Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030: Visio ja roadmap

Translated title of the contribution: Sustainable and acceptable mining 2030: Visio and road map

Johanna Kohl, Nina Wessberg, Sari Kauppi, Jouko Myllyoja, Helena Wessman-Jääskeläinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä julkaisussa esitellään Tekesin Green Mining ohjelmassa rahoitettaviin hankkeisiin kuuluvan Sustainable acceptable mining (SAM) -hankkeen - Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 -työpaketin 1 tuloksia. Työpaketin 1 tavoitteena on tunnistaa globaaleja ja alueellisia ajureita, jotka muokkaavat kaivosalan liiketoimintaympäristöä ja määrittävät toiminnan kestävyyskriteerejä tulevaisuudessa aina vuoteen 2030 asti. Huomion kohteena on nimenomaan sidosryhmäyhteistyö ja kaivannaistoiminnan hyväksyttävyysprosessi. SAM-hankkeen muut työpaketit keskittyvät yleisesti sanottuna liiketoimintaan (WP2), vesitaseeseen (WP3) ja hyväksyttävyyteen (WP4). Julkaisun tarkoitus on esitellä kaivannaistoimintaan liittyvän hyväksyttävyysprosessin globaalien ja alueellisten ajurien tunnistamiseksi toteutettu ennakointiprosessi ja sen tulokset. Nämä tulokset voivat osaltaan ohjata keskustelua kaivannaistoiminnan tulevaisuudesta Suomessa. Tämän lisäksi julkaisun tulokset ohjaavat koko SAM-hankkeen suuntaamista jatkossa. Ennakointiprosessi koostui kirjallisuuskatsauksesta, haastatteluista ja kahdesta työpajasta. Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden tarkoitus oli tuottaa tietoa suomalaisen kaivannaisteollisuuden nykytilasta ja kehityssuunnista työpajojen ennakkomateriaaliksi. Kaivannaisteollisuus on muutosten edessä kahdestakin näkökulmasta katsottuna: toisaalta kaivannaisteollisuuden uusi nousu tuo haasteita jo sinällään, mutta myös siinä mielessä, että uudelleen nousevan kaivannaisteollisuuden on sopeuduttava muuttuneeseen ympäristöön. Ennakointiprosessissa pidetyt kaksi työpajaa järjestettiin keväällä ja alkukesästä 2013. Työpajojen tavoitteena oli luoda näkymiä kestävän ja hyväksyttävän kaivannaisteollisuuden tulevaisuudesta. Ensimmäinen työpaja tähtäsi erityisesti vision muodostamiseen ja toinen työpaja tiekartan (roadmap) laatimiseen. Työpajojen osanottajat olivat yrityksiä, yhteiskunnallisia toimijoita ja hallintoa, tutkijoita ja kehittäjiä sekä kansalaisjärjestöjä. Visio hahmoteltiin ns. aikajanatehtävän kautta, jossa työpajan osanottajia pyydettiin tunnistamaan kaivannaisteollisuuden näkökulmasta merkityksellisiä asioita ja tapahtumia aina 1960-luvulta nykypäivän kautta vuoteen 2030. Asiat ja tapahtumat jäsennettiin PESTEV-kehikon mukaisesti, eli osanottajat miettivät asioita ja tapahtumia politiikan, talouden, kansalaisyhteiskunnan, tekniikan ja teknologian, ympäristön ja arvojen näkökulmista. Tuloksena saatiin runsas joukko asioita ja tapahtumia, joista voitiin hahmottaa erilaisia kaivannaisteollisuutta luonnehtivia linjoja, esim. ympäristölainsäädännön kehittymisen ja painottumisen linja tai kaivos työnantajana linja sekä radikaalien tapausten vaikutus muutoksen suuntaajana. Aikajanatehtävän paljastamien asioiden avulla hahmoteltiin visioaihio, jota avattiin edelleen PESTEV-kehikon sekä muutostarpeiden, muutostoimijoiden ja muutosesteiden näkökulmista. Näin vision sisällöstä pystyttiin jäsentyneesti keskustelemaan monesta eri näkökulmasta katsottuna. Lopputuloksena jäsennettiin kaivannaisteollisuuden visioksi seuraava: kaivannaistoiminnan ja yhteiskunnan symbioosi, mukaan lukien ympäristöasiat, jossa kaivos ja yhteiskunta hengittävät samaan tahtiin. Tämä mahdollistaa oppivan ja uutta luovan sekä monia vaiheita sisältävän kaivosalueen elämän. Toisessa työpajassa hahmoteltiin kaivannaisteollisuuden tiekarttaa kohti yhdessä muotoiltua visiota. Erityisesti keskityttiin muodostamaan ratkaisuja vision toteuttamiseksi. Tämän tuloksena syntyi kuusi visiopolkua, joiden kautta vision toteutumista edesautetaan: 1) oppiva ja uutta luova kaivannaisteollisuus, 2) yrityskulttuurin kehittäminen, 3) yhteisön hyväksymä kaivos, paikallistason asiat huomioiden, 4) viranomaistoiminnan kehittäminen, 5) elinkaarisuuden huomioiminen ja 6) räätälöity viestintä ja oikea-aikaisuus. Hyväksyttävyysprosessin kehittäminen jatkuu SAM-hankkeessa näiden visiopolkujen suuntaamana. Visio- ja tiekarttaosuudella on lisäksi noin vuoden päästä seurantaosio, jonka yhteydessä tiekarttaosuus päivitetään. Konkreettisina ohjenuorina kaivannaisteollisuuden hyväksyttävyyden kehittämiseksi nostamme seuraavat asiat: 1) toimijat oppisivat toisiltaan ja toisilta aloilta, 2) varautuisivat ennalta poikkeustilanteisiin ja yllätyksiin, 3) kehitettäisiin "early warning system" työkalu, jonka avulla voitaisiin tunnistaa yhteiskunnan muutoksia ja huolia ennalta, 4) pystyttäisiin virtaviivaistamaan viranomaistoimintaa alueellisesti ja poikkihallinnollisesti, 5) kehitetään johtamisjärjestelmää ja viestintää, 6) nähtäisiin kaivostoiminnan monta elämänvaihetta ja 7) pystyttäisiin toteuttamaan kaivannaisteollisuuden ja yhteiskunnan välistä dialogia kaikkia hyödyttävästi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages48
ISBN (Electronic)978-951-38-8081-1
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number145
ISSN2242-1211

