Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille

Translated title of the contribution: Steps for the Finnish safety and security industry towards networking and internationalisation

Eija Kupi, Arto Rajala, Jukka Partanen, Päivi Hämäläinen, Minna Nissilä, Riitta Molarius, Sirra Toivonen, Jaana Keränen, Otso Vainio, Eetu Simpanen, Axel Sointu, Katariina Palomäki, Tuomas Wuoristo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

SecNet-hankkeen tavoitteena oli tukea turvallisuusalan yritysten kansainvälisten verkostojen muodostumista neljällä liiketoiminta-alueella: turvallisuus ja hoiva, toimitusketjujen häiriöttömyys, tiedonvälitys ja tilannekuva sekä kaupunkiympäristön turvallisuus. Hankkeessa kuvattiin turvallisuusliiketoiminnan osa-alueet sekä tunnistettua asiakastarvetta ja asiakaskuntaa palvelevat tuote- ja palvelukokonaisuudet. Lisäksi selvitettiin, miltä osin kansainvälistymiseen liittyvää osaamista ollaan valmiita jakamaan yritysten kesken ja minkälaiset yritysten väliset yhteistyömallit tukisivat tätä. Projektin verkostotyöpajoissa kerättiin tutkimusaineistoa ja jaettiin projektissa tuotettua tietoa. Lisäksi projektissa haastateltiin yhteensä 62 henkilöä julkisista ja yksityisistä organisaatioista, jotka liittyvät keskeisesti tutkittaviin liiketoiminta-alueisiin. Projektin tuloksena muodostettiin neljän liiketoiminta-alueen kuvaukset, joissa määriteltiin mm. toimijat ja roolit mahdollisissa verkostoissa, mahdollinen tarve integraattorille sekä liiketoimintasuhteet ja mallit. Samalla kehitettiin viitekehys turvallisuusalalle sopivista verkostoitumisen muodoista ja mallinnettiin verkoston vetäjien toimintakonsepteja. Lisäksi selvitettiin erilaisia kansainvälistymisen polkuja, niillä etenemisen vaiheita ja tarvittavia kyvykkyyksiä. Verkostoyhteistyön keskeiseksi muodoksi nousi useasta tuotteesta tai palvelusta koostuva kokonaisratkaisu, joka edellyttää verkostolta yhtenäistä näkemystä asiakkaan tarpeista. Lisäksi liiketoiminnallisen potentiaalin syntymiseen tarvitaan konkreettinen asiakastilaus. Kaikilla tutkituilla liiketoiminta-alueilla tarvitaan yrityksiä, jotka ottaisivat vastuun tai tekisivät aloitteen verkoston rakentamisesta. Suomalaisten yritysten osaamisalueiksi ja vahvuuksiksi kansainvälisillä markkinoilla tunnistettiin mm. paikkatietoteknologian vahva taso, oman alan osaaminen (resurssit ja tehokkuus), IT-osaaminen (esimerkiksi rajapintojen hallinta), Suomen positiivinen turvallisuusmaine, lokaali osaaminen ja asiakkaan tuntemus. Suomalaisia yrityksiä pidetään luotettavina, mikä on tärkeää erityisesti turvallisuustuotteiden kehittämisen kannalta. Turvallisuus toimintakenttänä luo omat erityispiirteensä verkostoituneelle toiminnalle: Turvallisuuden markkinointi aineettomana hyödykkeenä on haasteellista. Lisäksi turvallisuus on tilanne- ja kulttuurisidonnaista ja todellista maksavaa asiakasta on joskus vaikea tunnistaa. Myös kvantifioinnin vaikeus tekee turvallisuuteen sijoittamisen usein vaikeaksi. Turvallisuus on kuitenkin usein muita tuote- ja palveluelementtejä yhteen liimaava tekijä. Tämä ja yleinen turvallisuuteen liittyvän tietoisuuden kasvu luovat turva-alan yrityksille hyvän lähtökohdan etsiä strategisia kumppanuuksia markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Projektin keskeiset tulokset koottiin verkostoituvan ja kansainvälistyvän turvallisuusalan yrityksen työvälinepaletiksi, josta löytyy tietoa, malleja, menetelmiä ja vinkkejä yritysten omatoimiseen kansainvälistymispotentiaalin arviointiin ja kansainvälisten verkostojen rakentamiseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages192
ISBN (Electronic)978-951-38-7837-5
ISBN (Print)978-951-38-7836-8
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number23
ISSN2242-1211

