Suomi Eurekassa - Eureka Suomessa

Tarmo Lemola, Kirsi LaPointe

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä raportti on analyysi suomalaisten yritysten Eureka-yhteistyöstä saamista tuloksista ja muista kokemuksista. Analyysi perustuu kansainvälisen Eureka-arvioinnin yhteydessä koottuun kyselyaineistoon sekä suomalaisissa Eureka-projekteihin osallistuneissa yrityksissä tehtyihin haastatteluihin. Projekteja on Eurekan perustamisesta vuodesta 1985 lähtien hyväksytty yhteensä vajaa tuhat. Näihin projekteihin osallistuu yli 3 500 yritystä tai tutkimuslaitosta, ja niiden budjetoidut kustannukset ovat noin 80 miljardia markkaa. Suomi on mukana yli sadassa projektissa. TEKESin Eureka-budjetti on ollut 50-80 miljoonaa markkaa vuodessa. Eureka on edistänyt suomalaisyritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistymistä. Sen avulla on vahvistettu aikaisempia yhteistyösuhteita. Hyvin paljon on kuitenkin syntynyt myös kokonaan uusia ja uudentyyppisiä yhteistyösuhteita. Eureka-yhteistyössä pyritään yleensä konkreettisiin, kaupallisesti hyödynnettävissä oleviin tuloksiin, parannuksiin nykyisissä tuotteissa ja prosesseissa ja myös uusiin tuotteisiin ja prosesseihin. Eureka-yhteistyö ei toisin sanoen ole esikilpailullista yhteistyötä, vaan projekteissa liikutaan yllättävänkin lähellä markkinoita. Saavutuksia voitaneen luonnehtia hyviksi. Tärkeimmiksi tuotoksiksi nousevat lisätiedot ja -taidot. Uusia tuotteitakin on jo saatu markkinoille, mutta tulosten kaupallistamisessa on vielä aika usein jääty prototyyppivaiheeseen. Monijäsenisen ja -kulttuurisen Eureka-projektin johtaminen on vaativa tehtävä. Mitä paremmin projektit ankkuroituvat yrityksen ydinosaamisen ja siihen liittyvän vientimarkkinoinnin kehittämiseen, sitä paremmat ovat yrityksen mahdollisuudet onnistua. Myös yhteistyökumppaneiden valintaan tulee kiinnittää huomiota. Yhteis-työkumppaneiden tulee olla riittävän samanlaisia perusominaisuuksiltaan. TEKES on huolehtinut hyvin Eurekan tunnetuksitekemisestä Suomessa ja tukenut aktiivisesti yrityksiä projektien muodostamisessa ja toteutuksessa. Tarpeita ja mahdollisuuksia osanottajajoukon suurentamiseen nykyisestä on olemassa. Projektien laadukkuudesta on kuitenkin huolehdittava. On Eurekan ja siihen osallistuvien yritysten etu, että mielikuvalle Eurekasta Euroopan teknologisena lippulaivana on vahvat perusteet.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages106
ISBN (Print)951-38-4516-8
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number807
ISSN1235-0613

Keywords

  • research programs
  • EUREKA
  • cooperation
  • companies
  • Finland

Cite this