Fingerprint

Anadelphia
early warning systems

Keywords

 • Ennakointi
 • roadmap
 • visio
 • kaivannaisteollisuus
 • hyväksyttävyys
 • kestävä kehitys
 • foresight
 • vision
 • mining sector
 • social acceptance
 • sustainable development

Cite this

Kohl, J., Wessberg, N., Kauppi, S., Myllyoja, J., & Wessman-Jääskeläinen, H. (2013). Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030: Visio ja roadmap. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 145
Kohl, Johanna ; Wessberg, Nina ; Kauppi, Sari ; Myllyoja, Jouko ; Wessman-Jääskeläinen, Helena. / Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 : Visio ja roadmap. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 48 p. (VTT Technology; No. 145).
@book{ff3e291bb0cd42e182ce171db582debd,
title = "Kest{\"a}v{\"a} ja hyv{\"a}ksytt{\"a}v{\"a} kaivannaisteollisuus 2030: Visio ja roadmap",
abstract = "T{\"a}ss{\"a} julkaisussa esitell{\"a}{\"a}n Tekesin Green Mining ohjelmassa rahoitettaviin hankkeisiin kuuluvan Sustainable acceptable mining (SAM) -hankkeen - Kest{\"a}v{\"a} ja hyv{\"a}ksytt{\"a}v{\"a} kaivannaisteollisuus 2030 -ty{\"o}paketin 1 tuloksia. Ty{\"o}paketin 1 tavoitteena on tunnistaa globaaleja ja alueellisia ajureita, jotka muokkaavat kaivosalan liiketoimintaymp{\"a}rist{\"o}{\"a} ja m{\"a}{\"a}ritt{\"a}v{\"a}t toiminnan kest{\"a}vyyskriteerej{\"a} tulevaisuudessa aina vuoteen 2030 asti. Huomion kohteena on nimenomaan sidosryhm{\"a}yhteisty{\"o} ja kaivannaistoiminnan hyv{\"a}ksytt{\"a}vyysprosessi. SAM-hankkeen muut ty{\"o}paketit keskittyv{\"a}t yleisesti sanottuna liiketoimintaan (WP2), vesitaseeseen (WP3) ja hyv{\"a}ksytt{\"a}vyyteen (WP4). Julkaisun tarkoitus on esitell{\"a} kaivannaistoimintaan liittyv{\"a}n hyv{\"a}ksytt{\"a}vyysprosessin globaalien ja alueellisten ajurien tunnistamiseksi toteutettu ennakointiprosessi ja sen tulokset. N{\"a}m{\"a} tulokset voivat osaltaan ohjata keskustelua kaivannaistoiminnan tulevaisuudesta Suomessa. T{\"a}m{\"a}n lis{\"a}ksi julkaisun tulokset ohjaavat koko SAM-hankkeen suuntaamista jatkossa. Ennakointiprosessi koostui kirjallisuuskatsauksesta, haastatteluista ja kahdesta ty{\"o}pajasta. Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden tarkoitus oli tuottaa tietoa suomalaisen kaivannaisteollisuuden nykytilasta ja kehityssuunnista ty{\"o}pajojen ennakkomateriaaliksi. Kaivannaisteollisuus on muutosten edess{\"a} kahdestakin n{\"a}k{\"o}kulmasta katsottuna: toisaalta kaivannaisteollisuuden uusi nousu tuo haasteita jo sin{\"a}ll{\"a}{\"a}n, mutta my{\"o}s siin{\"a} mieless{\"a}, ett{\"a} uudelleen nousevan kaivannaisteollisuuden on sopeuduttava muuttuneeseen ymp{\"a}rist{\"o}{\"o}n. Ennakointiprosessissa pidetyt kaksi ty{\"o}pajaa j{\"a}rjestettiin kev{\"a}{\"a}ll{\"a} ja alkukes{\"a}st{\"a} 2013. Ty{\"o}pajojen tavoitteena oli luoda n{\"a}kymi{\"a} kest{\"a}v{\"a}n ja hyv{\"a}ksytt{\"a}v{\"a}n kaivannaisteollisuuden tulevaisuudesta. Ensimm{\"a}inen ty{\"o}paja t{\"a}ht{\"a}si erityisesti vision muodostamiseen ja toinen ty{\"o}paja tiekartan (roadmap) laatimiseen. Ty{\"o}pajojen osanottajat olivat yrityksi{\"a}, yhteiskunnallisia toimijoita ja hallintoa, tutkijoita ja kehitt{\"a}ji{\"a} sek{\"a} kansalaisj{\"a}rjest{\"o}j{\"a}. Visio hahmoteltiin ns. aikajanateht{\"a}v{\"a}n kautta, jossa ty{\"o}pajan osanottajia pyydettiin tunnistamaan kaivannaisteollisuuden n{\"a}k{\"o}kulmasta merkityksellisi{\"a} asioita