Suunnittelutiedon siirtäminen XML-muodossa maanrakennuskoneen ohjausjärjestelmään: Diplomityö

Pirkka Tukeva

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tässä diplomityössä tutkitaan maanrakennuskoneiden 3D-ohjauksessa tarvittavien suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien välistä tiedonsiirtoa sekä maanrakennuskoneiden ohjausjärjestelmien mahdollisuuksia automaattiseen laadun dokumentointiin. Tutkittavana kohteena on erityisesti XML-muotoisen tiedonsiirron soveltuvuus kyseisiin järjestelmiin. Työn tarkoituksena on selvittää optimaalinen rakenne suunnittelu- ja laatudokumenteille sekä selvittää tiedonsiirtomahdollisuudet suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien välillä sekä ohjausjärjestelmästä laatutietokantaan. Työssä kehitettyä maanrakennuskoneen XML-muotoista tiedonsiirtoa testattiin PC-toteutukseen perustuvassa ohjausjärjestelmässä, johon asennettiin tarvittavat laitteisto- ja ohjelmistokomponentit koekäyttöä varten. Tiedonsiirtoformaatti ja -järjestelmä kehitettiin Altovan XMLSpy ja Microsoftin Visual Studio .NET työkaluja käyttäen. Suunnittelutiedon XML-malli kehitettiin tiehöylän ja stabilointijyrsimen toiminnan perusteella määritettyjen tarpeiden mukaiseksi, mutta malli on jätetty avoimeksi jälkikäteen lisättäviä koneita varten. 3D-ohjauksessa tarvittava geometriatieto liitetään suunnittelutietoon LandXML-formaatissa, jolloin vältytään kehittämästä uutta kilpailevaa formaattia geometrian kuvaamiseen. Työn tuloksena saatiin toteutettua XML-muotoinen tiedonsiirto maanrakennuskoneen ohjausjärjestelmään ja kehitettyä rakennemallit suunnittelutiedon ja laatutiedon esittämiselle kahdelle eri maanrakennuskoneelle. Näiden lisäksi saatiin vertailtua yleisimpien XML-kehitystyökalujen soveltuvuutta tämän tyyppisiin projekteihin. Työssä saatujen kokemusten perusteella XML soveltuu hyvin tämän tyyppisten avointen ja muunneltavien tiedonsiirtojärjestelmien formaatiksi, kun tietyt rajoitukset otetaan huomioon. Formaatin kehittäminen oli monipuolisten työkalujen avulla tehokasta ja laajentaminen sekä muokkaaminen helppoa.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • University of Oulu
Place of PublicationOulu
Publisher
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

  • XML
  • tiedonsiirto
  • ohjausjärjestelmä
  • työkone

Cite this