Sulfaatinpelkistäjäbakteerien käyttö metallipitoisten vesien käsittelyssä

Elina Vestola

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Happamien kaivosvesien (AMD = acid mine drainage) muodostuminen on erityisesti metalli- ja hiilikaivostoimintaan liittyvä merkittävä ympäristövaikutus, johon etsitään aktiivisesti ratkaisua. Perinteisesti happamat kaivosvedet on käsitelty lisäämällä veteen neutraloivaa kemikaalia, mutta vesien käsittelyssä voidaan hyödyntää myös sulfaatinpelkistäjäbakteerien toimintaa. Tämä anaerobinen bakteeriryhmä pelkistää sulfaatin sulfidiksi, joka reagoi edelleen metallien kanssa tuottaen suhteellisen liukenematonta sulfidisakkaa. Menetelmällä voidaan siten pienin kustannuksin vähentää kaivosalueiden ympäristöä kuormittavaa vaikutusta.
Original languageFinnish
Pages (from-to)46-52
JournalYmpäristö ja Terveys
Volume36
Issue number1
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD1 Article in a trade journal

Cite this