynee taas sill{\"a}, ett{\"a} vakuutusyhti{\"o}ille raportoidaan omaisuusvahingoista herkemmin kuin poliisille. Omaisuusvahinkojen koh-dalla tilastojen trendit olivat saman suuntaisia, mutta tilanteen kehityst{\"a} on syyt{\"a} seurata tulevaisuudessa.Tilastojen vertailu osoittaa, ett{\"a} tilastojen muodostumisprosessi vaikuttaa merkitt{\"a}v{\"a}sti onnettomuuksien lukum{\"a}{\"a}r{\"a}{\"a}n ja muodostumisprosessin ymm{\"a}rt{\"a}minen auttaa my{\"o}s tulkitsemaan lukuja. Loukkaantumisten lukum{\"a}{\"a}r{\"a}n kehitys ver-tailluissa tilastoissa ei ollut yhtenev{\"a}, toisin kuin kuolemaan ja omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla.",
keywords = "raod traffic safety, accident statistics, road traffic fatalities, serious road traffic injuries",
author = "Esko Lehtonen",
year = "2020",
month = "2",
day = "10",
language = "Finnish",
series = "Traficomin tutkimuksia ja selvityksi{\"a}",

}

Lehtonen, E 2020, Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä, vol. 2/2020, Helsinki.

Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa. / Lehtonen, Esko.

Helsinki, 2020. 29 p. (Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä, Vol. 2/2020).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa

AU - Lehtonen, Esko

PY - 2020/2/10

Y1 - 2020/2/10

N2 - Liikenneonnettomuustilastot ovat keskeinen mittari liikenneturvallisuustilanteen ja sen muutosten seuraamiseen. Tässä työssä esitetään ajantasainen kuvaus siitä, miten tieliikenneonnettomuuksia Suomessa tilastoidaan, ja verrataan eri tilastojen antamaa kuvaa liikenneturvallisuuden viimeaikaisesta kehityksestä.Tarkasteluun otettiin neljä keskeistä liikenneonnettomuustilastoa: Tilastokeskuksen Tieliikenneonnettomuustilasto, Väyläviraston liikenneonnettomuusrekisteri, Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien onnettomuustietorekisteri ja Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto. Tilastojen muodostumista selvitettiin dokumenttien ja haastattelujen pe-rusteella. Kuolemaan, loukkaantumiseen ja pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukumääriä eri tilastoissa vertailtiin vuosilta 2008–2017.Tutkijalautakunnat raportoivat vuosittain 11 % enemmän tai 4 % vähemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia kuin Tilastokeskus. Erot johtunevat pääosin Tilastokeskuksen käyttämästä tiukemmasta tieliikennekuoleman määritel-mästä. Onnettomuusmäärien kehitys oli molemmissa laskeva. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla vakuutusyhtiöiden aineisto antaa vuosittain 161–322 % suuremman lukumäärän kuin Tilastokeskuksen aineisto. Ero selittynee suurimmaksi osaksi sillä, että etenkin lievemmissä loukkaantumisissa kynnys ilmoittaa vahingosta vakuu-tusyhtiöön on matalampi kuin ilmoittaa poliisille. Vakuutusyhtiöiden aineistossa loukkaantuneiden lukumäärässä ei ol-lut laskevaa trendiä toisin kuin Tilastokeskuksen aineistossa, minkä taustoja olisi syytä selvittää yksityiskohtaisemmin. Omaisuusvahinkojen kohdalla vakuutusyhtiöiden luvut ovat 226–504 % suuremmat kuin Väylävirastolla. Ero selittynee taas sillä, että vakuutusyhtiöille raportoidaan omaisuusvahingoista herkemmin kuin poliisille. Omaisuusvahinkojen koh-dalla tilastojen trendit olivat saman suuntaisia, mutta tilanteen kehitystä on syytä seurata tulevaisuudessa.Tilastojen vertailu osoittaa, että tilastojen muodostumisprosessi vaikuttaa merkittävästi onnettomuuksien lukumäärään ja muodostumisprosessin ymmärtäminen auttaa myös tulkitsemaan lukuja. Loukkaantumisten lukumäärän kehitys ver-tailluissa tilastoissa ei ollut yhtenevä, toisin kuin kuolemaan ja omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla.

AB - Liikenneonnettomuustilastot ovat keskeinen mittari liikenneturvallisuustilanteen ja sen muutosten seuraamiseen. Tässä työssä esitetään ajantasainen kuvaus siitä, miten tieliikenneonnettomuuksia Suomessa tilastoidaan, ja verrataan eri tilastojen antamaa kuvaa liikenneturvallisuuden viimeaikaisesta kehityksestä.Tarkasteluun otettiin neljä keskeistä liikenneonnettomuustilastoa: Tilastokeskuksen Tieliikenneonnettomuustilasto, Väyläviraston liikenneonnettomuusrekisteri, Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien onnettomuustietorekisteri ja Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto. Tilastojen muodostumista selvitettiin dokumenttien ja haastattelujen pe-rusteella. Kuolemaan, loukkaantumiseen ja pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukumääriä eri tilastoissa vertailtiin vuosilta 2008–2017.Tutkijalautakunnat raportoivat vuosittain 11 % enemmän tai 4 % vähemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia kuin Tilastokeskus. Erot johtunevat pääosin Tilastokeskuksen käyttämästä tiukemmasta tieliikennekuoleman määritel-mästä. Onnettomuusmäärien kehitys oli molemmissa laskeva. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla vakuutusyhtiöiden aineisto antaa vuosittain 161–322 % suuremman lukumäärän kuin Tilastokeskuksen aineisto. Ero selittynee suurimmaksi osaksi sillä, että etenkin lievemmissä loukkaantumisissa kynnys ilmoittaa vahingosta vakuu-tusyhtiöön on matalampi kuin ilmoittaa poliisille. Vakuutusyhtiöiden aineistossa loukkaantuneiden lukumäärässä ei ol-lut laskevaa trendiä toisin kuin Tilastokeskuksen aineistossa, minkä taustoja olisi syytä selvittää yksityiskohtaisemmin. Omaisuusvahinkojen kohdalla vakuutusyhtiöiden luvut ovat 226–504 % suuremmat kuin Väylävirastolla. Ero selittynee taas sillä, että vakuutusyhtiöille raportoidaan omaisuusvahingoista herkemmin kuin poliisille. Omaisuusvahinkojen koh-dalla tilastojen trendit olivat saman suuntaisia, mutta tilanteen kehitystä on syytä seurata tulevaisuudessa.Tilastojen vertailu osoittaa, että tilastojen muodostumisprosessi vaikuttaa merkittävästi onnettomuuksien lukumäärään ja muodostumisprosessin ymmärtäminen auttaa myös tulkitsemaan lukuja. Loukkaantumisten lukumäärän kehitys ver-tailluissa tilastoissa ei ollut yhtenevä, toisin kuin kuolemaan ja omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien koh-dalla.

KW - raod traffic safety

KW - accident statistics

KW - road traffic fatalities

KW - serious road traffic injuries

M3 - Report

T3 - Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä

BT - Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa

CY - Helsinki

ER -

Lehtonen E. Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa. Helsinki, 2020. 29 p. (Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä, Vol. 2/2020).