Taakanjakosektorin päästökehitys ja päästövähennystoimet vuoteen 2030

Tomi J. Lindroos, Tommi Ekholm

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tässä julkaisussa on arvioitu taakanjakosektorin päästökehitystä ja käytettävissä olevia lisäpäästövähennyksiä vuoteen 2030 saakka. Taakanjakosektorille kuuluu mm. liikenteen päästöjä, maatalouden päästöjä, kiinteistökohtainen lämmitys, työkoneet, jätesektori ja F-kaasut. EU-tasolla taakanjakosektorin vuodelle 2020 asetettu päästövähennystavoite on jo saavutettu, mutta 2030-tavoite edellyttää lisätoimia. Tarkkoja jäsenmaakohtaisia tavoitteita ei ole toistaiseksi päätetty. Suomen vähennystavoite vuodelle 2030 on todennäköisesti välillä -32 % ... -40 % vuoden 2005 päästöistä, minkä saavuttaminen edellyttää merkittävää määrää lisäkeinoja verrattuna nykyiseen 2020-tavoitteeseen. Taakanjakosektorin merkitys Suomen kokonaispäästöissä kasvaa, sillä päästökauppasektorin päästöt vähenevät nopeammin kuin taakanjakosektorin päästöt. Raportissa esitetään Suomen sektorikohtaiset arviot taakanjakosektorin päästöjen kehityksestä ja käytettävissä olevista lisätoimista, päivitettynä uusien inventaarien ja tarkempien selvitysten mukaiseksi. Tarkastelu on tehty sekä sektoreittain koko maan tasolla että kuntatasolla. Tehdyn arvion mukaan Suomi saavuttaa vuoden 2020 tavoitteen jo perusurassa. Päästöt olisivat vuosina 2013-2017 tavoitetason alapuolella ja hieman sitä suuremmat vuosina 2018-2020, mutta ajallisten joustokeinojen vuoksi perusurakehitys riittää 2020-tavoitteen saavuttamiseen. Tässä raportissa tunnistetut kotimaiset keinot riittäisivät myös -40 % -tavoitteen saavuttamiseen vuonna 2030, mutta vain niukasti. Uusien päästövähennyskeinojen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, sillä laajempi valikoima mahdollisia keinoja parantaa kustannustehokkuutta, mahdollistaa päästövähennysten valitsemisen myös muiden kriteerien perusteella ja sallii yksittäisten päästövähennyskeinojen arvioitua huonomman onnistumisen
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages85
  ISBN (Electronic)978-951-38-8393-5
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number245
  ISSN2242-1211

  Cite this