Taajamien tekniset verkostot: Katurekisteri ja katuverkoston ylläpitojärjestelmä

Heikki Jämsä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Taajamien teknisten verkostojen ylläpito on nousemassa yhä keskeisemmäksi painopistealueeksi kuntien toiminnassa. Erityisesti katuverkoston ylläpitotarve kasvaa jatkuvasti, koska suuri osa 15 - 30 vuotta sitten rakennetuista kaduista saavuttaa mitoitusikänsä 1980- ja 1990-luvuilla. Jotta katuverkoston palvelutaso voitaisiin pitää riittävän hyvänä kunnostamistarpeen kasvusta huolimatta, tarvitaan katuverkoston ylläpitojärjestelmä, jonka avulla voidaan kohdentaa käytettävissä olevat rajoitetut taloudelliset resurssit mahdollisimman järkevästi. Katuverkoston ylläpitojärjestelmä perustuu katurekisteriin, jonka tarkoituksena on ylläpitää mm. katuihin ja kevyen liikenteen väyliin liittyvää tietoutta. Nämä muodostavat samalla varsinaiset ylläpitojärjestelmän lähtötiedot. Katurekisteri käsittää kuvaukset katujen ominaisuuksista, kunnosta, kantavuudesta, kunnossapito- ja rakentamistoimenpiteistä, vaurioiden ennustetiedoista sekä kuntotietojen raja-arvoista Katurekisteri on laadittu käyttäen hyväksi INGRES-relaatiotietokantaa. Katuverkoston ylläpitojärjestelmä auttaa kunnostamistoimenpiteiden suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa. Valmiiden raporttiohjelmien avulla voidaan tulostaa katuverkon nykytila eri tarkastelutasoilla (kaupunginosittain, kaduittain, linkeittäin). Katuverkon kunnon muuttumisen ennustamiseksi on laadittu mallit, joiden avulla voidaan arvioida kunnon muuttuminen seuraavien viiden vuoden aikana. Vertaamalla ennustearvoja kunnostamiskriteereihin saadaan selville katuverkon parantamistarve kyseisenä aikana. Toimenpideohjelman laatimista varten on kehitetty priorisointiohjelma, joka tulostaa kunnostamiskohteet tärkeysjärjestyksessä, toimenpiteet sekä niiden kustannukset seuraavina kolmena vuotena siten, että budjettia ei ylitetä. Lisäksi ylläpitojärjestelmään sisältyvät ohjelmat toimenpideohjelman vaikutustarkastelun analysoimiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages62
ISBN (Print)951-38-3148-5
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number866
ISSN0358-5085

Keywords

  • urban areas
  • streets
  • roads
  • network maintenance
  • network management
  • maintenance models
  • registers
  • adp
  • databases
  • data management

Cite this