Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa

Nykytilanne ja tarvekartoitus

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Tässä tutkimushankkeessa kartoitettiin paloturvallisuuden huomiointia älykkäissä talotekniikka- ja kiinteis-töinformaatiojärjestelmissä. Työssä selvitettiin, miten nämä järjestelmät toimivat ennalta ehkäisevästi ja tulipalotilanteessa ja miten niitä hyödynnetään tai voitaisiin hyödyntää paloturvallisuuden edistämiseksi. Nykytilanteen lisäksi tarkasteltiin tulevaisuuden kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Henkilöturvallisuuden varmistamisen ja omaisuusvahinkojen minimoimisen kannalta on kriittistä, että palo havaitaan ja sammutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai ainakin estetään sen leviäminen. Tähän pyritään kiinteistöjen paloilmoittimilla ja sammutuslaitteistoilla. Talotekniikan ja kiinteistöinformaation hyödyntäminen tarjoaa lisämahdollisuuksia paloturvallisuuden kehittämiseksi edelleen. Rakennusautomaatio- ja paloturvallisuusjärjestelmien tarkoituksenmukaisella yhteensovittamisella sekä kiinteistö-tiedon käytöllä pelastus- ja sammutustyössä voidaan edistää paloturvallisuutta ja pienentää palovahinkoja. Uusi anturi- ja ilmaisinteknologia on keskeisessä asemassa älykkäissä rakennuksissa niin talotekniikan kuin paloturvallisuudenkin kannalta. Useita ilmaisimia käsittävien kokonaisuuksien avulla rakennus voi toimia reagoiden olosuhteisiin ja jopa käyttäjiin. Tarvittava suuri ilmaisinmäärä lisää kuitenkin kustannuksia ja asettaa haasteita ilmaisimista saatavan tiedon hallinnalle ja hyödyntämiselle. Kustannustehokkaat ilmaisimet ovatkin keskeinen teknologian kehittämiskohde älykkäiden rakennusten kannalta. Tekniikan kehitys palonilmaisussa, talotekniikassa ja rakennusautomaatiossa antaa hyvän pohjan järjestelmien integraatiolle, joka luo edellytyksiä uudelle toimivuutta ja turvallisuutta parantavalle teknologialle. Hyvin toimivien integroitujen järjestelmien toteuttaminen edellyttää kuitenkin laajaa asiantuntemusta, monipuolista osaamista ja vastuullista toimintaa. Ajantasainen lainsäädäntö ja standardointityö voivat tukea talo- ja turvatekniikkajärjestelmien kehitystä. Kiinteistötiedon laaja käyttö pelastus- ja sammutustyön suunnittelussa ja toteutuksessa tarjoaa mahdollisuu-den paloturvallisuuden parantamiseen ja palovahinkojen pienentämiseen. Etäyhteyksiä ja langattomia verkkoja hyödyntämällä erilaisten järjestelmien tuottama tieto saadaan halutussa muodossa haluttuun paikkaan. Nopea ja luotettava tiedonkulku helpottaa vahinkotilanteisiin varautumista ja niissä toimimista. Viime vuosina tapahtuneet muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja käytössä voivat olla uhka rakennusten yleiselle turvallisuudelle. Ammattimainen kiinteistöjen omistus, vuokrasuhteeseen perustuva tilojen käyttö ja toimintojen ulkoistaminen saattavat johtaa vastuun hämärtymiseen ja pahimmillaan välinpitämättömyyden lisääntymiseen. Keskeisiä asioita turvallisuuden varmistamiseksi sekä normaalikäytössä että poikkeustilanteissa ovat vastuiden selkeä määrittely, riittävä tiedottaminen ja vastuuhenkilöiden koulutus.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages62
ISBN (Electronic)978-951-38-6916-8
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

NameVTT Tiedotteita - Research Notes
PublisherVTT
No.2383
ISSN (Print)1235-0605
ISSN (Electronic)1455-0865

Fingerprint

Olla

Keywords

  • fire safety
  • safety engineering
  • building service systems
  • building information

