Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat

SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti

Tiina Koljonen, Göran Koreneff, Lassi Similä, Juha Forsström, Tommi Ekholm, Antti Lehtilä, Maija Ruska, Katri Pahkala, Kaija Hakala, Timo Lötjönen, Oiva Niemeläinen, Heidi Rintamäki, Esa Aro-Heinilä

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen "Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat (SALKKU)" tuloksista. SALKKU-hanke on toteutettu VTT:n ja MTT:n yhteishankkeena ja koordinaattorina toimi VTT ja sen tavoitteena oli analysoida tulevaisuuden energialiiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuoteen 2050 asti. SALKKU-hankeen tutkimustyö pohjautui osittain aiempaan Tekesin Climbus-ohjelman hankkeeseen "Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa - SEKKI", jonka tulokset on julkaistu vuonna 2009 VTT:n ja MTT:n raporttisarjoissa. SALKKU-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan tulevaisuuden energialiiketoimintaa arvioimalla energian kysynnän, tarjonnan ja markkinoiden kehitystä pitkällä aikavälillä, kun taustalla vaikuttavat tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikka, hupenevat fossiiliset energiaresurssit sekä kasvava väestön ja talouskehitys. Energian kysyntää arvioitiin globaalisti, EU:ssa ja erityisesti kehittyvän Aasian talouksissa. Energian tarjonnan kehitysten arvioinnissa keskityttiin fossiilisiin polttoainereserveihin ja resursseihin sekä peltobioenergian teknisiin ja teknistaloudellisiin potentiaaleihin, joihin liittyy suuria epävarmuuksia kasvavan ruokatarpeen, muuttuvien ruokatottumusten, sekä toisaalta voimakkaasti kasvavan bioenergian kysynnän myötä. SALKKU-hankkeen rinnakkaisena hankkeena toimi Etlatiedon EnTech-hanke (Energiateknologian viennin ja kansainvälisen kilpailukyvyn analyysi ja seuranta), jossa arvioitiin suomalaisen energiatoimialan kehitystä teknologian viennin näkökulmasta. VTT:n työn keskeinen sisältö oli arvioida tulevaisuuden ilmastopolitiikan vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiajärjestelmien kehitykseen ja investointeihin. Painopiste tarkasteluissa oli Euroopan ja Aasian kehittyvien talouksien skenaarioissa. Tässä hyödynnettiin osin laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja osin eri osatehtävien tuloksia. Aasian kehitystä arvioitiin kansainvälisessä verkostohankkeessa Asian Modelling Exercise (AME) ja EU:n kehitystä Energy Modelling Forumin (EMF) EU-selvityksessä. VTT:n toinen keskeinen osatehtävä oli arvioida kriittisesti fossiilisten polttoaineiden riittävyyttä tulevaisuudessa sekä polttoaineiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä kuten polttoainemarkkinat merikuljetuksineen. Maakaasumarkkinoita varten kehitettiin erillinen markkinamalli, lisäksi arvioitiin pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittymistä vuoteen 2050 asti. Bioenergian käytön voimakas lisääminen edellyttäisi erityisesti peltoalan hyödyntämistä energiakasvien tuotannossa. MTT:n työ painottui peltobioenergian teknistaloudellisten potentiaalien arviointiin alueellisesti ja globaalisti. Arvioissa huomioitiin riittävä ruoan tuotanto maailman kasvavalle väestölle, peltobiomassan käytön vaikutukset maaperään ja mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lisäksi tarkasteltiin erityisesti peltobioenergian kilpailukykyä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages115
ISBN (Electronic)978-951-38-7840-5
ISBN (Print)978-951-38-7839-9
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

NameVTT Technology
PublisherVTT
No.25
ISSN (Print)2242-1211
ISSN (Electronic)2242-122X

Fingerprint

research projects
energy
exercise

Keywords

 • energy scenarios
 • emission scenarios
 • fuel reserves
 • fossil fuels
 • field bioenergy
 • electricity markets
 • gas markets
 • ship transport
 • Asian energy
 • clean energy
 • future energy

