Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat: SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti

Tiina Koljonen, Göran Koreneff, Lassi Similä, Juha Forsström, Tommi Ekholm, Antti Lehtilä, Maija Ruska, Katri Pahkala, Kaija Hakala, Timo Lötjönen, Oiva Niemeläinen, Heidi Rintamäki, Esa Aro-Heinilä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen "Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat (SALKKU)" tuloksista. SALKKU-hanke on toteutettu VTT:n ja MTT:n yhteishankkeena ja koordinaattorina toimi VTT ja sen tavoitteena oli analysoida tulevaisuuden energialiiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuoteen 2050 asti. SALKKU-hankeen tutkimustyö pohjautui osittain aiempaan Tekesin Climbus-ohjelman hankkeeseen "Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa - SEKKI", jonka tulokset on julkaistu vuonna 2009 VTT:n ja MTT:n raporttisarjoissa. SALKKU-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan tulevaisuuden energialiiketoimintaa arvioimalla energian kysynnän, tarjonnan ja markkinoiden kehitystä pitkällä aikavälillä, kun taustalla vaikuttavat tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikka, hupenevat fossiiliset energiaresurssit sekä kasvava väestön ja talouskehitys. Energian kysyntää arvioitiin globaalisti, EU:ssa ja erityisesti kehittyvän Aasian talouksissa. Energian tarjonnan kehitysten arvioinnissa keskityttiin fossiilisiin polttoainereserveihin ja resursseihin sekä peltobioenergian teknisiin ja teknistaloudellisiin potentiaaleihin, joihin liittyy suuria epävarmuuksia kasvavan ruokatarpeen, muuttuvien ruokatottumusten, sekä toisaalta voimakkaasti kasvavan bioenergian kysynnän myötä. SALKKU-hankkeen rinnakkaisena hankkeena toimi Etlatiedon EnTech-hanke (Energiateknologian viennin ja kansainvälisen kilpailukyvyn analyysi ja seuranta), jossa arvioitiin suomalaisen energiatoimialan kehitystä teknologian viennin näkökulmasta. VTT:n työn keskeinen sisältö oli arvioida tulevaisuuden ilmastopolitiikan vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiajärjestelmien kehitykseen ja investointeihin. Painopiste tarkasteluissa oli Euroopan ja Aasian kehittyvien talouksien skenaarioissa. Tässä hyödynnettiin osin laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja osin eri osatehtävien tuloksia. Aasian kehitystä arvioitiin kansainvälisessä verkostohankkeessa Asian Modelling Exercise (AME) ja EU:n kehitystä Energy Modelling Forumin (EMF) EU-selvityksessä. VTT:n toinen keskeinen osatehtävä oli arvioida kriittisesti fossiilisten polttoaineiden riittävyyttä tulevaisuudessa sekä polttoaineiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä kuten polttoainemarkkinat merikuljetuksineen. Maakaasumarkkinoita varten kehitettiin erillinen markkinamalli, lisäksi arvioitiin pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittymistä vuoteen 2050 asti. Bioenergian käytön voimakas lisääminen edellyttäisi erityisesti peltoalan hyödyntämistä energiakasvien tuotannossa. MTT:n työ painottui peltobioenergian teknistaloudellisten potentiaalien arviointiin alueellisesti ja globaalisti. Arvioissa huomioitiin riittävä ruoan tuotanto maailman kasvavalle väestölle, peltobiomassan käytön vaikutukset maaperään ja mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lisäksi tarkasteltiin erityisesti peltobioenergian kilpailukykyä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages115
  ISBN (Electronic)978-951-38-7840-5
  ISBN (Print)978-951-38-7839-9
  Publication statusPublished - 2012
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number25
  ISSN2242-1211

  Fingerprint

  research projects
  energy
  exercise

  Keywords

  • energy scenarios
  • emission scenarios
  • fuel reserves
  • fossil fuels
  • field bioenergy
  • electricity markets
  • gas markets
  • ship transport
  • Asian energy
  • clean energy
  • future energy

