Suopeltojen turpeen nopea tuotantoteknologia

Kari Hillebrand, Juha Korpi, Kimmo Virtanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Projektin tavoitteena oli suopelloilta saatavan turpeen käytettävyyden arviointi poltto- ja ei-energiaturpeeksi sekä arvioida suopeltojen turpeen nopean tuotantoteknologian vaihtoehtoja. Tutkimus toteutettiin case-tapauksena sekä hyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa suopelloista. Case-suona oli Sodankylässä sijaitseva Lismanaapa. Suomen suopeltojen historia vaihtelee erittäin paljon. Etelä-Suomessa suopellot voivat olla satoja vuosia vanhoja, Pohjois-Suomessa suopellot on usein raivattu vasta sotien jälkeen asutustilallisten käyttöön. Suopelloissa voi siten olla huomattavia eroja muokkauksessa, kantavuudessa ja ravinnepitoisuuksissa lannoitejäämäerojen takia. Lismanaavan tutkittujen turvepeltojen ja muiden alueiden alkuainepitoisuudet ovat samanlaisia kuin tavallisilla soilla esiintyvät turpeiden pitoisuudet keskimäärin. Turpeen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet eivät aiheuta rajoituksia energiakäyttöön, tumman kasvuturpeen raaka-aineeksi ja maanparannuskäyttöön. Sen sijaan turvelajiensa puolesta tutkittu suoalue ei sovellu vaalean kasvuturpeen (viljelyturpeen) raaka-aineeksi. Suopellon pintakerros voi aikaisemmasta kuivatuksesta johtuen olla normaalia kuivempi. Tämän johdosta turvetta on mahdollista tuottaa nopeammin kuin tavalliselta tuotantosuolta ja kuivemmalla pintakerroksella saattaa olla merkitystä myös valittaessa suopellolle sopivaa turvetuotantomenetelmää. Koska suopellot ovat yleensä pieniä ja hajallaan olevia suoalueita, soveltuvimmat jyrsinturvetuotantomenetelmät perustuvat imuvaunuun ja mekaaniseen kokoojavaunuun sekä koneiden liikuteltavuuteen eri suopeltojen välillä.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages42
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Energian Raportteja
Number31/2001
ISSN1457-3350

Keywords

 • peat
 • production
 • peat production
 • biomass
 • biofuels
 • fuel peat
 • horticultural peat
 • soil amelioration
 • excavation
 • Lismanaapa
 • tillage
 • drainage
 • chemical properties
 • physical properties
 • fertilizers

Cite this