Cite this

Koljonen, Tiina ; Koreneff, Göran ; Similä, Lassi ; Forsström, Juha ; Ekholm, Tommi ; Lehtilä, Antti ; Ruska, Maija ; Pahkala, Katri ; Hakala, Kaija ; Lötjönen, Timo ; Niemeläinen, Oiva ; Rintamäki, Heidi ; Aro-Heinilä, Esa. / Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat : SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2012. 115 p. (VTT Technology; No. 25).
@book{2cfe6974c27b4d9d807ed9d7fcfe66bd,
title = "Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat: SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti",
abstract = "Raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen {"}Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat (SALKKU){"} tuloksista. SALKKU-hanke on toteutettu VTT:n ja MTT:n yhteishankkeena ja koordinaattorina toimi VTT ja sen tavoitteena oli analysoida tulevaisuuden energialiiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekij{\"o}it{\"a} vuoteen 2050 asti. SALKKU-hankeen tutkimusty{\"o} pohjautui osittain aiempaan Tekesin Climbus-ohjelman hankkeeseen {"}Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa - SEKKI{"}, jonka tulokset on julkaistu vuonna 2009 VTT:n ja MTT:n raporttisarjoissa. SALKKU-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan tulevaisuuden energialiiketoimintaa arvioimalla energian kysynn{\"a}n, tarjonnan ja markkinoiden kehityst{\"a} pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a}, kun taustalla vaikuttavat tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikka, hupenevat fossiiliset energiaresurssit sek{\"a} kasvava v{\"a}est{\"o}n ja talouskehitys. Energian kysynt{\"a}{\"a} arvioitiin globaalisti, EU:ssa ja erityisesti kehittyv{\"a}n Aasian talouksissa. Energian tarjonnan kehitysten arvioinnissa keskityttiin fossiilisiin polttoainereserveihin ja resursseihin sek{\"a} peltobioenergian teknisiin ja teknistaloudellisiin potentiaaleihin, joihin liittyy suuria ep{\"a}varmuuksia kasvavan ruokatarpeen, muuttuvien ruokatottumusten, sek{\"a} toisaalta voimakkaasti kasvavan bioenergian kysynn{\"a}n my{\"o}t{\"a}. SALKKU-hankkeen rinnakkaisena hankkeena toimi Etlatiedon EnTech-hanke (Energiateknologian viennin ja kansainv{\"a}lisen kilpailukyvyn analyysi ja seuranta), jossa arvioitiin suomalaisen energiatoimialan kehityst{\"a} teknologian viennin n{\"a}k{\"o}kulmasta. VTT:n ty{\"o}n keskeinen sis{\"a}lt{\"o} oli arvioida tulevaisuuden ilmastopolitiikan vaikutuksia kasvihuonekaasup{\"a}{\"a}st{\"o}ihin sek{\"a} energiaj{\"a}rjestelmien kehitykseen ja investointeihin. Painopiste tarkasteluissa oli Euroopan ja Aasian kehittyvien talouksien skenaarioissa. T{\"a}ss{\"a} hy{\"o}dynnettiin osin laajaa kansainv{\"a}list{\"a} yhteisty{\"o}t{\"a} ja osin eri osateht{\"a}vien tuloksia. Aasian kehityst{\"a} arvioitiin kansainv{\"a}lisess{\"a} verkostohankkeessa Asian Modelling Exercise (AME) ja EU:n kehityst{\"a} Energy Modelling Forumin (EMF) EU-selvityksess{\"a}. VTT:n toinen keskeinen osateht{\"a}v{\"a} oli arvioida kriittisesti fossiilisten polttoaineiden riitt{\"a}vyytt{\"a} tulevaisuudessa sek{\"a} polttoaineiden k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n vaikuttavia tekij{\"o}it{\"a} kuten polttoainemarkkinat merikuljetuksineen. Maakaasumarkkinoita varten kehitettiin erillinen markkinamalli, lis{\"a}ksi arvioitiin pohjoismaisten s{\"a}hk{\"o}markkinoiden kehittymist{\"a} vuoteen 2050 asti. Bioenergian k{\"a}yt{\"o}n voimakas lis{\"a}{\"a}minen edellytt{\"a}isi erityisesti peltoalan hy{\"o}dynt{\"a}mist{\"a} energiakasvien tuotannossa. MTT:n ty{\"o} painottui peltobioenergian teknistaloudellisten potentiaalien arviointiin alueellisesti ja globaalisti. Arvioissa huomioitiin riitt{\"a}v{\"a} ruoan tuotanto maailman kasvavalle v{\"a}est{\"o}lle, peltobiomassan k{\"a}yt{\"o}n vaikutukset maaper{\"a}{\"a}n ja mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lis{\"a}ksi tarkasteltiin erityisesti peltobioenergian kilpailukyky{\"a}.",
keywords = "energy scenarios, emission scenarios, fuel reserves, fossil fuels, field bioenergy, electricity markets, gas markets, ship transport, Asian energy, clean energy, future energy",
author = "Tiina Koljonen and G{\"o}ran Koreneff and Lassi Simil{\"a} and Juha Forsstr{\"o}m and Tommi Ekholm and Antti Lehtil{\"a} and Maija Ruska and Katri Pahkala and Kaija Hakala and Timo L{\"o}tj{\"o}nen and Oiva Niemel{\"a}inen and Heidi Rintam{\"a}ki and Esa Aro-Heinil{\"a}",
note = "Project code: 38142",
year = "2012",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-7839-9",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "25",
address = "Finland",