  Cite this

  Koljonen, Tiina ; Koreneff, Göran ; Similä, Lassi ; Forsström, Juha ; Ekholm, Tommi ; Lehtilä, Antti ; Ruska, Maija ; Pahkala, Katri ; Hakala, Kaija ; Lötjönen, Timo ; Niemeläinen, Oiva ; Rintamäki, Heidi ; Aro-Heinilä, Esa. / Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat : SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2012. 115 p. (VTT Technology; No. 25).
  @book{2cfe6974c27b4d9d807ed9d7fcfe66bd,
  title = "Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat: SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti",
  abstract = "Raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen {"}Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat (SALKKU){"} tuloksista. SALKKU-hanke on toteutettu VTT:n ja MTT:n yhteishankkeena ja koordinaattorina toimi VTT ja sen tavoitteena oli analysoida tulevaisuuden energialiiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekij{\"o}it{\"a} vuoteen 2050 asti. SALKKU-hankeen tutkimusty{\"o} pohjautui osittain aiempaan Tekesin Climbus-ohjelman hankkeeseen {"}Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa - SEKKI{"}, jonka tulokset on julkaistu vuonna 2009 VTT:n ja MTT:n raporttisarjoissa. SALKKU-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan tulevaisuuden energialiiketoimintaa arvioimalla energian kysynn{\"a}n, tarjonnan ja markkinoiden kehityst{\"a} pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a}, kun taustalla vaikuttavat tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikka, hupenevat fossiiliset energiaresurssit sek{\"a} kasvava v{\"a}est{\"o}n ja talouskehitys. Energian kysynt{\"a}{\"a} arvioitiin globaalisti, EU:ssa ja erityisesti kehittyv{\"a}n Aasian talouksissa. Energian tarjonnan kehitysten arvioinnissa keskityttiin fossiilisiin polttoainereserveihin ja resursseihin sek{\"a} peltobioenergian teknisiin ja teknistaloudellisiin potentiaaleihin, joihin liittyy suuria ep{\"a}varmuuksia kasvavan ruokatarpeen, muuttuvien ruokatottumusten, sek{\"a} toisaalta voimakkaasti kasvavan bioenergian kysynn{\"a}n my{\"o}t{\"a}. SALKKU-hankkeen rinnakkaisena hankkeena toimi Etlatiedon EnTech-hanke (Energiateknologian viennin ja kansainv{\"a}lisen kilpailukyvyn analyysi ja seuranta), jossa arvioitiin suomalaisen energiatoimialan kehityst{\"a} teknologian viennin n{\"a}k{\"o}kulmasta. VTT:n ty{\"o}n keskeinen sis{\"a}lt{\"o} oli arvioida tulevaisuuden ilmastopolitiikan vaikutuksia kasvihuonekaasup{\"a}{\"a}st{\"o}ihin sek{\"a} energiaj{\"a}rjestelmien kehitykseen ja investointeihin. Painopiste tarkasteluissa oli Euroopan ja Aasian kehittyvien talouksien skenaarioissa. T{\"a}ss{\"a} hy{\"o}dynnettiin osin laajaa kansainv{\"a}list{\"a} yhteisty{\"o}t{\"a} ja osin eri osateht{\"a}vien tuloksia. Aasian kehityst{\"a} arvioitiin kansainv{\"a}lisess{\"a} verkostohankkeessa Asian Modelling Exercise (AME) ja EU:n kehityst{\"a} Energy Modelling Forumin (EMF) EU-selvityksess{\"a}. VTT:n toinen keskeinen osateht{\"a}v{\"a} oli arvioida kriittisesti fossiilisten polttoaineiden riitt{\"a}vyytt{\"a} tulevaisuudessa sek{\"a} polttoaineiden k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n vaikuttavia tekij{\"o}it{\"a} kuten polttoainemarkkinat merikuljetuksineen. Maakaasumarkkinoita varten kehitettiin erillinen markkinamalli, lis{\"a}ksi arvioitiin pohjoismaisten s{\"a}hk{\"o}markkinoiden kehittymist{\"a} vuoteen 2050 asti. Bioenergian k{\"a}yt{\"o}n voimakas lis{\"a}{\"a}minen edellytt{\"a}isi erityisesti peltoalan hy{\"o}dynt{\"a}mist{\"a} energiakasvien tuotannossa. MTT:n ty{\"o} painottui peltobioenergian teknistaloudellisten potentiaalien arviointiin alueellisesti ja globaalisti. Arvioissa huomioitiin riitt{\"a}v{\"a} ruoan tuotanto maailman kasvavalle v{\"a}est{\"o}lle, peltobiomassan k{\"a}yt{\"o}n vaikutukset maaper{\"a}{\"a}n ja mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lis{\"a}ksi tarkasteltiin erityisesti peltobioenergian kilpailukyky{\"a}.",
  keywords = "energy scenarios, emission scenarios, fuel reserves, fossil fuels, field bioenergy, electricity markets, gas markets, ship transport, Asian energy, clean energy, future energy",
  author = "Tiina Koljonen and G{\"o}ran Koreneff and Lassi Simil{\"a} and Juha Forsstr{\"o}m and Tommi Ekholm and Antti Lehtil{\"a} and Maija Ruska and Katri Pahkala and Kaija Hakala and Timo L{\"o}tj{\"o}nen and Oiva Niemel{\"a}inen and Heidi Rintam{\"a}ki and Esa Aro-Heinil{\"a}",
  note = "Project code: 38142",
  year = "2012",
  language = "Finnish",
  isbn = "978-951-38-7839-9",
  series = "VTT Technology",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "25",
  address = "Finland",

