Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä: MEERI 2012

Kari Mäkelä, Tuuli Järvi, Heidi Auvinen, Anu Tuominen, Esa Pääkkönen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Suomen vesiliikenteen päästöjen laskentajärjestelmä MEERI on ensimmäinen vuosittain päivitettävä vesiliikenteen laskentamalli Suomessa. Järjestelmän ensimmäinen versio MEERI 96 valmistui vuonna 1997. Tämä tutkimusraportti käsittelee viidettätoista, vuoden 2012 tiedoilla päivitettyä versiota MEERI 2012. Projekti kuuluu osana LIPASTO 2012 -laskentajärjestelmään, jossa selvitetään kaikkien liikennemuotojen päästöt Suomessa. MEERI 2012 -projektissa valmistui tämän raportin lisäksi tietokoneohjelma MEERI 2012. Malli laskee vesiliikenteen aiheuttamien pakokaasujen määrän ja energiankulutuksen perusvuonna 2012. Laskentatulokset saadaan sekä valtakunnallisesti että satamakohtaisesti. Laskentajärjestelmä koskee meri- ja sisävesiliikennettä sekä huviveneilyä, työaluksia ja kalastusta Suomessa. Suomen armeijan veneet ja alukset eivät sisälly laskentaan. Karkealla tasolla päästömäärät on ennustettu vuodesta 1980 vuoteen 2032. Mallin avulla voidaan laskea Suomen vesiliikenteen aiheuttamat päästöt seuraavista yhdisteistä: hiilimonoksidi (CO), hiilivedyt (HC), typen oksidit (NOx), hiukkaset (PM), metaani (CH4), dityppioksidi (N20), rikkidioksidi (SO2) sekä hiilidioksidi (CO2). Laskentaan sisältyy myös polttonesteenkulutus. MEERI 2012 -laskentajärjestelmä on tarkoitettu lähinnä Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja VTT:n käyttöön. Tietoa LIPASTO 2012 ja MEERI 2012 -laskentajärjestelmistä on nähtävissä VTT:n internetsivulla: http://lipasto.vtt.fi Suomen vesiliikenteen aiheuttamat päästöt Suomen talousalueella vuonna 2012 olivat seuraavat: hiilimonoksidia (CO) 19 700, hiilivetyjä (HC) 4 600 t, typen oksideja (NOx) 42 500 t, hiukkasia 1 340 t, metaania (CH4) 265 t, typpioksiduulia (N2O) 68 t, rikkidioksidia (SO2) 7 800 t ja hiilidioksidia (CO2) 2 620 000 t. Polttonesteitä kulutettiin yhteensä 823 000 t ja kokonaisenergiankulutus oli 34,3 PJ. Meneillään oleva lama on aiheuttanut melkoisen pudotuksen päästöissä, mutta sen jälkeen vesiliikenteen päästöjen kehityksessä ei näyttäisi tulevaisuudessa tapahtuvan suuria muutoksia nykyhetkeen verrattuna muiden yhdisteiden paitsi rikkidioksidin osalta, jonka määrässä on tapahtunut ja tapahtuu laskua vähärikkisempien polttonesteiden sekä jyrkempien satamamääräysten myötä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Commissioning bodyMinistry of Transport and Communications (Finland)
  Number of pages45
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Research Report
  VolumeVTT-R-06357-13

  Keywords

  • shipping
  • emissions
  • computation

  Cite this