Suurten kalliotilojen teknistaloudelliset käyttökokemukset

Jorma Autio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan suurten ja erityyppisten yleishyödyllisten kalliotilojen käyttökokemuksia. Yleisesti ottaen käyttökokemukset ovat olleet hyviä, vaikkakin eräitä epäkohtia on ilmennyt. Kallio- tilojen käyttokustannukset ovat olleet vastaaviin maanpintarakenteisiin verrattuna alhaisia. Kalliorakenteet ovat olleet kestäviä ja niiden kunnossapidon tarve vähäistä. Maanpintarakennuksiin nähden kalliotiloihin ei kuulu hoitoa vaativia ulkoalueita eikä kunnossapidon määrää nostavia ulkorakenteita. Lämpöenergian kulutus on ollut kalliotiloissa vähäistä. Tilat ovat osoittautuneet käyttäjän kannalta hyvin toimiviksi. Kalliosijoitus on useissa tapauksissa mahdollistanut hyvän kaupunkikuvan säilymisen ja toisaalta toimintojen sekä palvelujen sijoittamisen keskeisesti. Kalliotiloissa esiintyneet epäkohdat eivät näytä liittyvän niinkään maanalaiseen sijoitukseen sinällään kuin sen tekniseen toteutukseen. Etenkin tilojen viihtyisyydessä ja ilmastoinnin toimivuudessa on usein huomattavasti parantamisen varaa. Selvityksen kohteena olleet tilat edustavat laajasti kallioon sijoitettujen erityyppisten tilojen käyttöominaisuuksia. Tiloissa harjoitettujen toimintojen erilaisuudesta huolimatta tilojen kayttöön liittyvät erityispiirteet olivat hyvin samanlaisia. Kokemusten perusteella ne ovat yleistettävissä myös useimpien vastaavantyyppisten tilojen suhteen. Käyttökustannuksissa päähuomio on kiinnitetty tilojen lämpöenergian kulutukseen. Esitetyt arvot on valittu ja muotoiltu siten, että niitä voidaan käyttää vertailuarvoina seurattaessa vastaavantyyppisten tilojen lämmönkulutusta. Erityyppisten kalliotilojen käyttöön liittyvän yhtenäisen vertailutiedon lisäksi selvityksessä on esitetty tiloissa esiintyviä käyttöä haittaavia epäkohtia sekä mahdollisia parannusehdotuksia. Useimmat haitoista ovat vältettävissä huomioimalla ne rakennusvaiheessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages238
ISBN (Print)951-38-2827-1
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number695
ISSN0358-5085

Keywords

  • rock
  • caves
  • underground storage
  • underground structures
  • reinforcement (structures)
  • dimensioning
  • energy economy
  • dynamic loads
  • refrigerating

Cite this