Synteesikaasun ja puhtaan polttokaasun valmistus

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa esitetään VTT:n koordinoiman Ultra Clean Gas -projektin keskeisimmän osatehtävän, kaasutusprosessin kehitys, tulokset ja johtopäätökset. Hanke toteutettiin vuosina 2004-2007. Osatehtävän tavoitteena oli kehittää kiinteiden polttoaineiden kaasutus- ja kaasun puhdistustekniikkaa tulevaisuuden voimalaitosprosesseja ja biopolttonesteiden tai vedyn valmistusta varten. Julkaisussa kuvataan, kuinka projektissa edettiin pienen mitan koelaitteilla vuosina 2004-2005 tehdyistä kokeista prosessien arvioinnin ja valinnan kautta noin 0,5 MW:n prosessinkehityskoelaitteen (UCG-PDU) rakentamiseen ja sillä vuonna 2007 toteutettuun koetoimintaan. Projektin työn kohteena oli paineistettuun leijukerroskaasutukseen, kaasun kuumasuodatukseen ja katalyyttiseen hiilivetyjen reformointiin perustuva kaasutusprosessi, jonka toimivuudesta saatiin positiivinen näyttö projektin loppuvaiheessa toteutetuissa onnistuneissa PDU-kokeissa. Projekti loi siten pohjaa yritysvetoisissa jatkohankkeissa tehtäville varsinaisen teollisen prosessin kehittämiselle ja demonstroinnille.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages59
ISBN (Electronic)978-951-38-7098-0
ISBN (Print)978-951-38-7097-3
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Publications
Number682
ISSN1235-0621

Keywords

  • gasification
  • biomass
  • reforming
  • synthesis gas

Cite this