Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Osa 1. Luonnonolosuhteet, arkkitehtuuri ja ympäristö

Kari Rauhala (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan toisaalta kylmän ilmaston synnyttämiä ongelmia pohjoisissa yhdyskunnissa ja toisaalta yhdyskuntasuunnittelun, maisemasunnnittelun, arkkitehtuurin ja rakennussuunnittelun ratkaisuja, joissa kylmän ilmaston vaikutuksia on tavalla tai toisella otettu huomioon. Yhdyskuntasuunnittelussa on kylmä ilmasto yleensä otettu verraten vähän huomioon. Toisaalta esimerkiksi perinteiset puukaupungit palokujineen samoin kuin sodan jälkeen rakennetut, väljästi luontoon sopeutetut lähiöt ovat kuitenkin kaupunkirakenteita, jotka tietyllä tavalla mukautuvat verraten hyvin talviolosuhteisiin, vaikkei niissä todennäköisesti juuri siihen olekaan tietoisesti pyritty. Arktinen yhdyskunta sen sijaan jo poikkeaa näkyvästi tavanomaisesta yhdyskunnasta erityisesti sen vuoksi, että sen rakentamisessa on otettava huomioon ikirouta. Arktisten yhdyskuntien suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon niiden sosiaaliset erityispiirteet ja pitkälle viety omavaraisuus. Myös viherrakentamisessa on kylmän ilmaston vaikutukset yleensä jätetty melko vähälle huomiolle. Kasvilajien valinnassa olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota niiden menestymiseen kylmässä ilmastossa. Myös kalusteiden ja pintojen on oltava kylmässä ilmastossa tavallista paremmin kulutusta kestäviä. Maaston muotoilussa tulisi kiinnittää huomiota myös sen käyttöön talvella. Niin ikään valaistuksen suunnittelun merkitys korostuu pohjoisessa. Kuten yhdyskuntasuunnittelussa, ei myöskään arkkitehtuurissa ole kovinkaan selvästi näkyvissä kylmän ilmaston tuomia erityispiirteitä. Lämmitys on kuitenkin rakennuksille kylmässä ilmastossa erittäin oleellista. Tämä onkin johtanut erilaisten lämmitysjärjestelmien kehittämiseen, ja sitä voidaan myös pitää perinteisen suomalaisen saunan lähtökohtana. Toisaalta se on myös johtanut hyvin lämmöneristettyihin vaipparakenteisiin, mikä niin ikään antaa leimansa pohjoisten rakennusten ulkonäölle. Auringonvalo otetaan usealla eri tavalla huomioon rakennusten suunnittelussa. Samoin sade, lumi ja tuuli on otettava huomioon niin rakenteiden mitoituksessa ja suunnittelussa, rakennusten massoittelussa ja sijoittelussa kuin myös ulkotilojen suunnittelussa. Arktisilla alueilla ikiroudan haomioonotto antaa oman leimansa rakennusten ulkomuodolle. Pohjoisen kaupunkisuunnittelun periaatteet on pyritty kiteyttämään ns. talvikaupunkikäsitteeksi. Tällä tarkoitetaan yleisesti pohjoisten olojen kokonaisvaltaista huomioon ottamista kaikessa yhdyskuntien kehittämisessä. Yhtenä tyypillisenä talvikaupunkiratkaisuna voidaan pitää nykyisin muotiin tulleita valokatteisia tiloja, joita enimmäkseen on toteutettu julkisten tilojen sekä liiketilojen yhteyteen. Ne tarjoavatkin tervetulleen suojan erilaisille toiminnoille kylmänä ja pimeänä talviaikana. Toisaalta niihin kuitenkin liittyy myös tiettyjä sosiaalisia, juridisia ja teknisiäkin ongelmia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages67
ISBN (Print)951-38-3890-0
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1258
ISSN0358-5085

Keywords

  • urban planning
  • regional planning
  • cold environments
  • climate
  • arctic regions
  • architecture

Cite this