Fingerprint

milt
Oman
industry

Keywords

  • safety and security services
  • security networks
  • supply chains
  • senior care
  • built environment
  • situation awareness

Cite this

Kupi, E., Rajala, A., Partanen, J., Hämäläinen, P., Nissilä, M., Molarius, R., ... Wuoristo, T. (2012). Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 23
Kupi, Eija ; Rajala, Arto ; Partanen, Jukka ; Hämäläinen, Päivi ; Nissilä, Minna ; Molarius, Riitta ; Toivonen, Sirra ; Keränen, Jaana ; Vainio, Otso ; Simpanen, Eetu ; Sointu, Axel ; Palomäki, Katariina ; Wuoristo, Tuomas. / Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2012. 192 p. (VTT Technology; No. 23).
@book{2c32fd7500844de7b3d4dc177e08e46f,
title = "Askelmerkkej{\"a} suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainv{\"a}listymisen poluille",
abstract = "SecNet-hankkeen tavoitteena oli tukea turvallisuusalan yritysten kansainv{\"a}listen verkostojen muodostumista nelj{\"a}ll{\"a} liiketoiminta-alueella: turvallisuus ja hoiva, toimitusketjujen h{\"a}iri{\"o}tt{\"o}myys, tiedonv{\"a}litys ja tilannekuva sek{\"a} kaupunkiymp{\"a}rist{\"o}n turvallisuus. Hankkeessa kuvattiin turvallisuusliiketoiminnan osa-alueet sek{\"a} tunnistettua asiakastarvetta ja asiakaskuntaa palvelevat tuote- ja palvelukokonaisuudet. Lis{\"a}ksi selvitettiin, milt{\"a} osin kansainv{\"a}listymiseen liittyv{\"a}{\"a} osaamista ollaan valmiita jakamaan yritysten kesken ja mink{\"a}laiset yritysten v{\"a}liset yhteisty{\"o}mallit tukisivat t{\"a}t{\"a}. Projektin verkostoty{\"o}pajoissa ker{\"a}ttiin tutkimusaineistoa ja jaettiin projektissa tuotettua tietoa. Lis{\"a}ksi projektissa haastateltiin yhteens{\"a} 62 henkil{\"o}{\"a} julkisista ja yksityisist{\"a} organisaatioista, jotka liittyv{\"a}t keskeisesti tutkittaviin liiketoiminta-alueisiin. Projektin tuloksena muodostettiin nelj{\"a}n liiketoiminta-alueen kuvaukset, joissa m{\"a}{\"a}riteltiin mm. toimijat ja roolit mahdollisissa verkostoissa, mahdollinen tarve integraattorille sek{\"a} liiketoimintasuhteet ja mallit. Samalla kehitettiin viitekehys turvallisuusalalle sopivista verkostoitumisen muodoista ja mallinnettiin verkoston vet{\"a}jien toimintakonsepteja. Lis{\"a}ksi selvitettiin erilaisia kansainv{\"a}listymisen polkuja, niill{\"a} etenemisen vaiheita ja tarvittavia kyvykkyyksi{\"a}. Verkostoyhteisty{\"o}n keskeiseksi muodoksi nousi useasta tuotteesta tai palvelusta koostuva kokonaisratkaisu, joka