ja tapahtumia aina 1960-luvulta nykyp{\"a}iv{\"a}n kautta vuoteen 2030. Asiat ja tapahtumat j{\"a}sennettiin PESTEV-kehikon mukaisesti, eli osanottajat miettiv{\"a}t asioita ja tapahtumia politiikan, talouden, kansalaisyhteiskunnan, tekniikan ja teknologian, ymp{\"a}rist{\"o}n ja arvojen n{\"a}k{\"o}kulmista. Tuloksena saatiin runsas joukko asioita ja tapahtumia, joista voitiin hahmottaa erilaisia kaivannaisteollisuutta luonnehtivia linjoja, esim. ymp{\"a}rist{\"o}lains{\"a}{\"a}d{\"a}nn{\"o}n kehittymisen ja painottumisen linja tai kaivos ty{\"o}nantajana linja sek{\"a} radikaalien tapausten vaikutus muutoksen suuntaajana. Aikajanateht{\"a}v{\"a}n paljastamien asioiden avulla hahmoteltiin visioaihio, jota avattiin edelleen PESTEV-kehikon sek{\"a} muutostarpeiden, muutostoimijoiden ja muutosesteiden n{\"a}k{\"o}kulmista. N{\"a}in vision sis{\"a}ll{\"o}st{\"a} pystyttiin j{\"a}sentyneesti keskustelemaan monesta eri n{\"a}k{\"o}kulmasta katsottuna. Lopputuloksena j{\"a}sennettiin kaivannaisteollisuuden visioksi seuraava: kaivannaistoiminnan ja yhteiskunnan symbioosi, mukaan lukien ymp{\"a}rist{\"o}asiat, jossa kaivos ja yhteiskunta hengitt{\"a}v{\"a}t samaan tahtiin. T{\"a}m{\"a} mahdollistaa oppivan ja uutta luovan sek{\"a} monia vaiheita sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}n kaivosalueen el{\"a}m{\"a}n. Toisessa ty{\"o}pajassa hahmoteltiin kaivannaisteollisuuden tiekarttaa kohti yhdess{\"a} muotoiltua visiota. Erityisesti keskityttiin muodostamaan ratkaisuja vision toteuttamiseksi. T{\"a}m{\"a}n tuloksena syntyi kuusi visiopolkua, joiden kautta vision toteutumista edesautetaan: 1) oppiva ja uutta luova kaivannaisteollisuus, 2) yrityskulttuurin kehitt{\"a}minen, 3) yhteis{\"o}n hyv{\"a}ksym{\"a} kaivos, paikallistason asiat huomioiden, 4) viranomaistoiminnan kehitt{\"a}minen, 5) elinkaarisuuden huomioiminen ja 6) r{\"a}{\"a}t{\"a}l{\"o}ity viestint{\"a} ja oikea-aikaisuus. Hyv{\"a}ksytt{\"a}vyysprosessin kehitt{\"a}minen jatkuu SAM-hankkeessa n{\"a}iden visiopolkujen suuntaamana. Visio- ja tiekarttaosuudella on lis{\"a}ksi noin vuoden p{\"a}{\"a}st{\"a} seurantaosio, jonka yhteydess{\"a} tiekarttaosuus p{\"a}ivitet{\"a}{\"a}n. Konkreettisina ohjenuorina kaivannaisteollisuuden hyv{\"a}ksytt{\"a}vyyden kehitt{\"a}miseksi nostamme seuraavat asiat: 1) toimijat oppisivat toisiltaan ja toisilta aloilta, 2) varautuisivat ennalta poikkeustilanteisiin ja yll{\"a}tyksiin, 3) kehitett{\"a}isiin {"}early warning system{"} ty{\"o}kalu, jonka avulla voitaisiin tunnistaa yhteiskunnan muutoksia ja huolia ennalta, 4) pystytt{\"a}isiin virtaviivaistamaan viranomaistoimintaa alueellisesti ja poikkihallinnollisesti, 5) kehitet{\"a}{\"a}n johtamisj{\"a}rjestelm{\"a}{\"a} ja viestint{\"a}{\"a}, 6) n{\"a}ht{\"a}isiin kaivostoiminnan monta el{\"a}m{\"a}nvaihetta ja 7) pystytt{\"a}isiin toteuttamaan kaivannaisteollisuuden ja yhteiskunnan v{\"a}list{\"a} dialogia kaikkia hy{\"o}dytt{\"a}v{\"a}sti.",
keywords = "Ennakointi, roadmap, visio, kaivannaisteollisuus, hyv{\"a}ksytt{\"a}vyys, kest{\"a}v{\"a} kehitys, foresight, vision, mining sector, social acceptance, sustainable development",
author = "Johanna Kohl and Nina Wessberg and Sari Kauppi and Jouko Myllyoja and Helena Wessman-J{\"a}{\"a}skel{\"a}inen",
year = "2013",
language = "Finnish",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "145",
address = "Finland",

}

Kohl, J, Wessberg, N, Kauppi, S, Myllyoja, J & Wessman-Jääskeläinen, H 2013, Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030: Visio ja roadmap. VTT Technology, no. 145, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 : Visio ja roadmap. / Kohl, Johanna; Wessberg, Nina; Kauppi, Sari; Myllyoja, Jouko; Wessman-Jääskeläinen, Helena.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 48 p. (VTT Technology; No. 145).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030

T2 - Visio ja roadmap

AU - Kohl, Johanna

AU - Wessberg, Nina

AU - Kauppi, Sari

AU - Myllyoja, Jouko

AU - Wessman-Jääskeläinen, Helena

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Tässä julkaisussa esitellään Tekesin Green Mining ohjelmassa rahoitettaviin hankkeisiin kuuluvan Sustainable acceptable mining (SAM) -hankkeen - Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 -työpaketin 1 tuloksia. Työpaketin 1 tavoitteena on tunnistaa globaaleja ja alueellisia ajureita, jotka muokkaavat kaivosalan liiketoimintaympäristöä ja määrittävät toiminnan kestävyyskriteerejä tulevaisuudessa aina vuoteen 2030 asti. Huomion kohteena on nimenomaan sidosryhmäyhteistyö ja kaivannaistoiminnan hyväksyttävyysprosessi. SAM-hankkeen muut työpaketit keskittyvät yleisesti sanottuna liiketoimintaan (WP2), vesitaseeseen (WP3) ja hyväksyttävyyteen (WP4). Julkaisun tarkoitus on esitellä kaivannaistoimintaan liittyvän hyväksyttävyysprosessin globaalien ja alueellisten ajurien tunnistamiseksi toteutettu ennakointiprosessi ja sen tulokset. Nämä tulokset voivat osaltaan ohjata keskustelua kaivannaistoiminnan tulevaisuudesta Suomessa. Tämän lisäksi julkaisun tulokset ohjaavat koko SAM-hankkeen suuntaamista jatkossa. Ennakointiprosessi koostui kirjallisuuskatsauksesta, haastatteluista ja kahdesta työpajasta. Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden tarkoitus oli tuottaa tietoa suomalaisen kaivannaisteollisuuden nykytilasta ja kehityssuunnista työpajojen ennakkomateriaaliksi. Kaivannaisteollisuus on muutosten edessä kahdestakin näkökulmasta katsottuna: toisaalta kaivannaisteollisuuden uusi nousu tuo haasteita jo sinällään, mutta myös siinä mielessä, että uudelleen nousevan kaivannaisteollisuuden on sopeuduttava muuttuneeseen ympäristöön. Ennakointiprosessissa pidetyt kaksi työpajaa järjestettiin keväällä ja alkukesästä 2013. Työpajojen tavoitteena oli luoda näkymiä kestävän ja hyväksyttävän kaivannaisteollisuuden tulevaisuudesta. Ensimmäinen työpaja tähtäsi erityisesti vision muodostamiseen ja toinen työpaja tiekartan (roadmap) laatimiseen. Työpajojen osanottajat olivat yrityksiä, yhteiskunnallisia toimijoita ja hallintoa, tutkijoita ja kehittäjiä sekä kansalaisjärjestöjä. Visio hahmoteltiin ns. aikajanatehtävän kautta, jossa työpajan osanottajia pyydettiin tunnistamaan kaivannaisteollisuuden näkökulmasta merkityksellisiä asioita ja tapahtumia aina 1960-luvulta nykypäivän kautta vuoteen 2030. Asiat ja tapahtumat jäsennettiin PESTEV-kehikon mukaisesti, eli osanottajat miettivät asioita ja tapahtumia politiikan, talouden, kansalaisyhteiskunnan, tekniikan ja teknologian, ympäristön ja arvojen näkökulmista. Tuloksena saatiin runsas joukko asioita ja tapahtumia, joista voitiin hahmottaa erilaisia kaivannaisteollisuutta luonnehtivia linjoja, esim. ympäristölainsäädännön kehittymisen ja painottumisen linja tai kaivos työnantajana linja sekä radikaalien tapausten vaikutus muutoksen suuntaajana. Aikajanatehtävän paljastamien asioiden avulla hahmoteltiin visioaihio, jota avattiin edelleen PESTEV-kehikon sekä muutostarpeiden, muutostoimijoiden ja muutosesteiden näkökulmista. Näin vision sisällöstä pystyttiin jäsentyneesti keskustelemaan monesta eri näkökulmasta katsottuna. Lopputuloksena jäsennettiin kaivannaisteollisuuden visioksi seuraava: kaivannaistoiminnan ja yhteiskunnan symbioosi, mukaan lukien ympäristöasiat, jossa kaivos ja yhteiskunta hengittävät samaan tahtiin. Tämä mahdollistaa oppivan ja uutta luovan sekä monia vaiheita sisältävän kaivosalueen elämän. Toisessa työpajassa hahmoteltiin kaivannaisteollisuuden tiekarttaa kohti yhdessä muotoiltua visiota. Erityisesti keskityttiin muodostamaan ratkaisuja vision toteuttamiseksi. Tämän tuloksena syntyi kuusi visiopolkua, joiden kautta vision toteutumista edesautetaan: 1) oppiva ja uutta luova kaivannaisteollisuus, 2) yrityskulttuurin kehittäminen, 3) yhteisön hyväksymä kaivos, paikallistason asiat huomioiden, 4) viranomaistoiminnan kehittäminen, 5) elinkaarisuuden huomioiminen ja 6) räätälöity viestintä ja oikea-aikaisuus. Hyväksyttävyysprosessin kehittäminen jatkuu SAM-hankkeessa näiden visiopolkujen suuntaamana. Visio- ja tiekarttaosuudella on lisäksi noin vuoden päästä seurantaosio, jonka yhteydessä tiekarttaosuus päivitetään. Konkreettisina ohjenuorina kaivannaisteollisuuden hyväksyttävyyden kehittämiseksi nostamme seuraavat asiat: 1) toimijat oppisivat toisiltaan ja toisilta aloilta, 2) varautuisivat ennalta poikkeustilanteisiin ja yllätyksiin, 3) kehitettäisiin "early warning system" työkalu, jonka avulla voitaisiin tunnistaa yhteiskunnan muutoksia ja huolia ennalta, 4) pystyttäisiin virtaviivaistamaan viranomaistoimintaa alueellisesti ja poikkihallinnollisesti, 5) kehitetään johtamisjärjestelmää ja viestintää, 6) nähtäisiin kaivostoiminnan monta elämänvaihetta ja 7) pystyttäisiin toteuttamaan kaivannaisteollisuuden ja yhteiskunnan välistä dialogia kaikkia hyödyttävästi.

AB - Tässä julkaisussa esitellään Tekesin Green Mining ohjelmassa rahoitettaviin hankkeisiin kuuluvan Sustainable acceptable mining (SAM) -hankkeen - Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 -työpaketin 1 tuloksia. Työpaketin 1 tavoitteena on tunnistaa globaaleja ja alueellisia ajureita, jotka muokkaavat kaivosalan liiketoimintaympäristöä ja määrittävät toiminnan kestävyyskriteerejä tulevaisuudessa aina vuoteen 2030 asti. Huomion kohteena on nimenomaan sidosryhmäyhteistyö ja kaivannaistoiminnan hyväksyttävyysprosessi. SAM-hankkeen muut työpaketit keskittyvät yleisesti sanottuna liiketoimintaan (WP2), vesitaseeseen (WP3) ja hyväksyttävyyteen (WP4). Julkaisun tarkoitus on esitellä kaivannaistoimintaan liittyvän hyväksyttävyysprosessin globaalien ja alueellisten ajurien tunnistamiseksi toteutettu ennakointiprosessi ja sen tulokset. Nämä tulokset voivat osaltaan ohjata keskustelua kaivannaistoiminnan tulevaisuudesta Suomessa. Tämän lisäksi julkaisun tulokset ohjaavat koko SAM-hankkeen suuntaamista jatkossa. Ennakointiprosessi koostui kirjallisuuskatsauksesta, haastatteluista ja kahdesta työpajasta. Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden tarkoitus oli tuottaa tietoa suomalaisen kaivannaisteollisuuden nykytilasta ja kehityssuunnista työpajojen ennakkomateriaaliksi. Kaivannaisteollisuus on muutosten edessä kahdestakin näkökulmasta katsottuna: toisaalta kaivannaisteollisuuden uusi nousu tuo haasteita jo sinällään, mutta myös siinä mielessä, että uudelleen nousevan kaivannaisteollisuuden on sopeuduttava muuttuneeseen ympäristöön. Ennakointiprosessissa pidetyt kaksi työpajaa järjestettiin keväällä ja alkukesästä 2013. Työpajojen tavoitteena oli luoda näkymiä kestävän ja hyväksyttävän kaivannaisteollisuuden tulevaisuudesta. Ensimmäinen työpaja tähtäsi erityisesti vision muodostamiseen ja toinen työpaja tiekartan (roadmap) laatimiseen. Työpajojen osanottajat olivat yrityksiä, yhteiskunnallisia toimijoita ja hallintoa, tutkijoita ja kehittäjiä sekä kansalaisjärjestöjä. Visio hahmoteltiin ns. aikajanatehtävän kautta, jossa työpajan osanottajia pyydettiin tunnistamaan kaivannaisteollisuuden näkökulmasta merkityksellisiä asioita ja tapahtumia aina 1960-luvulta nykypäivän kautta vuoteen 2030. Asiat ja tapahtumat jäsennettiin PESTEV-kehikon mukaisesti, eli osanottajat miettivät asioita ja tapahtumia politiikan, talouden, kansalaisyhteiskunnan, tekniikan ja teknologian, ympäristön ja arvojen näkökulmista. Tuloksena saatiin runsas joukko asioita ja tapahtumia, joista voitiin hahmottaa erilaisia kaivannaisteollisuutta luonnehtivia linjoja, esim. ympäristölainsäädännön kehittymisen ja painottumisen linja tai kaivos työnantajana linja sekä radikaalien tapausten vaikutus muutoksen suuntaajana. Aikajanatehtävän paljastamien asioiden avulla hahmoteltiin visioaihio, jota avattiin edelleen PESTEV-kehikon sekä muutostarpeiden, muutostoimijoiden ja muutosesteiden näkökulmista. Näin vision sisällöstä pystyttiin jäsentyneesti keskustelemaan monesta eri näkökulmasta katsottuna. Lopputuloksena jäsennettiin kaivannaisteollisuuden visioksi seuraava: kaivannaistoiminnan ja yhteiskunnan symbioosi, mukaan lukien ympäristöasiat, jossa kaivos ja yhteiskunta hengittävät samaan tahtiin. Tämä mahdollistaa oppivan ja uutta luovan sekä monia vaiheita sisältävän kaivosalueen elämän. Toisessa työpajassa hahmoteltiin kaivannaisteollisuuden tiekarttaa kohti yhdessä muotoiltua visiota. Erityisesti keskityttiin muodostamaan ratkaisuja vision toteuttamiseksi. Tämän tuloksena syntyi kuusi visiopolkua, joiden kautta vision toteutumista edesautetaan: 1) oppiva ja uutta luova kaivannaisteollisuus, 2) yrityskulttuurin kehittäminen, 3) yhteisön hyväksymä kaivos, paikallistason asiat huomioiden, 4) viranomaistoiminnan kehittäminen, 5) elinkaarisuuden huomioiminen ja 6) räätälöity viestintä ja oikea-aikaisuus. Hyväksyttävyysprosessin kehittäminen jatkuu SAM-hankkeessa näiden visiopolkujen suuntaamana. Visio- ja tiekarttaosuudella on lisäksi noin vuoden päästä seurantaosio, jonka yhteydessä tiekarttaosuus päivitetään. Konkreettisina ohjenuorina kaivannaisteollisuuden hyväksyttävyyden kehittämiseksi nostamme seuraavat asiat: 1) toimijat oppisivat toisiltaan ja toisilta aloilta, 2) varautuisivat ennalta poikkeustilanteisiin ja yllätyksiin, 3) kehitettäisiin "early warning system" työkalu, jonka avulla voitaisiin tunnistaa yhteiskunnan muutoksia ja huolia ennalta, 4) pystyttäisiin virtaviivaistamaan viranomaistoimintaa alueellisesti ja poikkihallinnollisesti, 5) kehitetään johtamisjärjestelmää ja viestintää, 6) nähtäisiin kaivostoiminnan monta elämänvaihetta ja 7) pystyttäisiin toteuttamaan kaivannaisteollisuuden ja yhteiskunnan välistä dialogia kaikkia hyödyttävästi.

KW - Ennakointi

KW - roadmap

KW - visio

KW - kaivannaisteollisuus

KW - hyväksyttävyys

KW - kestävä kehitys

KW - foresight

KW - vision

KW - mining sector

KW - social acceptance

KW - sustainable development

M3 - Report

T3 - VTT Technology

BT - Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Kohl J, Wessberg N, Kauppi S, Myllyoja J, Wessman-Jääskeläinen H. Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030: Visio ja roadmap. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 48 p. (VTT Technology; No. 145).