Syöpälääkkeiden haasteet ja näkymät

Olli Kallioniemi, Tomi Mäkelä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähes puolet biotekniikan yritysten lääkekehitysprojekteista kohdistuu syöpään, ja noin 500 uutta lääkeyhdistettä on parhaillaan kliinisessä tutkimusvaiheessa. Monet uudet hoi-tomuodot ja täsmälääkkeet ovat tulleet kliiniseen käyttöön. Syöpälääkkeiden kehitys on kuitenkin vielä suurten haasteiden edessä. Myös uusille täsmälääkkeille kehittyy lopulta resistenssi. Suurelle osalle yleisistä kiinteän kudoksen kasvaimista ei myöskään vielä tun-neta mitään tehokasta hoitoa. Perustutkimuksen merkittävät löydökset eivät aina päädy klinikkaan riittävän nopeasti tai lainkaan. Uusien lääkehoitojen kustannukset muodos-tuvat kohtuuttoman suuriksi ilman hoidettavien potilasryhmien tarkkaa valintaa. Tässä katsauksessa käsittelemme syövän uusia lupaavia hoitoja, mm. kantasoluhoitoja, täsmä-lääkkeitä ja niiden yhdistelmiä, RNA-interferenssiä sekä systeemibiologisen tiedon mah-dollistamia potilaskohtaisen lääkehoidon mahdollisuuksia.
Original languageFinnish
Pages (from-to)985-994
JournalDuodecim
Volume122
Issue number8
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this