edellytt{\"a}{\"a} verkostolta yhten{\"a}ist{\"a} n{\"a}kemyst{\"a} asiakkaan tarpeista. Lis{\"a}ksi liiketoiminnallisen potentiaalin syntymiseen tarvitaan konkreettinen asiakastilaus. Kaikilla tutkituilla liiketoiminta-alueilla tarvitaan yrityksi{\"a}, jotka ottaisivat vastuun tai tekisiv{\"a}t aloitteen verkoston rakentamisesta. Suomalaisten yritysten osaamisalueiksi ja vahvuuksiksi kansainv{\"a}lisill{\"a} markkinoilla tunnistettiin mm. paikkatietoteknologian vahva taso, oman alan osaaminen (resurssit ja tehokkuus), IT-osaaminen (esimerkiksi rajapintojen hallinta), Suomen positiivinen turvallisuusmaine, lokaali osaaminen ja asiakkaan tuntemus. Suomalaisia yrityksi{\"a} pidet{\"a}{\"a}n luotettavina, mik{\"a} on t{\"a}rke{\"a}{\"a} erityisesti turvallisuustuotteiden kehitt{\"a}misen kannalta. Turvallisuus toimintakentt{\"a}n{\"a} luo omat erityispiirteens{\"a} verkostoituneelle toiminnalle: Turvallisuuden markkinointi aineettomana hy{\"o}dykkeen{\"a} on haasteellista. Lis{\"a}ksi turvallisuus on tilanne- ja kulttuurisidonnaista ja todellista maksavaa asiakasta on joskus vaikea tunnistaa. My{\"o}s kvantifioinnin vaikeus tekee turvallisuuteen sijoittamisen usein vaikeaksi. Turvallisuus on kuitenkin usein muita tuote- ja palveluelementtej{\"a} yhteen liimaava tekij{\"a}. T{\"a}m{\"a} ja yleinen turvallisuuteen liittyv{\"a}n tietoisuuden kasvu luovat turva-alan yrityksille hyv{\"a}n l{\"a}ht{\"o}kohdan etsi{\"a} strategisia kumppanuuksia markkinapotentiaalin hy{\"o}dynt{\"a}miseksi ja lis{\"a}arvon tuottamiseksi asiakkaille. Projektin keskeiset tulokset koottiin verkostoituvan ja kansainv{\"a}listyv{\"a}n turvallisuusalan yrityksen ty{\"o}v{\"a}linepaletiksi, josta l{\"o}ytyy tietoa, malleja, menetelmi{\"a} ja vinkkej{\"a} yritysten omatoimiseen kansainv{\"a}listymispotentiaalin arviointiin ja kansainv{\"a}listen verkostojen rakentamiseen.",
keywords = "safety and security services, security networks, supply chains, senior care, built environment, situation awareness",
author = "Eija Kupi and Arto Rajala and Jukka Partanen and P{\"a}ivi H{\"a}m{\"a}l{\"a}inen and Minna Nissil{\"a} and Riitta Molarius and Sirra Toivonen and Jaana Ker{\"a}nen and Otso Vainio and Eetu Simpanen and Axel Sointu and Katariina Palom{\"a}ki and Tuomas Wuoristo",
note = "Project code: 72629",
year = "2012",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-7836-8",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "23",
address = "Finland",

