Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa

Translated title of the contribution: Recommendation for evaluation of traffic-induced vibrations in planning of land use

Jouko Törnqvist, Asko Talja

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa käsitellään liikennetärinän syntymistä ja sen asumisviihtyvyydelle aiheuttamia haittoja, tärinän arviointia laskennallisesti ja mittaamalla sekä annetaan suositukset maankäytön suunnittelua varten. Erityisesti keskitytään tärinän leviämisen arviointiin maaperässä. Julkaisu täydentää VTT Tiedotteessa 2278 (2004) annettua suositusta liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta. Maankäytön suunnittelussa tärinän arviointi jaetaan tarkkuutensa perusteella kolmeen eri tasoon. Arviointitaso 1 perustuu kokemusperäiseen suojaetäisyyteen, jota kauempana värähtelytarkastelua ei pidetä tarpeellisena. Arviointitaso 2 perustuu yleensä laskennalliseen arvioon tai mittauksiin, ja siinä liikenne ja maaperän ominaisuudet otetaan tarkemmin huomioon. Arviointitaso 3 edellyttää aina maaperästä tehtäviä värähtelymittauksia. Tutkimuksen yhteydessä on tehty kenttämittauksia ja FEM-laskelmia. Lisäksi on kehitetty kokeiluversio laskentaohjelmasta TREMOR, jolla voidaan tutkia junan aiheuttaman tärinän leviämistä kerrostuneessa maaperässä. Julkaisun liitteissä esitetään myös käsinlaskentaan soveltuvia arviointitapoja rautatie- ja maantieliikenteelle. Saadun kokemuksen perusteella paras tapa arvioida tärinän leviämistä on mittaaminen, jonka käytöstä julkaisussa annetaan suositukset. Muiden laskentamenetelmien tarkkuus riittää lähinnä tärinän suurusluokan ja eri parametrien suhteellisten vaikutusten arviointiin.
Translated title of the contributionRecommendation for evaluation of traffic-induced vibrations in planning of land use
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages80
ISBN (Electronic)951-38-6602-5
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number50
ISSN1459-7683

Keywords

  • environmenatl impacts
  • traffic
  • traffic-induced vibration
  • vibration classification
  • vibration nuisance
  • vibration measurements
  • limit values
  • residential buildings
  • design values
  • instructions

Cite this