STRADA: Päätöksenteko ja muutoksen edistäminen monimutkaisissa järjestelmissä

Translated title of the contribution: STRADA: Decision-making and support of change in complex systems

Mika Nieminen (Editor), Kirsi Hyytinen (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kirjassa esitetään menetelmällinen lähestymistapa monimutkaisuuden ja systeemisyyden haltuun ottamiseksi organisaatioiden kehittämisessä ja päätöksenteossa. Kompleksisuuden tarkastelemiseksi tarvitsemme menetelmiä ja käsitteellisiä välineitä, joiden avulla on mahdollista arvioida järjestelmän nykytilaa ja kehitystä mahdollisimman luotettavasti. Samanaikaisesti eri toimijat tulisi saada mukaan tavoitteenasettelun laatimiseen ja kehittämiseen. Ehdotettu lähestymistapa yhdistää johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi arviointia, ennakointia, systeemidynaamista mallinnusta sekä päätöksenteon vuorovaikutteisuutta tukevaa juurruttamista. Lähestymistapa on mahdollista liittää kiinteäksi osaksi erilaisten toimijaverkostojen, ohjelmien tai organisaatioiden päätöksentekoa ja johtamista. Tavoitteena on tukea horisontaalista ja verkostomaista päätöksentekoa, toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja jatkuvaa oppimista sekä huomioida toimintaympäristön jatkuva muutos sekä monimutkainen sidoksellisuus. Menetelmä on räätälöitävissä erilaisiin toimintaympäristöihin ja päätöksentekotilanteisiin sopivaksi. Menetelmää kehitetään ja kokeillaan kolmessa luonteeltaan hyvin erilaisessa tapauksessa. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvässä tapaustutkimuksessa edistetään uuden paikallisen sosiaalisen innovaation leviämistä ja juurtumista. Päästötön kaupunkiliikenne -tapaustutkimuksessa monimutkaista sosio-teknistä kehitystä ja yhteiskuntapoliittista tilannetta avataan liittämällä erityisesti ennakointia systeemidynaamiseen mallinnukseen. Kolmas apaustutkimus käsittelee kehittymässä olevaa biotaloussektoria. Tapaustutkimusten perusteella monimenetelmällisyys tukee sekä laajojen muutosprosessien analyysia ja suuntaamista että tarkemmin tiettyyn ajankohtaan sijoittuvien rajattujen prosessien kehittämistä ja suhteuttamista laajempiin yhteiskunnallisiin ja teknologisiin kehityskulkuihin.
Translated title of the contributionSTRADA: Decision-making and support of change in complex systems
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages126
ISBN (Electronic)978-951-38-8303-4
ISBN (Print)978-951-38-8302-7
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number218
ISSN2242-1211

Keywords

  • methodological development
  • evaluation
  • foresight
  • societal embedding
  • system dynamic modelling
  • complexity
  • system

Fingerprint

Dive into the research topics of 'STRADA: Decision-making and support of change in complex systems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this