Suomen ohjelmistotuotannon tilanne

Sakari Mattila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Atk-ohjelmistotuotanto on tuotannollista toimintaa, jonka (loppuituote on tietokoneella suoritettavissa oleva, ohjelmointikieltä käyttäen laadittu ohjelma ja sitä vastaavat käyttöohjeet ja kuvaukset. Ohjelmistojon tuottajan mutta ei hyväksikäyttäjän, tekemä systeeminsuunnittelu, tuotekehitys ja ylläpito kuuluvat ohjelmistotuotantoon. Vain tuotteet, jotka on tarkoitettu muuhun kuin pelkästään valmistajan omiin tarpeisiin ja jotka ovat ohjelman (tulevien) käyttäjien tai muuten yleisesti hyväksyttyjen tarpeiden, odotusten ja vaatimusten mukaisia, luetaan atk-ohjelmistotuotantoon. Suomen atk-ohjelmistotuotantoa kartoitetaan ja tilanteen parantamiseen tähtääviä suosituksia annetaan. Tarkeatellaan vuosia 1975 - 1981; pääpaino on kuitenkin vuodessa 1980. Tärkeimmät tiedot koskevat Suomen ohjelmistotuotannon kokonaisvolyymia, ohjelmistojen tuontia ja vientiä sekä ohjelmiatotuotannon eri sektorien suuruutta. Näiden kasvuennusteet, kehitysnäkymien arviot ja suositukset ovat myös uusia. Kaupallisen tietokoneohjelmien valmistuksen eli ohjelmistotuotannon liikevaihto oli Suomessa vuonna 1980 noin 200 Mmk. Keakimääräinen kasvu vuodesta 1975 vuoteen 1980 oli suunnilleen 45 prosenttia vuodessa. Ohjelmistotuotannossa tyskenteli vuonna 1980 noin 2000 henkilöä. Suomen ohjelmistotuotanto oli vuonna 1980 henkeä kohti noin 28 mk: Yhdysvalloissa 76 mk ja Japanissa 25 mk henkeä kohti. Ohjelmien valmistus yritysten omaa käyttöä varten (omatarvetuotanto) oli vuonna 1980 liikevaihtoarvoksi laskettuna noin 1 100 Mmk. Omatarvetuotannossa työskenteli tällöin noin 10 000 henkilöä. Tietokoneohjelmien tarpeen kasvu aiheutuu tietokoneiden yleistymisestä ja järjestelmille asetettujen vaatimusten kasvamisesta. Muun muassa johtamiseen, tuotannonohjaukseen, tuotantoautomatioon, toimistoautomaatioon, tuotekehitykseen ja henkilökohtaiseen tietojenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia tarvitaan yhä enemmän. Tietokoneohjelmien tuonti vuonna 1980 oli noin 320 Mmk. Tietokoneiden mukana tuotiin ohjelmia 300 Mmk:lla ja erikseen 20 Mmk:lla. Arviot ovat hyvin epävarmoja erilaisten tilastointi-, luokittelu- ja laskentaperusteiden takia. Tuonnin kasvu oli vuosina 1979 - 1980 noin 38 prosenttia. Tietokoneohjelmien vienti oli vuonna 1980 noin 46 Mmk. Viennin kasvi 1979 - 1980 oli arviolta 30 prosenttia vuodessa. Yritysten ohjelmistotuotantoa kuvaa liikevaihto, joka oli vuonna l980 noin 0,11 Mmk työntekijää kohti. Tämä suhde on kasvanut jatkavasti lukuun ottamatta vuosia 1977 - 1978. Kaavanopeus oli 1979 - 1980 noin 22 prosenttia vuodessa. Ohjelmistotuotannon ongelmia ovat tuotantoprosentin monimutkaisuus ja henkilösidonnaisuus. Ostajan ongelmana on sopivan tuotteen tai tilaustyönä valmistettavan ohjelman tekijän löytäminen. Ohjelmistotuotanto on merkittävä teollisuudenala pelkkiä tietokoneohjelmia ajatellen. Merkittävyyttä lisää se, että tietokoneohjelmat ovat keskeinen osa eri alojen automeatiojärjestelmistä. Näin ohjelmistotuotanto vaikuttaa voimakkaasti automaatiojärjestelmiä valmistavaan sekä automaatiota hyödyntavään teollisuuteen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages66
ISBN (Print)951-38-1630-3
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number230
ISSN0358-5077

Keywords

  • software industry
  • macroeconomics
  • computer programming
  • import
  • export
  • software engineering
  • research on computer software

Cite this