Cite this

Hakkarainen, T. (2007). Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa: Nykytilanne ja tarvekartoitus. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2383
Hakkarainen, Tuula. / Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa : Nykytilanne ja tarvekartoitus. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 62 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2383).
@book{33e69ec34aec4cab876cd15e4af9d29b,
title = "Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa: Nykytilanne ja tarvekartoitus",
abstract = "T{\"a}ss{\"a} tutkimushankkeessa kartoitettiin paloturvallisuuden huomiointia {\"a}lykk{\"a}iss{\"a} talotekniikka- ja kiinteis-t{\"o}informaatioj{\"a}rjestelmiss{\"a}. Ty{\"o}ss{\"a} selvitettiin, miten n{\"a}m{\"a} j{\"a}rjestelm{\"a}t toimivat ennalta ehk{\"a}isev{\"a}sti ja tulipalotilanteessa ja miten niit{\"a} hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n tai voitaisiin hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} paloturvallisuuden edist{\"a}miseksi. Nykytilanteen lis{\"a}ksi tarkasteltiin tulevaisuuden kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Henkil{\"o}turvallisuuden varmistamisen ja omaisuusvahinkojen minimoimisen kannalta on kriittist{\"a}, ett{\"a} palo havaitaan ja sammutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai ainakin estet{\"a}{\"a}n sen levi{\"a}minen. T{\"a}h{\"a}n pyrit{\"a}{\"a}n kiinteist{\"o}jen paloilmoittimilla ja sammutuslaitteistoilla. Talotekniikan ja kiinteist{\"o}informaation hy{\"o}dynt{\"a}minen tarjoaa lis{\"a}mahdollisuuksia paloturvallisuuden kehitt{\"a}miseksi edelleen. Rakennusautomaatio- ja paloturvallisuusj{\"a}rjestelmien tarkoituksenmukaisella yhteensovittamisella sek{\"a} kiinteist{\"o}-tiedon k{\"a}yt{\"o}ll{\"a} pelastus- ja sammutusty{\"o}ss{\"a} voidaan edist{\"a}{\"a} paloturvallisuutta ja pienent{\"a}{\"a} palovahinkoja. Uusi anturi- ja ilmaisinteknologia on keskeisess{\"a} asemassa {\"a}lykk{\"a}iss{\"a} rakennuksissa niin talotekniikan kuin paloturvallisuudenkin kannalta. Useita ilmaisimia k{\"a}sitt{\"a}vien kokonaisuuksien avulla rakennus voi toimia reagoiden olosuhteisiin ja jopa k{\"a}ytt{\"a}jiin. Tarvittava suuri ilmaisinm{\"a}{\"a}r{\"a} lis{\"a}{\"a} kuitenkin kustannuksia ja asettaa haasteita ilmaisimista saatavan tiedon hallinnalle ja hy{\"o}dynt{\"a}miselle. Kustannustehokkaat ilmaisimet ovatkin keskeinen teknologian kehitt{\"a}miskohde {\"a}lykk{\"a}iden rakennusten kannalta. Tekniikan kehitys palonilmaisussa, talotekniikassa ja rakennusautomaatiossa antaa hyv{\"a}n pohjan j{\"a}rjestelmien integraatiolle, joka luo edellytyksi{\"a} uudelle toimivuutta ja turvallisuutta parantavalle teknologialle. Hyvin toimivien integroitujen j{\"a}rjestelmien toteuttaminen edellytt{\"a}{\"a} kuitenkin laajaa asiantuntemusta, monipuolista osaamista ja vastuullista toimintaa. Ajantasainen lains{\"a}{\"a}d{\"a}nt{\"o} ja standardointity{\"o} voivat tukea talo- ja turvatekniikkaj{\"a}rjestelmien kehityst{\"a}. Kiinteist{\"o}tiedon laaja k{\"a}ytt{\"o} pelastus- ja sammutusty{\"o}n suunnittelussa ja toteutuksessa tarjoaa mahdollisuu-den paloturvallisuuden parantamiseen ja palovahinkojen pienent{\"a}miseen. Et{\"a}yhteyksi{\"a} ja langattomia verkkoja hy{\"o}dynt{\"a}m{\"a}ll{\"a} erilaisten j{\"a}rjestelmien tuottama tieto saadaan halutussa muodossa haluttuun paikkaan. Nopea ja luotettava tiedonkulku helpottaa vahinkotilanteisiin varautumista ja niiss{\"a} toimimista. Viime vuosina tapahtuneet muutokset kiinteist{\"o}jen omistuksessa ja k{\"a}yt{\"o}ss{\"a} voivat olla uhka rakennusten yleiselle turvallisuudelle. Ammattimainen kiinteist{\"o}jen omistus, vuokrasuhteeseen perustuva tilojen k{\"a}ytt{\"o} ja toimintojen ulkoistaminen saattavat johtaa vastuun h{\"a}m{\"a}rtymiseen ja pahimmillaan v{\"a}linpit{\"a}m{\"a}tt{\"o}myyden lis{\"a}{\"a}ntymiseen. Keskeisi{\"a} asioita turvallisuuden varmistamiseksi sek{\"a} normaalik{\"a}yt{\"o}ss{\"a} ett{\"a} poikkeustilanteissa ovat vastuiden selke{\"a} m{\"a}{\"a}rittely, riitt{\"a}v{\"a} tiedottaminen ja vastuuhenkil{\"o}iden koulutus.",
keywords = "fire safety, safety engineering, building service systems, building information",
author = "Tuula Hakkarainen",
note = "Project code: 6936",
year = "2007",
language = "Finnish",
series = "VTT Tiedotteita - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2383",
address = "Finland",