}

Koljonen, T, Koreneff, G, Similä, L, Forsström, J, Ekholm, T, Lehtilä, A, Ruska, M, Pahkala, K, Hakala, K, Lötjönen, T, Niemeläinen, O, Rintamäki, H & Aro-Heinilä, E 2012, Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat: SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti. VTT Technology, no. 25, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat : SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti. / Koljonen, Tiina; Koreneff, Göran; Similä, Lassi; Forsström, Juha; Ekholm, Tommi; Lehtilä, Antti; Ruska, Maija; Pahkala, Katri; Hakala, Kaija; Lötjönen, Timo; Niemeläinen, Oiva; Rintamäki, Heidi; Aro-Heinilä, Esa.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2012. 115 p. (VTT Technology; No. 25).

Research output: Book/ReportReportProfessional

TY - BOOK

T1 - Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat

T2 - SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti

AU - Koljonen, Tiina

AU - Koreneff, Göran

AU - Similä, Lassi

AU - Forsström, Juha

AU - Ekholm, Tommi

AU - Lehtilä, Antti

AU - Ruska, Maija

AU - Pahkala, Katri

AU - Hakala, Kaija

AU - Lötjönen, Timo

AU - Niemeläinen, Oiva

AU - Rintamäki, Heidi

AU - Aro-Heinilä, Esa

N1 - Project code: 38142

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - Raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen "Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat (SALKKU)" tuloksista. SALKKU-hanke on toteutettu VTT:n ja MTT:n yhteishankkeena ja koordinaattorina toimi VTT ja sen tavoitteena oli analysoida tulevaisuuden energialiiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuoteen 2050 asti. SALKKU-hankeen tutkimustyö pohjautui osittain aiempaan Tekesin Climbus-ohjelman hankkeeseen "Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa - SEKKI", jonka tulokset on julkaistu vuonna 2009 VTT:n ja MTT:n raporttisarjoissa. SALKKU-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan tulevaisuuden energialiiketoimintaa arvioimalla energian kysynnän, tarjonnan ja markkinoiden kehitystä pitkällä aikavälillä, kun taustalla vaikuttavat tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikka, hupenevat fossiiliset energiaresurssit sekä kasvava väestön ja talouskehitys. Energian kysyntää arvioitiin globaalisti, EU:ssa ja erityisesti kehittyvän Aasian talouksissa. Energian tarjonnan kehitysten arvioinnissa keskityttiin fossiilisiin polttoainereserveihin ja resursseihin sekä peltobioenergian teknisiin ja teknistaloudellisiin potentiaaleihin, joihin liittyy suuria epävarmuuksia kasvavan ruokatarpeen, muuttuvien ruokatottumusten, sekä toisaalta voimakkaasti kasvavan bioenergian kysynnän myötä. SALKKU-hankkeen rinnakkaisena hankkeena toimi Etlatiedon EnTech-hanke (Energiateknologian viennin ja kansainvälisen kilpailukyvyn analyysi ja seuranta), jossa arvioitiin suomalaisen energiatoimialan kehitystä teknologian viennin näkökulmasta. VTT:n työn keskeinen sisältö oli arvioida tulevaisuuden ilmastopolitiikan vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiajärjestelmien kehitykseen ja investointeihin. Painopiste tarkasteluissa oli Euroopan ja Aasian kehittyvien talouksien skenaarioissa. Tässä hyödynnettiin osin laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja osin eri osatehtävien tuloksia. Aasian kehitystä arvioitiin kansainvälisessä verkostohankkeessa Asian Modelling Exercise (AME) ja EU:n kehitystä Energy Modelling Forumin (EMF) EU-selvityksessä. VTT:n toinen keskeinen osatehtävä oli arvioida kriittisesti fossiilisten polttoaineiden riittävyyttä tulevaisuudessa sekä polttoaineiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä kuten polttoainemarkkinat merikuljetuksineen. Maakaasumarkkinoita varten kehitettiin erillinen markkinamalli, lisäksi arvioitiin pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittymistä vuoteen 2050 asti. Bioenergian käytön voimakas lisääminen edellyttäisi erityisesti peltoalan hyödyntämistä energiakasvien tuotannossa. MTT:n työ painottui peltobioenergian teknistaloudellisten potentiaalien arviointiin alueellisesti ja globaalisti. Arvioissa huomioitiin riittävä ruoan tuotanto maailman kasvavalle väestölle, peltobiomassan käytön vaikutukset maaperään ja mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lisäksi tarkasteltiin erityisesti peltobioenergian kilpailukykyä.

