Sustainable Industry X: Kohti suomalaista teollisuusvisiota ja -agendaa 2030

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tämä työ on väliraportti laajemmasta visio- ja strategiatyöstä, jonka tarkoituksena on luoda yhdessä teollisuuden, tutkimuksen ja julkistoimijoiden kanssa tavoitetila siitä, mitä suomalainen kestävä ja älykäs teollisuus voisi olla vuonna 2030, ja mitkä ovat sille kilpailuetua tuovat tekijät. Lisäksi tavoitteena on muodostaa teollisuusrajat ja hallituskaudet ylittävä kansallinen teollisuusagenda, joka toimii tiekarttana julkishallinnolle, teollisuudelle, tutkimukselle sekä näitä yhdistäville ekosysteemeille.

  Raportti sisältää katsauksen muiden eurooppalaisten maiden teollisuusohjelmiin sekä tuloksia asiantuntijahaastatteluista, joissa kotimaisilta tutkimuksen, teollisuusliittojen ja julkishallinnon asiantuntijoilta haettiin tulevaisuusorientoituneita näkemyksiä suomalaisesta kestävästä ja älykkäästä teollisuudesta vuonna 2030. Näiden pohjalta on lähdetty hahmottelemaan Suomelle kilpailuetua v. 2030 tuovia tekijöitä, "taisteluita", jotka tulee voittaa matkalla kohti tavoitetilaa, sekä itse visiolausetta. Raportti on tehty osana valtioneuvoston VTT:lle myöntämää lisärahoitusta, jolla edistetään valmistavan teollisuuden digitalisaatiota ja yritysten kilpailukykyä koronan jälkeisessä toimintaympäristössä.

  Visioluonnoksessa suomalaisen teollisuuden kilpailutekijät on tiivistetty kahteen lauseeseen: 1) Olemme globaaleilla markkinoilla profiloituneet auttamaan asiakkaitamme toimimaan kestävästi ja vastuullisesti, ja 2) Meillä on kyky saada nopeasti toimijoita yhteen ratkaisemaan kompleksista ongelmaa nopealla aikataululla ja näin vastata voittajana globaaliin asiakastarpeeseen. Tärkeimmiksi voitettavaksi taisteluiksi kohti visiota tunnistettiin seuraavat neljä: Suomalaisen teollisuuden tulee 1) itse edetä etukenossa kestävään tuotantoon ja liiketoimintaan, jotta voi toimia asiakkaiden suuntaan uskottavana auttajana näissä asioissa, 2) vahvistaa ekosysteemistä toimintatapaa kyetäkseen vastaamaan riittävän nopeasti systeemisiin asiakastarpeisiin, 3) pysyä mukana digitaalisen transformaation etujoukoissa ja 4) saada investoinnit nousukäyrälle. Ja edellä olevat yhdistettynä ja vielä tiivistettynä: teollisuusvisioehdotus vuodelle 2030 on Suomesta kestävä voittaja.

  Työn seuraavassa vaiheessa haetaan laajamittaista keskustelua teollisuuden eri toimijoiden kanssa vision kirkastamiseksi. Samalla kerätään syötettä liittyen teollisuuden tärkeisiin ongelmiin ja T&K -tiekarttoihin, sekä kytketään tutkimuksen agenda ja tulevaisuustieto ja kansallisen tason strategiset aloitteet mukaan työhön. Tämä tuottaa lopullisen kokoavan Sustainable Industry X (SIX) -teollisuusagendan. Tavoiteltava ajatus toteutukseen suhteen on, että SIX olisi alkuvaiheessa linkittynyt TEM:n Tekoäly 4.0 -ohjelmaan ja toimisi siinä agendaa käytäntöön panevana tahona.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages47
  ISBN (Electronic)978-951-38-8749-0
  DOIs
  Publication statusPublished - 2021
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number389
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • teollisuus
  • digitalisaatio
  • vihreä siirtymä
  • ennakointi

  Cite this