}

Kupi, E, Rajala, A, Partanen, J, Hämäläinen, P, Nissilä, M, Molarius, R, Toivonen, S, Keränen, J, Vainio, O, Simpanen, E, Sointu, A, Palomäki, K & Wuoristo, T 2012, Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille. VTT Technology, no. 23, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille. / Kupi, Eija; Rajala, Arto; Partanen, Jukka; Hämäläinen, Päivi; Nissilä, Minna; Molarius, Riitta; Toivonen, Sirra; Keränen, Jaana; Vainio, Otso; Simpanen, Eetu; Sointu, Axel; Palomäki, Katariina; Wuoristo, Tuomas.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2012. 192 p. (VTT Technology; No. 23).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille

AU - Kupi, Eija

AU - Rajala, Arto

AU - Partanen, Jukka

AU - Hämäläinen, Päivi

AU - Nissilä, Minna

AU - Molarius, Riitta

AU - Toivonen, Sirra

AU - Keränen, Jaana

AU - Vainio, Otso

AU - Simpanen, Eetu

AU - Sointu, Axel

AU - Palomäki, Katariina

AU - Wuoristo, Tuomas

N1 - Project code: 72629

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - SecNet-hankkeen tavoitteena oli tukea turvallisuusalan yritysten kansainvälisten verkostojen muodostumista neljällä liiketoiminta-alueella: turvallisuus ja hoiva, toimitusketjujen häiriöttömyys, tiedonvälitys ja tilannekuva sekä kaupunkiympäristön turvallisuus. Hankkeessa kuvattiin turvallisuusliiketoiminnan osa-alueet sekä tunnistettua asiakastarvetta ja asiakaskuntaa palvelevat tuote- ja palvelukokonaisuudet. Lisäksi selvitettiin, miltä osin kansainvälistymiseen liittyvää osaamista ollaan valmiita jakamaan yritysten kesken ja minkälaiset yritysten väliset yhteistyömallit tukisivat tätä. Projektin verkostotyöpajoissa kerättiin tutkimusaineistoa ja jaettiin projektissa tuotettua tietoa. Lisäksi projektissa haastateltiin yhteensä 62 henkilöä julkisista ja yksityisistä organisaatioista, jotka liittyvät keskeisesti tutkittaviin liiketoiminta-alueisiin. Projektin tuloksena muodostettiin neljän liiketoiminta-alueen kuvaukset, joissa määriteltiin mm. toimijat ja roolit mahdollisissa verkostoissa, mahdollinen tarve integraattorille sekä liiketoimintasuhteet ja mallit. Samalla kehitettiin viitekehys turvallisuusalalle sopivista verkostoitumisen muodoista ja mallinnettiin verkoston vetäjien toimintakonsepteja. Lisäksi selvitettiin erilaisia kansainvälistymisen polkuja, niillä etenemisen vaiheita ja tarvittavia kyvykkyyksiä. Verkostoyhteistyön keskeiseksi muodoksi nousi useasta tuotteesta tai palvelusta koostuva kokonaisratkaisu, joka edellyttää verkostolta yhtenäistä näkemystä asiakkaan tarpeista. Lisäksi liiketoiminnallisen potentiaalin syntymiseen tarvitaan konkreettinen asiakastilaus. Kaikilla tutkituilla liiketoiminta-alueilla tarvitaan yrityksiä, jotka ottaisivat vastuun tai tekisivät aloitteen verkoston rakentamisesta. Suomalaisten yritysten osaamisalueiksi ja vahvuuksiksi kansainvälisillä markkinoilla tunnistettiin mm. paikkatietoteknologian vahva taso, oman alan osaaminen (resurssit ja tehokkuus), IT-osaaminen (esimerkiksi rajapintojen hallinta), Suomen positiivinen turvallisuusmaine, lokaali osaaminen ja asiakkaan tuntemus. Suomalaisia yrityksiä pidetään luotettavina, mikä on tärkeää erityisesti turvallisuustuotteiden kehittämisen kannalta. Turvallisuus toimintakenttänä luo omat erityispiirteensä verkostoituneelle toiminnalle: Turvallisuuden markkinointi aineettomana hyödykkeenä on haasteellista. Lisäksi turvallisuus on tilanne- ja kulttuurisidonnaista ja todellista maksavaa asiakasta on joskus vaikea tunnistaa. Myös kvantifioinnin vaikeus tekee turvallisuuteen sijoittamisen usein vaikeaksi. Turvallisuus on kuitenkin usein muita tuote- ja palveluelementtejä yhteen liimaava tekijä. Tämä ja yleinen turvallisuuteen liittyvän tietoisuuden kasvu luovat turva-alan yrityksille hyvän lähtökohdan etsiä strategisia kumppanuuksia markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Projektin keskeiset tulokset koottiin verkostoituvan ja kansainvälistyvän turvallisuusalan yrityksen työvälinepaletiksi, josta löytyy tietoa, malleja, menetelmiä ja vinkkejä yritysten omatoimiseen kansainvälistymispotentiaalin arviointiin ja kansainvälisten verkostojen rakentamiseen.