AB - Raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen "Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat (SALKKU)" tuloksista. SALKKU-hanke on toteutettu VTT:n ja MTT:n yhteishankkeena ja koordinaattorina toimi VTT ja sen tavoitteena oli analysoida tulevaisuuden energialiiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuoteen 2050 asti. SALKKU-hankeen tutkimustyö pohjautui osittain aiempaan Tekesin Climbus-ohjelman hankkeeseen "Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa - SEKKI", jonka tulokset on julkaistu vuonna 2009 VTT:n ja MTT:n raporttisarjoissa. SALKKU-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan tulevaisuuden energialiiketoimintaa arvioimalla energian kysynnän, tarjonnan ja markkinoiden kehitystä pitkällä aikavälillä, kun taustalla vaikuttavat tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikka, hupenevat fossiiliset energiaresurssit sekä kasvava väestön ja talouskehitys. Energian kysyntää arvioitiin globaalisti, EU:ssa ja erityisesti kehittyvän Aasian talouksissa. Energian tarjonnan kehitysten arvioinnissa keskityttiin fossiilisiin polttoainereserveihin ja resursseihin sekä peltobioenergian teknisiin ja teknistaloudellisiin potentiaaleihin, joihin liittyy suuria epävarmuuksia kasvavan ruokatarpeen, muuttuvien ruokatottumusten, sekä toisaalta voimakkaasti kasvavan bioenergian kysynnän myötä. SALKKU-hankkeen rinnakkaisena hankkeena toimi Etlatiedon EnTech-hanke (Energiateknologian viennin ja kansainvälisen kilpailukyvyn analyysi ja seuranta), jossa arvioitiin suomalaisen energiatoimialan kehitystä teknologian viennin näkökulmasta. VTT:n työn keskeinen sisältö oli arvioida tulevaisuuden ilmastopolitiikan vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiajärjestelmien kehitykseen ja investointeihin. Painopiste tarkasteluissa oli Euroopan ja Aasian kehittyvien talouksien skenaarioissa. Tässä hyödynnettiin osin laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja osin eri osatehtävien tuloksia. Aasian kehitystä arvioitiin kansainvälisessä verkostohankkeessa Asian Modelling Exercise (AME) ja EU:n kehitystä Energy Modelling Forumin (EMF) EU-selvityksessä. VTT:n toinen keskeinen osatehtävä oli arvioida kriittisesti fossiilisten polttoaineiden riittävyyttä tulevaisuudessa sekä polttoaineiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä kuten polttoainemarkkinat merikuljetuksineen. Maakaasumarkkinoita varten kehitettiin erillinen markkinamalli, lisäksi arvioitiin pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittymistä vuoteen 2050 asti. Bioenergian käytön voimakas lisääminen edellyttäisi erityisesti peltoalan hyödyntämistä energiakasvien tuotannossa. MTT:n työ painottui peltobioenergian teknistaloudellisten potentiaalien arviointiin alueellisesti ja globaalisti. Arvioissa huomioitiin riittävä ruoan tuotanto maailman kasvavalle väestölle, peltobiomassan käytön vaikutukset maaperään ja mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lisäksi tarkasteltiin erityisesti peltobioenergian kilpailukykyä.

KW - energy scenarios

KW - emission scenarios

KW - fuel reserves

KW - fossil fuels

KW - field bioenergy

KW - electricity markets

KW - gas markets

KW - ship transport

KW - Asian energy

KW - clean energy

KW - future energy

M3 - Report

SN - 978-951-38-7839-9

T3 - VTT Technology

BT - Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -