Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa: Raision tilaaja-tuottajamallin levittämisen ensi askeleet

Sirkku Kivisaari, Eveliina Saari, Juhani Lehto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Käsillä oleva julkaisu liittyy niin kutsuttuun INNOTE-tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan innovaatiojohtamista suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hanke tuottaa aiempaa syvempää tietoa siitä, minkälaisia haasteita kohdataan, kun sosiaali- ja terveydenhuollon vakiintuneita toimintamalleja pyritään uudistamaan systeemisten innovaatioiden pohjalta. Tässä julkaisussa Raision tilaaja-tuottajamallia tarkastellaan systeemisen innovaation aihiona. Tarkastelun kohteena on Sitran MAISEMA-hankkeessa tapahtuva Raision tilaaja-tuottajamallin kehittäminen, käyttöönotto ja levittäminen suomalaiseen kuntakenttään. Kyseistä mallia pyritään levittämään muihin kuntiin ensin vertaisarvioinnin työkaluksi ja sitten uudenlaiseksi johtamistyökaluksi. Julkaisussa analysoidaan erityisesti mallin viemistä Etelä-Savon kuntien vertaisarvioinnin työkaluksi. Tutkimusaineisto koostuu avaintoimijoiden haastatteluista, dokumenttimateriaalista ja kehittämishankkeeseen kuuluneiden tilaisuuksien havainnoinnista. Sitra pyrkii viemään MAISEMA-hankkeen läpi kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe liittyy kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon muutostarpeiden tunnistamiseen vertaisarviointien pohjalta, toinen muutosjohtamisen käynnistämiseen ja kolmas MAISEMA-menetelmän tuotteistamiseen. Tässä julkaisussa esiteltävä Etelä-Savon seudun kehityskulku liittyy ensimmäiseen vaiheeseen ja päättyy muutosjohtamisesta käytäviin neuvotteluihin. Tutkimuksessa on nostettu esille toimijoiden intressien, tarpeiden ja odotusten eroja ja yhtäläisyyksiä, jotta ne tiedostettaisiin ja voitaisiin ottaa kehittämistyössä huomioon. Julkaisussa kuvataan myös niitä haasteita, joihin kehittäjien on kyettävä jatkossa vas-taamaan, kun mallia pyritään levittämään laajemmin suomalaiseen kuntakenttään. Kes-keiset haasteet liittyvät muun muassa kehittämisvoimaa ylläpitävän toimijaverkoston rakentamiseen sekä seudullisella että valtakunnallisella tasolla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages108
ISBN (Electronic)978-951-38-7219-9
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2440
ISSN1235-0605

Keywords

  • innovation management
  • systemic innovations
  • municipal healthcare services
  • welfare services
  • Finland
  • purchaser-provider model
  • change management
  • implementation
  • commercialization
  • Raisio

Cite this