Systeemidynaaminen ennakointi

Markus Mäkinen

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Systeemidynamiikka on keino tutkia ja mallintaa monimutkaisia kokonaisuuksia. Sitä voidaan käyttää ennakoinnin välineenä kaappaamalla malliin tämänhetkiset systeemiset mekanismit ja ilmiöt, jotka liittyvät käsiteltävään ennakointiongelmaan. Tuntemalla tärkeimmät syy-seuraussuhteet ja takaisinkytkennät, voidaan tuottaa tietoa tulevaisuuden tiloista, jotka ovat luonnollisia jatkumoita nykyiselle toiminnalle. Mallia voidaan myös laajentaa lisäämällä ennakoitujen ilmiöiden tai toimenpiteiden vaikutuksia systeemiin. Systeemidynaamisen ennakoinnin vaiheet ovat: 1. Ennakoinnin tavoitteiden
  asettaminen, 2. Mallin rakentaminen, 3. Mallin analysointi, 4. Tulosten arviointi ja validointi. Mallin avulla pysytään kartoittamaan kokonaisvaltaisesti nykytila, tutkimaan ennakoitujen ilmiöiden vaikutusta systeemiin sekä luomaan holistisia tiekarttoja tavoitteiden saavuttamiseksi.
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)5-17
  JournalFutura
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2017
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Keywords

  • system dynamics
  • foresight
  • roadmap
  • holistic
  • modeling
  • complexity

  Cite this