Sulkuviivan värin vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Mikko Räsänen, Juha Luoma, Timo Unhola, Veli-Pekka Kallberg

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Asiantuntijoiden näkemysten ja suppean kirjallisuusselvityksen perusteella arvioitiin, miten tien sulkuviivojen keltaisen värin vaihtaminen valkoiseksi vaikuttaisi liikenneturvallisuuteen. Tiemerkintöjen havainnoinnin kannalta muutoksen vaikutukset jäisivät vähäisiksi. Sulkuviivan havaitseminen on tärkeää erityisesti ohitustilanteissa. Sekä keltainen että valkoinen erottuvat käytännössä likimain yhtä hyvin tummasta päällysteestä (suuri kirkkauskontrasti), pimeällä ajettaessa valkoinen jopa hieman keltaista paremmin (valkoisella suurempi paluuheijastuvuus). Kaukaa katsottuna pienten väripintojen kuten viivojen värejä on vaikea kunnolla erottaa toisistaan. Valkoinen ja keltainen ovat molemmat lisäksi ''vaaleita'', jolloin niiden välinen värikontrasti on pieni. Sulkuviivan ensisijaiseen havaitsemiseen vaikuttaa oletettavasti väriä enemmän kahden viivan ilmestyminen yhden sijasta. Mahdolliset ongelmat liittyvät tiemerkintöjen tulkintaan ja noudattamiseen. Sulkuviivan ylitykset voivat lisääntyä, kun siirrytään valkoisen sulkuviivan käyttöön, jota ei nykyään luultavasti pidetä niin ehdottomana viivan ylityksen kieltona kuin keltaista. Tämän takia mahdollisen merkinnän muutoksen aiheuttamat riskit riippuvat olennaisesti siitä, kuinka tiedottaminen onnistuu, ja kuinka valvonta tukee tiedotusta ja merkinnän noudattamista. Ennen mahdollista sulkuviivan värin muuttamista on varmistuttava siitä, ettei muutos aiheuta tilanteita, joissa voi syntyä väärinkäsityksiä kulkusuunnista. Keltaisten sulkuviivojen kor-vaamisesta valkoisilla koituisi varovaisesti arvioiden noin 0,3 miljoonan euron vuotuiset säästöt, mikä vastaa noin 2 % ajoratamerkintöjen ylläpitokustannuksista.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages23
  Publication statusPublished - 2003
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberRTE 434/03

  Keywords

  • Road marking
  • detection
  • conspicuity
  • traffic safety

  Cite this