Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen

Liisa Pakkala, Tiia Ryynänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa kehiteltiin palo-ominaisuuksiltaan parempia täytteellisiä istuinhuonekaluja ja patjoja. Minimitavoitteeksi asetettiin tupakoitsijoiden välineiden taso (savuke ja tulitikkua vastaava liekki). Ankarimmiksi sytytystasoiksi valittiin standardin BS 5852: Part 2 mukaiset sytytyslähteet BS 5 ja BS 7, joita käytetään Englannissa esim. vanhainkotien ja sairaaloiden paloturvallisuusvaatimuksissa. Päällis-, välikerros- ja täytemateriaalit valittiin yhdessä projektiosapuolten kanssa. Sekä ankarampia sytytystasoja tutkittaessa että palokammiokokeissa testattiin markkinoille tulleita "paloa pidättäviä" välikerrosmateriaaleja. Näitä valmistettiin myös itse mm. viimeistelemällä puuvillaneulosta kotimaassa kehitetyllä palosuoja-aineella. Nahan palosuojaviimeistystä tutkittiin erikseen. Materiaalien palo-ominaisuuksia tutkittiin sekä erillistestein että päällisen ja täytteen tai päällisen, välikerroksen ja täytteen yhdistelminä. Istuinhuonekalutestit suoritettiin tuolinmuotoisilla näytteillä ja patjatestit pienoispatjoilla. Valikoiduilla yhdistelmillä tehtiin polttokokeita myös huonetilaa vastaavassa palokammiossa, jossa voitiin rekisteröidä paloteho, lämpösäteily, lämpötiloja katossa, sekä savun, hiilimonoksidin ja hiilidioksidin tuotto. Kokeet osoittivat, että on tärkeätä valita yhteensopivat päällystetäyteyhdistelmät paloturvallisia täytteellisiä istuinhuonekaluja kehiteltäessä. Lievien sytytyslähteiden ollessa kyseessä voi hyvänlaatuinen päällyste riittää palon ehkäisemiseen, vaikka täyte ei olisikaan vaikeasti syttyvää laatua, mutta ankarampien sytytyslähteiden esiintymistodennäköisyyden kasvaessa olisi myös täytemateriaalien oltava mahdollisimman vaikeasti syttyviä. Jos kyseeseen tulee huomattavasti tupakoitsijoiden välinetasoa ankarampi sytytyslähde (alaspudonnut palava verho, tahallinen sytytys tms.), tuskin mikään tavanomaista painoluokkaa oleva vaikeasti syttyväkään päällismateriaali pystyy yksinään eristämään niin tehokkaasti, ettei täytemateriaali syttyisi. Tällöin tarvitaan eristävän välikerroksen myötävaikutusta. Välikerros on avainasemassa myös silloin, kun päälliskerros on sulavaa eikä pysty suojaamaan riittävästi alempia kerroksia. Tehokkaimmiksi eristeiksi osoittautuivat hiiltyväaineiset välikerrosmateriaalit, kuten palosuojattu erikoisvaahtomuovi, hiillytetty kangas, erikoisakryylihuopa sekä palosuojakäsitellyt puuvillakankaat ja neulokset. Palosuojattuja PU-vaahtomuoveja käyttämällä voidaan kokonaistuotteen syttyvyyskynnystä nostaa merkittävästi. Jos sytytyslähteen sytytyskyky kuitenkin ylittää tämän kynnyksen tai päällismateriaalista on syttymisensä vuoksi tullut tehokas toissijainen sytytyslähde, voi myös palosuojatussa PU-vaahtomuovitäytteessä käynnistyä palo, jolloin etenkin savun ja hiilimonoksidin kehittyminen voi muodostua ongelmaksi. Tutkimus on antanut runsaasti tietoa täytteellisten huonekalujen paloturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. On myös pystytty löytämään melko ankariakin sytytyslähteitä kestäviä yhdistelmiä. Palon myöhempien vaiheiden tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan käyttää lähinnä vain tuotteiden asettamiseksi paremmuusjärjestykseen, koska tarvittavaa taustatietoa on toistaiseksi liian vähän. Testimenetelmien ja vaatimustasojen osalta voidaan todeta, että vasta testaamalla kaikki kerrokset sisältävää kokonaistuotetta voidaan muodostaa kokonaiskuva sekä syttymisriskistä että etenkin palotapahtuman muista vaiheista. Erillistestit ovat parhaassakin tapauksessa vain suuntaa antavia. Mikäli täytteellisille huonekaluille halutaan asettaa vaatimuksia paloturvallisuuden suhteen - kuten usein olisi perusteltua tehdä - olisi tupakoitsijoiden välinetasoa pidettävä minimitasona. Tämän tason saavuttaminen ei kaadu ainakaan tarjolla olevien materiaalien puutteeseen. Markkinoillamme on lukuisia päällis- ja täytevaihtoehtoja, joita yhdistelemällä helposti saavutetaan tupakoitsijoiden välinetaso.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages166
ISBN (Print)951-38-2907-3
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number750
ISSN0358-5085

