Suomen rautatieliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä RAILI 2010

Kari Mäkelä, Heidi Auvinen, Anu Tuominen, Esa Pääkkönen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Suomen rautatieliikenteen päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä RAILI on vuosittain päivitettävä rautatieliikenteen laskentamalli. Järjestelmän ensimmäinen versio RAILI 96 valmistui vuonna 1997. Tämä tutkimusraportti käsittelee viidettätoista, vuoden 2010 tiedoilla päivitettyä versiota RAILI 2010. Projekti kuuluu osana LIPASTO 2010 -projektiin, jossa selvitetään kaikkien liikennemuotojen päästöt Suomessa. RAILI 2010 -malli laskee rautatieliikenteen aiheuttamien pakokaasujen määrän ja energiankulutuksen perusvuonna 2010. Laskentatulokset saadaan sekä valtakunnallisesti että rataosa- ja ratapihakohtaisesti. Laskentajärjestelmä koskee sekä sähkö- että dieselvetoista henkilö-, tavara- ja lähijunaliikennettä Suomessa. Lähijunaliikenteen aiheuttamat päästöt on laskettu omana kokonaisuutenaan. Karkealla tasolla päästömäärät on ennustettu vuodesta 1980 vuoteen 2030. Järjestelmä laskee Suomen rautatieliikenteen aiheuttamat päästöt seuraavista yhdisteistä: hiilimonoksidi (CO), hiilivedyt (HC), typen oksidit (NOx), hiukkaset (PM), metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O), rikkidioksidi (SO2) sekä hiilidioksidi (CO2). Tuloksina saadaan lisäksi dieseljunaliikenteen polttonesteenkulutus ja sähköjunaliikenteen sähköenergiankulutus. RAILI 2010 -järjestelmä on tarkoitettu lähinnä liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston (entisen Ratahallintokeskuksen), VR-Yhtymä Oy:n ja VTT:n käyttöön. Tietoa LIPASTO 2010 ja RAILI 2010 laskentajärjestelmistä on nähtävissä VTT:n internetsivulla http://lipasto.vtt.fi Suomen rautatieliikenteen aiheuttamat päästöt vuonna 2010 olivat seuraavat: hiilimonoksidia (CO) 398 t, hiilivetyjä (HC) 137 t, typen oksideja (NOx) 2 493 t, hiukkasia 74 t, metaania (CH4) 9,7 t, typpioksiduulia (N2O) 6,5 t, rikkidioksidia (SO2) 212 t ja hiilidioksidia (CO2) 239 000 t. Moottoripolttoöljyä kulutettiin yhteensä 30 700 t ja sähköenergiaa 655 400 MWh. Rautatieliikenteen kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2010 6,0 PJ. Luvut sisältävät sähköveturien sähkönkulutuksen aiheuttamat päästöt voimalaitoksissa. Vedettyjen bruttotonnikilometrien kokonaismäärä oli 29 700 miljoonaa brtkm. Rautatieliikenteen päästöjen kehityksessä ei näyttäisi tulevaisuudessa tapahtuvan muuta suurempaa muutosta kuin lähiajan lamasta johtuva jyrkät muutokset.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages38
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberVTT-R-07607-11

  Keywords

  • emissions
  • transport
  • calculations systems

  Cite this