Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten turvallisuusselvitykset Euroopassa

Minna Nissilä, Yngve Malmen, Veikko Rouhiainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimus liittyy projektiin, jonka päätavoitteena oli kehittää ohjeita turvallisuusselvitysten laatimiseksi ja yhteispohjoismaisia suosituksia niiden sisällöksi. Tämä raportti tarkastelee suuronnettomuusvaaraa aiheuttavia laitoksia koskevan Euroopan yhteisön direktiivin 82/501/EEC, ns. Seveso-direktiivin, vaatimusten toteuttamista muutamissa Euroopan maissa. Euroopan yhteisön (EY) jäsenmaista tarkastelussa ovat mukana Englanti, Alankomaat, Saksa ja Tanska. Näiden lisäksi on tarkasteltu Seveso-direktiivin soveltamista kahdessa muussa Pohjoismaassa Ruotsissa ja Norjassa. Seveso-direktiivin mukaisesti tietyt suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset joutuvat tekemään toiminnastaan turvallisuusselvityksen ja toimittamaan sen oman maansa viranomaisille. Turvallisuusselvityksen tarkoitus on koota tiedot laitoksesta, sen ihmisille ja ympäristölle aiheuttamista vaaroista sekä niistä toimenpiteistä, joita on tehty vaarojen hallitsemiseksi. Turvallisuusselvitysten sisällöstä on jokaisella tarkastelussa mukana olleella maalla omat ohjeensa. Näitä hyväksi käyttäen on raporttiin koottu yhteenveto turvallisuusselvityksen laadinnasta ja sen sisällöstä. Eri maiden määräykset poikkeavat toisistaan lähinnä tunnistettujen vaarojen kvantifioinniltaan. Tarkastelluista maista kvantitatiivisten riskiarvioiden tekemistä edellytetään ainoastaan Alankomaissa. Kaikkien tarkastelujen ohjeiden mukaisesti turvallisuusselvityksessä pitää esittää riittävän tarkat tiedot laitoksesta ja käsiteltävistä aineista, tunnistaa mahdolliset suuronnettomuudet ja niiden mahdolliset seuraukset, sekä osoittaa toiminnan harjoittajan ryhtyneen riittäviin toimenpiteisiin onnettomuuksien estämiseksi.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages73
  ISBN (Print)951-38-4160-X
  Publication statusPublished - 1992
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1347
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • surveys
  • investigations
  • European Communities
  • safety
  • accident prevention
  • accidents
  • hazards
  • industrial accidents
  • disasters

  Cite this