Keywords

  • fire tests
  • fire resistant materials
  • furniture
  • upholstery

Cite this

Pakkala, L., & Ryynänen, T. (1987). Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita, No. 750
Pakkala, Liisa ; Ryynänen, Tiia. / Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1987. 166 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 750).
@book{e689c77afde44d24af037aa372d01db8,
title = "T{\"a}ytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen",
abstract = "Tutkimuksessa kehiteltiin palo-ominaisuuksiltaan parempia t{\"a}ytteellisi{\"a} istuinhuonekaluja ja patjoja. Minimitavoitteeksi asetettiin tupakoitsijoiden v{\"a}lineiden taso (savuke ja tulitikkua vastaava liekki). Ankarimmiksi sytytystasoiksi valittiin standardin BS 5852: Part 2 mukaiset sytytysl{\"a}hteet BS 5 ja BS 7, joita k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n Englannissa esim. vanhainkotien ja sairaaloiden paloturvallisuusvaatimuksissa. P{\"a}{\"a}llis-, v{\"a}likerros- ja t{\"a}ytemateriaalit valittiin yhdess{\"a} projektiosapuolten kanssa. Sek{\"a} ankarampia sytytystasoja tutkittaessa ett{\"a} palokammiokokeissa testattiin markkinoille tulleita {"}paloa pid{\"a}tt{\"a}vi{\"a}{"} v{\"a}likerrosmateriaaleja. N{\"a}it{\"a} valmistettiin my{\"o}s itse mm. viimeistelem{\"a}ll{\"a} puuvillaneulosta kotimaassa kehitetyll{\"a} palosuoja-aineella. Nahan palosuojaviimeistyst{\"a} tutkittiin erikseen. Materiaalien palo-ominaisuuksia tutkittiin sek{\"a} erillistestein ett{\"a} p{\"a}{\"a}llisen ja t{\"a}ytteen tai p{\"a}{\"a}llisen, v{\"a}likerroksen ja t{\"a}ytteen yhdistelmin{\"a}. Istuinhuonekalutestit suoritettiin tuolinmuotoisilla n{\"a}ytteill{\"a} ja patjatestit pienoispatjoilla. Valikoiduilla yhdistelmill{\"a} tehtiin polttokokeita my{\"o}s huonetilaa vastaavassa palokammiossa, jossa voitiin rekister{\"o}id{\"a} paloteho, l{\"a}mp{\"o}s{\"a}teily, l{\"a}mp{\"o}tiloja katossa, sek{\"a} savun, hiilimonoksidin ja hiilidioksidin tuotto. Kokeet osoittivat, ett{\"a} on t{\"a}rke{\"a}t{\"a} valita yhteensopivat p{\"a}{\"a}llystet{\"a}yteyhdistelm{\"a}t paloturvallisia t{\"a}ytteellisi{\"a} istuinhuonekaluja kehitelt{\"a}ess{\"a}. Lievien sytytysl{\"a}hteiden ollessa kyseess{\"a} voi hyv{\"a}nlaatuinen p{\"a}{\"a}llyste riitt{\"a}{\"a} palon ehk{\"a}isemiseen, vaikka t{\"a}yte ei olisikaan vaikeasti syttyv{\"a}{\"a} laatua, mutta ankarampien sytytysl{\"a}hteiden esiintymistodenn{\"a}k{\"o}isyyden kasvaessa olisi my{\"o}s t{\"a}ytemateriaalien oltava mahdollisimman vaikeasti syttyvi{\"a}. Jos kyseeseen tulee huomattavasti tupakoitsijoiden v{\"a}linetasoa ankarampi sytytysl{\"a}hde (alaspudonnut palava verho, tahallinen sytytys tms.), tuskin mik{\"a}{\"a}n tavanomaista painoluokkaa oleva vaikeasti syttyv{\"a}k{\"a}{\"a}n