}

Hakkarainen, T 2007, Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa: Nykytilanne ja tarvekartoitus. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2383, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa : Nykytilanne ja tarvekartoitus. / Hakkarainen, Tuula.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 62 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2383).

Research output: Book/ReportReportProfessional

TY - BOOK

T1 - Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa

T2 - Nykytilanne ja tarvekartoitus

AU - Hakkarainen, Tuula

N1 - Project code: 6936

PY - 2007

Y1 - 2007

N2 - Tässä tutkimushankkeessa kartoitettiin paloturvallisuuden huomiointia älykkäissä talotekniikka- ja kiinteis-töinformaatiojärjestelmissä. Työssä selvitettiin, miten nämä järjestelmät toimivat ennalta ehkäisevästi ja tulipalotilanteessa ja miten niitä hyödynnetään tai voitaisiin hyödyntää paloturvallisuuden edistämiseksi. Nykytilanteen lisäksi tarkasteltiin tulevaisuuden kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Henkilöturvallisuuden varmistamisen ja omaisuusvahinkojen minimoimisen kannalta on kriittistä, että palo havaitaan ja sammutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai ainakin estetään sen leviäminen. Tähän pyritään kiinteistöjen paloilmoittimilla ja sammutuslaitteistoilla. Talotekniikan ja kiinteistöinformaation hyödyntäminen tarjoaa lisämahdollisuuksia paloturvallisuuden kehittämiseksi edelleen. Rakennusautomaatio- ja paloturvallisuusjärjestelmien tarkoituksenmukaisella yhteensovittamisella sekä kiinteistö-tiedon käytöllä pelastus- ja sammutustyössä voidaan edistää paloturvallisuutta ja pienentää palovahinkoja. Uusi anturi- ja ilmaisinteknologia on keskeisessä asemassa älykkäissä rakennuksissa niin talotekniikan kuin paloturvallisuudenkin kannalta. Useita ilmaisimia käsittävien kokonaisuuksien avulla rakennus voi toimia reagoiden olosuhteisiin ja jopa käyttäjiin. Tarvittava suuri ilmaisinmäärä lisää kuitenkin kustannuksia ja asettaa haasteita ilmaisimista saatavan tiedon hallinnalle ja hyödyntämiselle. Kustannustehokkaat ilmaisimet ovatkin keskeinen teknologian kehittämiskohde älykkäiden rakennusten kannalta. Tekniikan kehitys palonilmaisussa, talotekniikassa ja rakennusautomaatiossa antaa hyvän pohjan järjestelmien integraatiolle, joka luo edellytyksiä uudelle toimivuutta ja turvallisuutta parantavalle teknologialle. Hyvin toimivien integroitujen järjestelmien toteuttaminen edellyttää kuitenkin laajaa asiantuntemusta, monipuolista osaamista ja vastuullista toimintaa. Ajantasainen lainsäädäntö ja standardointityö voivat tukea talo- ja turvatekniikkajärjestelmien kehitystä. Kiinteistötiedon laaja käyttö pelastus- ja sammutustyön suunnittelussa ja toteutuksessa tarjoaa mahdollisuu-den paloturvallisuuden parantamiseen ja palovahinkojen pienentämiseen. Etäyhteyksiä ja langattomia verkkoja hyödyntämällä erilaisten järjestelmien tuottama tieto saadaan halutussa muodossa haluttuun paikkaan. Nopea ja luotettava tiedonkulku helpottaa vahinkotilanteisiin varautumista ja niissä toimimista. Viime vuosina tapahtuneet muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja käytössä voivat olla uhka rakennusten yleiselle turvallisuudelle. Ammattimainen kiinteistöjen omistus, vuokrasuhteeseen perustuva tilojen käyttö ja toimintojen ulkoistaminen saattavat johtaa vastuun hämärtymiseen ja pahimmillaan välinpitämättömyyden lisääntymiseen. Keskeisiä asioita turvallisuuden varmistamiseksi sekä normaalikäytössä että poikkeustilanteissa ovat vastuiden selkeä määrittely, riittävä tiedottaminen ja vastuuhenkilöiden koulutus.

