Suomalainen kylmän ilmaston rakennustekniikka. Osa 3. Liikenne ja liikenneväylät

Kyösti Laukkanen, Maarit Haikonen, Esko Heinonen, Lassi Hilska, Matti Huhtala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä osaselvitys liittyy projektiin, jonka tavoitteena on esitellä suomalaisten rakentajien käytössä olevat kylmän ilmaston rakennustekniikan menetelmät ja tuotteet. Projektin tuloksena tuotetaan kylmän ilmaston rakennustekniikan tutkimusohjelma sekä aihetta esittelevä kirja. Tämä tiedote on pohjana ko. kirjan liikennettä ja liikenneväyliä käsittelevälle luvulle ja käsittelee kylmien olosuhteiden kuljetustekniikkaa, talviolosuhteiden vaikutusta liikenteeseen, katujen ja teiden päällysrakenteita kylmässä ilmastossa sekä liikenneväylien kunnossapitoa. Julkaisussa käsitellään sekä vesi-, tie-, raide- että ilmakuljetuksia. Eniten kylmät olosuhteet vaikuttavat vesitiekuljetusten hoitoon, sillä ne edellyttävät erityiskalustoa ja vesien jäätyminen estää mm. puutavaran uiton. Toisaalta talvikuljetuksissa voidaan myös käyttää hyväksi maaperän ja vesistöjen jäätymistä. Talviolosuhteet heikentävät liikenneturvallisuutta, asettavat erityisvaatimuksia ajoneuvojen varusteille, kuljettajien ajotaidolle ja liikenteen ohjaukselle. Talvella polkupyöräliikenne vähenee, joukkoliikenteen tarve kasvaa ja ajoneuvojen pysäköinti vaikeutuu. Päällysrakenteen mitoituksessa ja suunnittelussa joudutaan ottamaan huomioon, että routivan maan jäätyminen saattaa aiheuttaa epätasaisia muodonmuutoksia tierakenteeseen. Päällysteille aiheuttaa erityisvaatimuksia mm. talviaikainen nastarengasliikenne, roudan aiheuttamat muodonmuutokset ja kantavuuden heikentyminen alemmissa kerroksissa sekä lyhyt päällystyskausi. Talvi aiheuttaa liikenneväylien kunnossapidossa monenlaisia haittoja ja erityisvaatimuksia, jotka on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Maarakentaminen on talvella yleisesti ottaen kalliimpaa kuin kesäkautena, mutta siinä on myös joitakin työvaiheita, joissa talvea voidaan käyttää hyväksi. Työmaateiden kantavuus paranee maapohjan jäätyessä ja eräissä tapauksissa voidaan jäätyneelle pohjamaalle rakentamalla välttää kerrosten haitallista sekoittumista. Liikenneväylien talvihoidon avulla taataan liikenteelle riittävän sujuvat ja turvalliset olosuhteet läpi talven. Teiden ja katujen lumenpoisto ja liukkaudentorjunta ovat liikenneväylien talvikunnossapidon tärkeimmät tehtävät. Kylmät olosuhteet aiheuttavat rakentamiselle erityisvaatimuksia, mutta oikein valituilla teknisillä ratkaisuilla pystytään liikenne ja kuljetukset kuitenkin hoitamaan kaikissa olosuhteissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-3819-6
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1170
ISSN0358-5085

Keywords

  • cold environments
  • winter
  • transportation
  • routes
  • maintenance
  • traffic

Cite this