p{\"a}{\"a}llismateriaali pystyy yksin{\"a}{\"a}n erist{\"a}m{\"a}{\"a}n niin tehokkaasti, ettei t{\"a}ytemateriaali syttyisi. T{\"a}ll{\"o}in tarvitaan erist{\"a}v{\"a}n v{\"a}likerroksen my{\"o}t{\"a}vaikutusta. V{\"a}likerros on avainasemassa my{\"o}s silloin, kun p{\"a}{\"a}lliskerros on sulavaa eik{\"a} pysty suojaamaan riitt{\"a}v{\"a}sti alempia kerroksia. Tehokkaimmiksi eristeiksi osoittautuivat hiiltyv{\"a}aineiset v{\"a}likerrosmateriaalit, kuten palosuojattu erikoisvaahtomuovi, hiillytetty kangas, erikoisakryylihuopa sek{\"a} palosuojak{\"a}sitellyt puuvillakankaat ja neulokset. Palosuojattuja PU-vaahtomuoveja k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}ll{\"a} voidaan kokonaistuotteen syttyvyyskynnyst{\"a} nostaa merkitt{\"a}v{\"a}sti. Jos sytytysl{\"a}hteen sytytyskyky kuitenkin ylitt{\"a}{\"a} t{\"a}m{\"a}n kynnyksen tai p{\"a}{\"a}llismateriaalista on syttymisens{\"a} vuoksi tullut tehokas toissijainen sytytysl{\"a}hde, voi my{\"o}s palosuojatussa PU-vaahtomuovit{\"a}ytteess{\"a} k{\"a}ynnisty{\"a} palo, jolloin etenkin savun ja hiilimonoksidin kehittyminen voi muodostua ongelmaksi. Tutkimus on antanut runsaasti tietoa t{\"a}ytteellisten huonekalujen paloturvallisuuteen vaikuttavista tekij{\"o}ist{\"a}. On my{\"o}s pystytty l{\"o}yt{\"a}m{\"a}{\"a}n melko ankariakin sytytysl{\"a}hteit{\"a} kest{\"a}vi{\"a} yhdistelmi{\"a}. Palon my{\"o}hempien vaiheiden tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan k{\"a}ytt{\"a}{\"a} l{\"a}hinn{\"a} vain tuotteiden asettamiseksi paremmuusj{\"a}rjestykseen, koska tarvittavaa taustatietoa on toistaiseksi liian v{\"a}h{\"a}n. Testimenetelmien ja vaatimustasojen osalta voidaan todeta, ett{\"a} vasta testaamalla kaikki kerrokset sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}{\"a} kokonaistuotetta voidaan muodostaa kokonaiskuva sek{\"a} syttymisriskist{\"a} ett{\"a} etenkin palotapahtuman muista vaiheista. Erillistestit ovat parhaassakin tapauksessa vain suuntaa antavia. Mik{\"a}li t{\"a}ytteellisille huonekaluille halutaan asettaa vaatimuksia paloturvallisuuden suhteen - kuten usein olisi perusteltua tehd{\"a} - olisi tupakoitsijoiden v{\"a}linetasoa pidett{\"a}v{\"a} minimitasona. T{\"a}m{\"a}n tason saavuttaminen ei kaadu ainakaan tarjolla olevien materiaalien puutteeseen. Markkinoillamme on lukuisia p{\"a}{\"a}llis- ja t{\"a}ytevaihtoehtoja, joita yhdistelem{\"a}ll{\"a} helposti saavutetaan tupakoitsijoiden v{\"a}linetaso.",
keywords = "fire tests, fire resistant materials, furniture, upholstery",
author = "Liisa Pakkala and Tiia Ryyn{\"a}nen",
year = "1987",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-2907-3",
series = "Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "750",
address = "Finland",