  }

  Koljonen, T, Koreneff, G, Similä, L, Forsström, J, Ekholm, T, Lehtilä, A, Ruska, M, Pahkala, K, Hakala, K, Lötjönen, T, Niemeläinen, O, Rintamäki, H & Aro-Heinilä, E 2012, Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat: SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti. VTT Technology, no. 25, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat : SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti. / Koljonen, Tiina; Koreneff, Göran; Similä, Lassi; Forsström, Juha; Ekholm, Tommi; Lehtilä, Antti; Ruska, Maija; Pahkala, Katri; Hakala, Kaija; Lötjönen, Timo; Niemeläinen, Oiva; Rintamäki, Heidi; Aro-Heinilä, Esa.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2012. 115 p. (VTT Technology; No. 25).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat

  T2 - SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti

  AU - Koljonen, Tiina

  AU - Koreneff, Göran

  AU - Similä, Lassi

  AU - Forsström, Juha

  AU - Ekholm, Tommi

  AU - Lehtilä, Antti

  AU - Ruska, Maija

  AU - Pahkala, Katri

  AU - Hakala, Kaija

  AU - Lötjönen, Timo

  AU - Niemeläinen, Oiva

  AU - Rintamäki, Heidi

  AU - Aro-Heinilä, Esa

  N1 - Project code: 38142

  PY - 2012

  Y1 - 2012

  N2 - Raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen "Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat (SALKKU)" tuloksista. SALKKU-hanke on toteutettu VTT:n ja MTT:n yhteishankkeena ja koordinaattorina toimi VTT ja sen tavoitteena oli analysoida tulevaisuuden energialiiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuoteen 2050 asti. SALKKU-hankeen tutkimustyö pohjautui osittain aiempaan Tekesin Climbus-ohjelman hankkeeseen "Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa - SEKKI", jonka tulokset on julkaistu vuonna 2009 VTT:n ja MTT:n raporttisarjoissa. SALKKU-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan tulevaisuuden energialiiketoimintaa arvioimalla energian kysynnän, tarjonnan ja markkinoiden kehitystä pitkällä aikavälillä, kun taustalla vaikuttavat tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikka, hupenevat fossiiliset energiaresurssit sekä kasvava väestön ja talouskehitys. Energian kysyntää arvioitiin globaalisti, EU:ssa ja erityisesti kehittyvän Aasian talouksissa. Energian tarjonnan kehitysten arvioinnissa keskityttiin fossiilisiin polttoainereserveihin ja resursseihin sekä peltobioenergian teknisiin ja teknistaloudellisiin potentiaaleihin, joihin liittyy suuria epävarmuuksia kasvavan ruokatarpeen, muuttuvien ruokatottumusten, sekä toisaalta voimakkaasti kasvavan bioenergian kysynnän myötä. SALKKU-hankkeen rinnakkaisena hankkeena toimi Etlatiedon EnTech-hanke (Energiateknologian viennin ja kansainvälisen kilpailukyvyn analyysi ja seuranta), jossa arvioitiin suomalaisen energiatoimialan kehitystä teknologian viennin näkökulmasta. VTT:n työn keskeinen sisältö oli arvioida tulevaisuuden ilmastopolitiikan vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiajärjestelmien kehitykseen ja investointeihin. Painopiste tarkasteluissa oli Euroopan ja Aasian kehittyvien talouksien skenaarioissa. Tässä hyödynnettiin osin laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja osin eri osatehtävien tuloksia. Aasian kehitystä arvioitiin kansainvälisessä verkostohankkeessa Asian Modelling Exercise (AME) ja EU:n kehitystä Energy Modelling Forumin (EMF) EU-selvityksessä. VTT:n toinen keskeinen osatehtävä oli arvioida kriittisesti fossiilisten polttoaineiden riittävyyttä tulevaisuudessa sekä polttoaineiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä kuten polttoainemarkkinat merikuljetuksineen. Maakaasumarkkinoita varten kehitettiin erillinen markkinamalli, lisäksi arvioitiin pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittymistä vuoteen 2050 asti. Bioenergian käytön voimakas lisääminen edellyttäisi erityisesti peltoalan hyödyntämistä energiakasvien tuotannossa. MTT:n työ painottui peltobioenergian teknistaloudellisten potentiaalien arviointiin alueellisesti ja globaalisti. Arvioissa huomioitiin riittävä ruoan tuotanto maailman kasvavalle väestölle, peltobiomassan käytön vaikutukset maaperään ja mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lisäksi tarkasteltiin erityisesti peltobioenergian kilpailukykyä.

