Suomen kuntien liikenneturvallisuus vuosina 1979-1981

Veli Himanen, Pekka Kulmala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomen kuntien liikenneturvallisuusvertailu perustuu tie- ja vesirakennuslaitoksen (TVL) onnettomuusrekisteriin ja tierekisterin liikennesuoritetietoihin sekä Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) liikennevahinkorekisteriin. Onnettomuustiedot ovat vuosilta 1979 - 1981 ja liikennesusoritteet vuodelta 1981. Yleisten teiden onnettomuusriski lasketaan kunkin kunnan kaikille yleisille teille ja erikseen niille osille yleisiä teitä, joissa nopeusrajoitus on<60 km/h. Koska yleisten teiden ulkopuolella katujen, kaavateiden ja yksityisteiden liikenteen suoritetta ei tunneta, ei myöskään onnettomuusriskiä näille voida laskea. Tutkimuksessa kehitettiin maankäyttötietoihin (palvelutyöpaikat ja asukasluku) sekä yleisten teiden liikennesuoritteeseen perustuvat mallit, joilla on ennustettu kunkin kunnan liikenneonnettomuuksien lukumäää keskimääräisessä turvallisuustasossa. Tätä verrattiin sitten VALT:n tilaston arvoon liikenneonnettomuutta miljoonaa autokilometriä kohden. Yleisten teiden nopeusrajoitusalueilla < 60 km/h riski on 1,11. Liikenneonnettomuutta kohden syntyy keskimäärin 0,57 henkilövahinkoa ja nopeusrajoitusalueella < 60 km/h 0,39 henkilövahinkoa. Tarkastelu tehtiin tie- ja vesirakennuspiirikohtaisesti. Jokaisessa piirissä on liikenneoloiltaan turvallisia ja vaarallisia kuntia.Turvallisissa tapahtuu yleisillä teillä 0,3 - 0,5 liikenneonnettomuutta 106 autokilometriä kohti ja vaarallisimmissa vähän yli yksi. Lisäksi on olemassa joukko muuten tasaisesta jakaumasta poikkeavia kuntia, joissa riski on huomattavasti yli yhden. Vastaava hajonta on havaittavissa myös VALT:n tilaston mukaan. Hajontaa esiintyy sekä kaikissa onnettomuuksissa että henkilövahingoissa. Toisin sanoen on olemassa liikenneoloiltaan sekä turvallisia että vaarallisia kuntia. Piirien välillä on riskieroja. Yleensä Pohjois-Suomen ja Keski-Suomen kuntien yleisten teiden riski on alempi kuin Etelä-Suomen.Tämä johtuu osittain onnettomuuksien tilastoinnista. Piirien erot ovat vähäisempiä VALT:n aineiston kuin TVL:n aineiston pohjalta tarkasteltuina.Yli 10 000 asukkaan kaupungeissa tapahtuu keskimäärin 50 % enemmän liikenne- onnettomuuksia samaa maankäytön volyymia (palvelutyöpaikkoja ja asukaslukua) kohden kuin muissa kunnissa. Liikenneonnettomuuksien vakavuusaste muissa kunnissa on taas 50 % korkeampi kuin kaupungeissa, jolloin henkilövahinkoja tapahtuu molemmissa keskimaärin yhtä paljon samaa maankäytön volyymiä kohden.Onnettomuustilastojen ja laskentamenetelmien epätarkkuudet voivat aiheuttaa tuloksiin virheitä, joita selvitetään jatkotyössä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages118
ISBN (Print)951-38-1927-2
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number307
ISSN0358-5085

Keywords

  • roads
  • risk analysis
  • traffic safety
  • municipalities

Cite this