}

Pakkala, L & Ryynänen, T 1987, Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita, no. 750, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen. / Pakkala, Liisa; Ryynänen, Tiia.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1987. 166 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 750).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen

AU - Pakkala, Liisa

AU - Ryynänen, Tiia

PY - 1987

Y1 - 1987

N2 - Tutkimuksessa kehiteltiin palo-ominaisuuksiltaan parempia täytteellisiä istuinhuonekaluja ja patjoja. Minimitavoitteeksi asetettiin tupakoitsijoiden välineiden taso (savuke ja tulitikkua vastaava liekki). Ankarimmiksi sytytystasoiksi valittiin standardin BS 5852: Part 2 mukaiset sytytyslähteet BS 5 ja BS 7, joita käytetään Englannissa esim. vanhainkotien ja sairaaloiden paloturvallisuusvaatimuksissa. Päällis-, välikerros- ja täytemateriaalit valittiin yhdessä projektiosapuolten kanssa. Sekä ankarampia sytytystasoja tutkittaessa että palokammiokokeissa testattiin markkinoille tulleita "paloa pidättäviä" välikerrosmateriaaleja. Näitä valmistettiin myös itse mm. viimeistelemällä puuvillaneulosta kotimaassa kehitetyllä palosuoja-aineella. Nahan palosuojaviimeistystä tutkittiin erikseen. Materiaalien palo-ominaisuuksia tutkittiin sekä erillistestein että päällisen ja täytteen tai päällisen, välikerroksen ja täytteen yhdistelminä. Istuinhuonekalutestit suoritettiin tuolinmuotoisilla näytteillä ja patjatestit pienoispatjoilla. Valikoiduilla yhdistelmillä tehtiin polttokokeita myös huonetilaa vastaavassa palokammiossa, jossa voitiin rekisteröidä paloteho, lämpösäteily, lämpötiloja katossa, sekä savun, hiilimonoksidin ja hiilidioksidin tuotto. Kokeet osoittivat, että on tärkeätä valita yhteensopivat päällystetäyteyhdistelmät paloturvallisia täytteellisiä istuinhuonekaluja kehiteltäessä. Lievien sytytyslähteiden ollessa kyseessä voi hyvänlaatuinen päällyste riittää palon ehkäisemiseen, vaikka täyte ei olisikaan vaikeasti syttyvää laatua, mutta ankarampien sytytyslähteiden esiintymistodennäköisyyden kasvaessa olisi myös täytemateriaalien oltava mahdollisimman vaikeasti syttyviä. Jos kyseeseen tulee huomattavasti tupakoitsijoiden välinetasoa ankarampi sytytyslähde (alaspudonnut palava verho, tahallinen sytytys tms.), tuskin mikään tavanomaista painoluokkaa oleva vaikeasti syttyväkään päällismateriaali pystyy yksinään eristämään niin tehokkaasti, ettei täytemateriaali syttyisi. Tällöin tarvitaan eristävän välikerroksen myötävaikutusta. Välikerros on avainasemassa myös silloin, kun päälliskerros on sulavaa eikä pysty suojaamaan riittävästi alempia kerroksia. Tehokkaimmiksi eristeiksi osoittautuivat hiiltyväaineiset välikerrosmateriaalit, kuten palosuojattu erikoisvaahtomuovi, hiillytetty kangas, erikoisakryylihuopa sekä palosuojakäsitellyt puuvillakankaat ja neulokset. Palosuojattuja PU-vaahtomuoveja käyttämällä voidaan kokonaistuotteen syttyvyyskynnystä nostaa merkittävästi. Jos sytytyslähteen sytytyskyky kuitenkin ylittää tämän kynnyksen tai päällismateriaalista on syttymisensä vuoksi tullut tehokas toissijainen sytytyslähde, voi myös palosuojatussa PU-vaahtomuovitäytteessä käynnistyä palo, jolloin etenkin savun ja hiilimonoksidin kehittyminen voi muodostua ongelmaksi. Tutkimus on antanut runsaasti tietoa täytteellisten huonekalujen paloturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. On myös pystytty löytämään melko ankariakin sytytyslähteitä kestäviä yhdistelmiä. Palon myöhempien vaiheiden tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan käyttää lähinnä vain tuotteiden asettamiseksi paremmuusjärjestykseen, koska tarvittavaa taustatietoa on toistaiseksi liian vähän. Testimenetelmien ja vaatimustasojen osalta voidaan todeta, että vasta testaamalla kaikki kerrokset sisältävää kokonaistuotetta voidaan muodostaa kokonaiskuva sekä syttymisriskistä että etenkin palotapahtuman muista vaiheista. Erillistestit ovat parhaassakin tapauksessa vain suuntaa antavia. Mikäli täytteellisille huonekaluille halutaan asettaa vaatimuksia paloturvallisuuden suhteen - kuten usein olisi perusteltua tehdä - olisi tupakoitsijoiden välinetasoa pidettävä minimitasona. Tämän tason saavuttaminen ei kaadu ainakaan tarjolla olevien materiaalien puutteeseen. Markkinoillamme on lukuisia päällis- ja täytevaihtoehtoja, joita yhdistelemällä helposti saavutetaan tupakoitsijoiden välinetaso.

