Sulautettujen reaaliaikaohjelmistojen visualisointi simulointipohjaisessa testauksessa

Jyrki Leskelä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa määriteltiin työkalu sulautettujen reaaliaikaisten ohjelmistototeutusten testaukseen ja visualisointiin työasemaperustaisessa simulaatioympäristössä. Työkalu perustuu MOSIM-testausympäristöön. Sen avulla voidaan testata kohdeohjelmistoa työasemassa samalla kohdejärjestelmän laitteistoa sekä käyttöjärjestelmää simuloiden. Kohdeohjelmiston toimintaa ja käyttöjärjestelmätapahtumia voidaan myös visualisoida sekä tekstuaalisesti että graafisena animaationa. Määritelty työkalu on osa integroitua ympäristöä, jossa ohjelmistotuotteen toimintaa voidaan kelpoistaa animaatiolla, vaikka sen osakomponentit on mallinnettu eri abstraktiotasoilla, joko toteutuskoodina, suunnitelmina tai määrittelykuvauksina. Työn alussa tutkittiin sulautetun reaaliaikaohjelmiston visualisoinnin tarpeita, periaatteita sekä jo käytössä olevia välineitä. Sen jälkeen kerättiin ja analysoitiin kehitettävää työkalua varten yleiset vaatimukset ja toteutusvaihtoehdot. Analyysissä käytettiin tukena QFD-menetelmää. Analyysin perusteella työkalulle laadittiin alustava käyttöskenaario. Tietomalli, toiminnallinen malli ja tietohakemisto tehtiin SA-menetelmän mukaisena määrittelykuvauksena. Lisäksi työssä käsiteltiin eräitä toteutusnäkökulmia ja suoritettiin alustavaa prototypointia. IDERS-projektin tarpeisiin valmistui työn aikana määrittelykuvaus jatkossa kehitettävästä visualisointityökalusta. Vaatimusmäärittely, käyttöskenaario, SA-mallit ja toteutuksen arviointi toimivat yhdessä arkkitehtuurikuvausten kanssa runkona prototypointiin perustuvalle kehitystyölle. Lähestymistapojen periaatteellinen toimivuus varmistettiin prototypoimalla. Määrittelytyön yhteydessä tunnistettiin joitain ongelmia IDERS työkaluarkkitehtuurissa ja aikakäyttäytymisen yhteensovittamisessa. Osaan ongelmista esitettiin alustavia ratkaisumalleja. Työn aikana kehitetty määrittelykuvaus on käynyt läpi kansainvälisen katselmoinnin ja hyväksytty. Pääosa tuloksista saadaan kuitenkin vasta, kun työssä määritelty työkalu on toiminnassa ja pääsee todelliseen vaativaan käyttöön.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages82
ISBN (Print)951-38-4507-9
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number799
ISSN1235-0613

Keywords

  • real time systems
  • real time software
  • embedded systems
  • visualization
  • simulation
  • animation

Cite this