AB - SecNet-hankkeen tavoitteena oli tukea turvallisuusalan yritysten kansainvälisten verkostojen muodostumista neljällä liiketoiminta-alueella: turvallisuus ja hoiva, toimitusketjujen häiriöttömyys, tiedonvälitys ja tilannekuva sekä kaupunkiympäristön turvallisuus. Hankkeessa kuvattiin turvallisuusliiketoiminnan osa-alueet sekä tunnistettua asiakastarvetta ja asiakaskuntaa palvelevat tuote- ja palvelukokonaisuudet. Lisäksi selvitettiin, miltä osin kansainvälistymiseen liittyvää osaamista ollaan valmiita jakamaan yritysten kesken ja minkälaiset yritysten väliset yhteistyömallit tukisivat tätä. Projektin verkostotyöpajoissa kerättiin tutkimusaineistoa ja jaettiin projektissa tuotettua tietoa. Lisäksi projektissa haastateltiin yhteensä 62 henkilöä julkisista ja yksityisistä organisaatioista, jotka liittyvät keskeisesti tutkittaviin liiketoiminta-alueisiin. Projektin tuloksena muodostettiin neljän liiketoiminta-alueen kuvaukset, joissa määriteltiin mm. toimijat ja roolit mahdollisissa verkostoissa, mahdollinen tarve integraattorille sekä liiketoimintasuhteet ja mallit. Samalla kehitettiin viitekehys turvallisuusalalle sopivista verkostoitumisen muodoista ja mallinnettiin verkoston vetäjien toimintakonsepteja. Lisäksi selvitettiin erilaisia kansainvälistymisen polkuja, niillä etenemisen vaiheita ja tarvittavia kyvykkyyksiä. Verkostoyhteistyön keskeiseksi muodoksi nousi useasta tuotteesta tai palvelusta koostuva kokonaisratkaisu, joka edellyttää verkostolta yhtenäistä näkemystä asiakkaan tarpeista. Lisäksi liiketoiminnallisen potentiaalin syntymiseen tarvitaan konkreettinen asiakastilaus. Kaikilla tutkituilla liiketoiminta-alueilla tarvitaan yrityksiä, jotka ottaisivat vastuun tai tekisivät aloitteen verkoston rakentamisesta. Suomalaisten yritysten osaamisalueiksi ja vahvuuksiksi kansainvälisillä markkinoilla tunnistettiin mm. paikkatietoteknologian vahva taso, oman alan osaaminen (resurssit ja tehokkuus), IT-osaaminen (esimerkiksi rajapintojen hallinta), Suomen positiivinen turvallisuusmaine, lokaali osaaminen ja asiakkaan tuntemus. Suomalaisia yrityksiä pidetään luotettavina, mikä on tärkeää erityisesti turvallisuustuotteiden kehittämisen kannalta. Turvallisuus toimintakenttänä luo omat erityispiirteensä verkostoituneelle toiminnalle: Turvallisuuden markkinointi aineettomana hyödykkeenä on haasteellista. Lisäksi turvallisuus on tilanne- ja kulttuurisidonnaista ja todellista maksavaa asiakasta on joskus vaikea tunnistaa. Myös kvantifioinnin vaikeus tekee turvallisuuteen sijoittamisen usein vaikeaksi. Turvallisuus on kuitenkin usein muita tuote- ja palveluelementtejä yhteen liimaava tekijä. Tämä ja yleinen turvallisuuteen liittyvän tietoisuuden kasvu luovat turva-alan yrityksille hyvän lähtökohdan etsiä strategisia kumppanuuksia markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Projektin keskeiset tulokset koottiin verkostoituvan ja kansainvälistyvän turvallisuusalan yrityksen työvälinepaletiksi, josta löytyy tietoa, malleja, menetelmiä ja vinkkejä yritysten omatoimiseen kansainvälistymispotentiaalin arviointiin ja kansainvälisten verkostojen rakentamiseen.

KW - safety and security services

KW - security networks

KW - supply chains

KW - senior care

KW - built environment

KW - situation awareness

M3 - Report

SN - 978-951-38-7836-8

T3 - VTT Technology

BT - Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Kupi E, Rajala A, Partanen J, Hämäläinen P, Nissilä M, Molarius R et al. Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2012. 192 p. (VTT Technology; No. 23).