AB - Tutkimuksessa kehiteltiin palo-ominaisuuksiltaan parempia täytteellisiä istuinhuonekaluja ja patjoja. Minimitavoitteeksi asetettiin tupakoitsijoiden välineiden taso (savuke ja tulitikkua vastaava liekki). Ankarimmiksi sytytystasoiksi valittiin standardin BS 5852: Part 2 mukaiset sytytyslähteet BS 5 ja BS 7, joita käytetään Englannissa esim. vanhainkotien ja sairaaloiden paloturvallisuusvaatimuksissa. Päällis-, välikerros- ja täytemateriaalit valittiin yhdessä projektiosapuolten kanssa. Sekä ankarampia sytytystasoja tutkittaessa että palokammiokokeissa testattiin markkinoille tulleita "paloa pidättäviä" välikerrosmateriaaleja. Näitä valmistettiin myös itse mm. viimeistelemällä puuvillaneulosta kotimaassa kehitetyllä palosuoja-aineella. Nahan palosuojaviimeistystä tutkittiin erikseen. Materiaalien palo-ominaisuuksia tutkittiin sekä erillistestein että päällisen ja täytteen tai päällisen, välikerroksen ja täytteen yhdistelminä. Istuinhuonekalutestit suoritettiin tuolinmuotoisilla näytteillä ja patjatestit pienoispatjoilla. Valikoiduilla yhdistelmillä tehtiin polttokokeita myös huonetilaa vastaavassa palokammiossa, jossa voitiin rekisteröidä paloteho, lämpösäteily, lämpötiloja katossa, sekä savun, hiilimonoksidin ja hiilidioksidin tuotto. Kokeet osoittivat, että on tärkeätä valita yhteensopivat päällystetäyteyhdistelmät paloturvallisia täytteellisiä istuinhuonekaluja kehiteltäessä. Lievien sytytyslähteiden ollessa kyseessä voi hyvänlaatuinen päällyste riittää palon ehkäisemiseen, vaikka täyte ei olisikaan vaikeasti syttyvää laatua, mutta ankarampien sytytyslähteiden esiintymistodennäköisyyden kasvaessa olisi myös täytemateriaalien oltava mahdollisimman vaikeasti syttyviä. Jos kyseeseen tulee huomattavasti tupakoitsijoiden välinetasoa ankarampi sytytyslähde (alaspudonnut palava verho, tahallinen sytytys tms.), tuskin mikään tavanomaista painoluokkaa oleva vaikeasti syttyväkään päällismateriaali pystyy yksinään eristämään niin tehokkaasti, ettei täytemateriaali syttyisi. Tällöin tarvitaan eristävän välikerroksen myötävaikutusta. Välikerros on avainasemassa myös silloin, kun päälliskerros on sulavaa eikä pysty suojaamaan riittävästi alempia kerroksia. Tehokkaimmiksi eristeiksi osoittautuivat hiiltyväaineiset välikerrosmateriaalit, kuten palosuojattu erikoisvaahtomuovi, hiillytetty kangas, erikoisakryylihuopa sekä palosuojakäsitellyt puuvillakankaat ja neulokset. Palosuojattuja PU-vaahtomuoveja käyttämällä voidaan kokonaistuotteen syttyvyyskynnystä nostaa merkittävästi. Jos sytytyslähteen sytytyskyky kuitenkin ylittää tämän kynnyksen tai päällismateriaalista on syttymisensä vuoksi tullut tehokas toissijainen sytytyslähde, voi myös palosuojatussa PU-vaahtomuovitäytteessä käynnistyä palo, jolloin etenkin savun ja hiilimonoksidin kehittyminen voi muodostua ongelmaksi. Tutkimus on antanut runsaasti tietoa täytteellisten huonekalujen paloturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. On myös pystytty löytämään melko ankariakin sytytyslähteitä kestäviä yhdistelmiä. Palon myöhempien vaiheiden tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan käyttää lähinnä vain tuotteiden asettamiseksi paremmuusjärjestykseen, koska tarvittavaa taustatietoa on toistaiseksi liian vähän. Testimenetelmien ja vaatimustasojen osalta voidaan todeta, että vasta testaamalla kaikki kerrokset sisältävää kokonaistuotetta voidaan muodostaa kokonaiskuva sekä syttymisriskistä että etenkin palotapahtuman muista vaiheista. Erillistestit ovat parhaassakin tapauksessa vain suuntaa antavia. Mikäli täytteellisille huonekaluille halutaan asettaa vaatimuksia paloturvallisuuden suhteen - kuten usein olisi perusteltua tehdä - olisi tupakoitsijoiden välinetasoa pidettävä minimitasona. Tämän tason saavuttaminen ei kaadu ainakaan tarjolla olevien materiaalien puutteeseen. Markkinoillamme on lukuisia päällis- ja täytevaihtoehtoja, joita yhdistelemällä helposti saavutetaan tupakoitsijoiden välinetaso.

KW - fire tests

KW - fire resistant materials

KW - furniture

KW - upholstery

M3 - Report

SN - 951-38-2907-3

T3 - Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita

BT - Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Pakkala L, Ryynänen T. Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1987. 166 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 750).