Systeeminen näkökulma ydinvoimalaitoksen palotilanteiden riskitietoiseen hallintaan: Vuoden 2005 työraportti

Kristiina Hukki, Jan-Erik Holmberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Osatutkimuksessa jatkettiin ydinvoimalaitoksen palotilanteen riskitietoista hallintaa tukevan ja monialaista asiantuntemusta yhdistävän ryhmätyömenetelmän kehittämistä. Näkökulmaa laajennettiin valvomon ulkopuolelle ottamalla tarkastelun kohteeksi palotilanteen hallinta yhtenä kokonaisuutena, johon osallistuu useampia tahoja. Näitä tahoja ovat mm. valvomo, laitospalokunta, ulkopuolinen palokunta, vartiokeskus ja hätäkeskus. Tutkimuksessa kehitettiin systeeminen tapa, jolla voidaan analysoida palotilanteen hallintaa yhteistoiminnallisena kokonaisuutena riskin näkökulmasta. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Loviisan ja Olkiluodon laitosten kanssa. Analyysitapaa sovellettiin hyödyntämällä asiantuntijoiden ryhmätyötä kummallakin laitoksella. Työryhmissä määriteltiin ensin tärkeimmät turvallisuuden ylläpitämiseen tähtäävät operatiiviset hallintatehtävät, jotka edellyttävät yhteistoimintaa. Tämän jälkeen tarkasteltiin toisaalta näiden tehtävien suorittamiseen liittyvää yhteistoimintaa ja toisaalta suorittamiseen liittyviä mahdollisia ongelmia. Analyysien pohjalta tehtiin alustavia huomioita yhteistoiminnallisista tekijöistä, jotka voivat vaikeuttaa tilanteen hallittavuutta ja siten lisätä turvallisuusriskiä. Ryhmätyöskentelyn päätteeksi järjestettiin laitosten yhteinen seminaari, jossa käsiteltiin palotilanteen hallintaan liittyviä ongelmia ja kehittämistarpeita. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä laitoskohtaista konseptia palotilanteen riskitietoisesta hallinnasta. Tällaisesta konseptista on hyötyä laitoksille, koska se luo perustan
ohjeistusta, koulutusta, työnjakoa ja paloilmoitinjärjestelmää koskevan hallinnan integroidun tuen kehittämiselle ja tukee myös laitoksen ja viranomaisen yhteistyötä.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages24
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Research Report
NumberVTT-R-06-00074

Cite this