Suomalainen innovaatiojärjestelmä poliittisen maantieteen näkökulmasta

Toni Ahlqvist

Research output: Contribution to conferenceConference articleProfessional

Abstract

Käsite "kansallinen innovaatiojärjestelmä" (national innovation system) on ollut suomalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan keskiössä jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Kansallinen innovaatiojärjestelmä on, huolimatta käsitteen näennäisestä kansallisesta kaikupohjasta, transnationalistisen teoretisoinnin tulos: sen taustalla on OECD:n piirissä jo 1960-luvulla alkanut systemaattinen työ tiede- ja teknologiapolitiikan teoriaperustan ja -indikaattoreiden kehittämiseksi. 1990-luvun alussa käsite omaksuttiin Suomeen korkealla kansallisella tasolla tiede- ja teknologianeuvoston toimesta. 1990-luvulta lähtien kansallista innovaatiojärjestelmää on analysoitu ja evaluoitu useissa selvityksissä, mutta sen vaikutuksia valtion aluerakenteeseen ja aluekehityksen politiikkaan on tutkittu huomattavan niukasti. Tässä esitelmässä tarkastelen suomalaista innovaatiojärjestelmää poliittisen maantieteen näkökulmasta. Tarkasteluni teen seuraavien kysymysten valossa: miten kansallisen innovaatiojärjestelmän spatiaalinen logiikka on rakentunut ja muuttunut kahden vuosikymmenen periodilla ja miten tämä logiikka on peilautunut aluekehityksen käytännöissä.
Original languageFinnish
Number of pages14
Publication statusPublished - 2010
MoE publication typeNot Eligible
EventMaantieteen päivät 2010: Vuoropuhelu maantieteessä - Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Joensuu, Finland
Duration: 29 Oct 201030 Oct 2010

Conference

ConferenceMaantieteen päivät 2010
Country/TerritoryFinland
CityJoensuu
Period29/10/1030/10/10

Cite this