  AB - Raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen "Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat (SALKKU)" tuloksista. SALKKU-hanke on toteutettu VTT:n ja MTT:n yhteishankkeena ja koordinaattorina toimi VTT ja sen tavoitteena oli analysoida tulevaisuuden energialiiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuoteen 2050 asti. SALKKU-hankeen tutkimustyö pohjautui osittain aiempaan Tekesin Climbus-ohjelman hankkeeseen "Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa - SEKKI", jonka tulokset on julkaistu vuonna 2009 VTT:n ja MTT:n raporttisarjoissa. SALKKU-hankkeessa keskityttiin tarkastelemaan tulevaisuuden energialiiketoimintaa arvioimalla energian kysynnän, tarjonnan ja markkinoiden kehitystä pitkällä aikavälillä, kun taustalla vaikuttavat tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikka, hupenevat fossiiliset energiaresurssit sekä kasvava väestön ja talouskehitys. Energian kysyntää arvioitiin globaalisti, EU:ssa ja erityisesti kehittyvän Aasian talouksissa. Energian tarjonnan kehitysten arvioinnissa keskityttiin fossiilisiin polttoainereserveihin ja resursseihin sekä peltobioenergian teknisiin ja teknistaloudellisiin potentiaaleihin, joihin liittyy suuria epävarmuuksia kasvavan ruokatarpeen, muuttuvien ruokatottumusten, sekä toisaalta voimakkaasti kasvavan bioenergian kysynnän myötä. SALKKU-hankkeen rinnakkaisena hankkeena toimi Etlatiedon EnTech-hanke (Energiateknologian viennin ja kansainvälisen kilpailukyvyn analyysi ja seuranta), jossa arvioitiin suomalaisen energiatoimialan kehitystä teknologian viennin näkökulmasta. VTT:n työn keskeinen sisältö oli arvioida tulevaisuuden ilmastopolitiikan vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin sekä energiajärjestelmien kehitykseen ja investointeihin. Painopiste tarkasteluissa oli Euroopan ja Aasian kehittyvien talouksien skenaarioissa. Tässä hyödynnettiin osin laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja osin eri osatehtävien tuloksia. Aasian kehitystä arvioitiin kansainvälisessä verkostohankkeessa Asian Modelling Exercise (AME) ja EU:n kehitystä Energy Modelling Forumin (EMF) EU-selvityksessä. VTT:n toinen keskeinen osatehtävä oli arvioida kriittisesti fossiilisten polttoaineiden riittävyyttä tulevaisuudessa sekä polttoaineiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä kuten polttoainemarkkinat merikuljetuksineen. Maakaasumarkkinoita varten kehitettiin erillinen markkinamalli, lisäksi arvioitiin pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittymistä vuoteen 2050 asti. Bioenergian käytön voimakas lisääminen edellyttäisi erityisesti peltoalan hyödyntämistä energiakasvien tuotannossa. MTT:n työ painottui peltobioenergian teknistaloudellisten potentiaalien arviointiin alueellisesti ja globaalisti. Arvioissa huomioitiin riittävä ruoan tuotanto maailman kasvavalle väestölle, peltobiomassan käytön vaikutukset maaperään ja mahdolliset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lisäksi tarkasteltiin erityisesti peltobioenergian kilpailukykyä.

  KW - energy scenarios

  KW - emission scenarios

  KW - fuel reserves

  KW - fossil fuels

  KW - field bioenergy

  KW - electricity markets

  KW - gas markets

  KW - ship transport

  KW - Asian energy

  KW - clean energy

  KW - future energy

  M3 - Report

  SN - 978-951-38-7839-9

  T3 - VTT Technology

  BT - Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -