Suunnittelumenetelmät logistiikkaverkon tiedonhallintaan: Menetelmäesimerkkejä ja arviointikehys: Logistiikan tutkimusohjelma

Juha-Pekka Tolvanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa tarkastellaan organisaatioiden välisen tiedonhallinnan suunnitteluun soveltuvia menetelmiä. Tarkastelun pääpaino on menetelmissä, joita on aiemmin käytetty logististen tietojärjestelmien tai logistiikkaverkoston tiedonhallinnan suunnitteluun ja analysointiin. Raportissa esitellään joukko olemassa olevia menetelmiä, jotka liitetään lyhyesti esimerkein logististen toimintojen mallinnukseen. Menetelmien vertailun ja arvioimisen tueksi raportissa luokitellaan olemassa olevat menetelmät niiden mallinnus ja sovellusalueiden mukaan joko 1) paikallisten järjestelmien suunnittelun, 2) järjestelmien sisäisen integroinnin, 3) organisaation rajapintojen määrittelyn, 4) organisaatioiden välisten järjestelmien suunnittelun tai 5) liiketoimintaverkon järjestelmien suunnittelun menetelmiin. Organisaatioiden välisen tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien suunnitteluun soveltuvien menetelmien arvioimiseksi raportissa esitetään arviointikehikko, joka sisältää organisaatioiden välisten tietojärjestelmien suunnittelun ja logistiikkaverkon tiedonhallinnan kannalta keskeisiä käsitteitä. Arviointikehikko perustuu havaintoihin organisaatioiden välisten tietojärjestelmien vaikutuksista, joista merkittävimmät eivät ole vain vanhojen toimintojen tehostumisessa vaan mahdollisuudessa uudelleenorganisoida tietojärjestelmien avulla yritysten välisiä toimintoja, vastuusuhteita ja resursseja. Tällöin tietoteknisillä ratkaisuilla voidaan osaltaan muodostaa sellaisia organisaatio- ja markkinarakenteita, jotka tukevat yrityksen liiketoiminnan strategioita, kuten esimerkiksi toimintojen hajauttamista ja verkottumista. Laaditun arviointikehyksen avulla raportissa vertaillaan nykyisten menetelmien soveltuvuutta mallinnettaessa logistiikkaa tukevia tietojärjestelmiä. Arviointikehyksen soveltaminen osoittaa nykyisten menetelmien kypsymättömyyden mallinnettaessa organisaatioiden välisiä logistiikka- tai liiketoimintaverkkoja tukevia tietojärjestelmiä. Yksittäiset menetelmät tukevat logististen järjestelmien mallinnusta vain rajatusti, eikä yhtenäistä menetelmistöä ole olemassa. Sen sijaan nykyisten menetelmien integrointi ja niiden soveltaminen yhdessä onkin yleinen lähestymistapa uusien kohteiden, kuten organisaatioiden välisten logistiikkaa tukevien järjestelmien, mallinnuksessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages79
ISBN (Print)951-38-4371-8
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1477
ISSN1235-0605

Keywords

  • logistics
  • planning
  • modelling
  • information systems
  • business

Cite this