AB - Tässä tutkimushankkeessa kartoitettiin paloturvallisuuden huomiointia älykkäissä talotekniikka- ja kiinteis-töinformaatiojärjestelmissä. Työssä selvitettiin, miten nämä järjestelmät toimivat ennalta ehkäisevästi ja tulipalotilanteessa ja miten niitä hyödynnetään tai voitaisiin hyödyntää paloturvallisuuden edistämiseksi. Nykytilanteen lisäksi tarkasteltiin tulevaisuuden kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Henkilöturvallisuuden varmistamisen ja omaisuusvahinkojen minimoimisen kannalta on kriittistä, että palo havaitaan ja sammutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai ainakin estetään sen leviäminen. Tähän pyritään kiinteistöjen paloilmoittimilla ja sammutuslaitteistoilla. Talotekniikan ja kiinteistöinformaation hyödyntäminen tarjoaa lisämahdollisuuksia paloturvallisuuden kehittämiseksi edelleen. Rakennusautomaatio- ja paloturvallisuusjärjestelmien tarkoituksenmukaisella yhteensovittamisella sekä kiinteistö-tiedon käytöllä pelastus- ja sammutustyössä voidaan edistää paloturvallisuutta ja pienentää palovahinkoja. Uusi anturi- ja ilmaisinteknologia on keskeisessä asemassa älykkäissä rakennuksissa niin talotekniikan kuin paloturvallisuudenkin kannalta. Useita ilmaisimia käsittävien kokonaisuuksien avulla rakennus voi toimia reagoiden olosuhteisiin ja jopa käyttäjiin. Tarvittava suuri ilmaisinmäärä lisää kuitenkin kustannuksia ja asettaa haasteita ilmaisimista saatavan tiedon hallinnalle ja hyödyntämiselle. Kustannustehokkaat ilmaisimet ovatkin keskeinen teknologian kehittämiskohde älykkäiden rakennusten kannalta. Tekniikan kehitys palonilmaisussa, talotekniikassa ja rakennusautomaatiossa antaa hyvän pohjan järjestelmien integraatiolle, joka luo edellytyksiä uudelle toimivuutta ja turvallisuutta parantavalle teknologialle. Hyvin toimivien integroitujen järjestelmien toteuttaminen edellyttää kuitenkin laajaa asiantuntemusta, monipuolista osaamista ja vastuullista toimintaa. Ajantasainen lainsäädäntö ja standardointityö voivat tukea talo- ja turvatekniikkajärjestelmien kehitystä. Kiinteistötiedon laaja käyttö pelastus- ja sammutustyön suunnittelussa ja toteutuksessa tarjoaa mahdollisuu-den paloturvallisuuden parantamiseen ja palovahinkojen pienentämiseen. Etäyhteyksiä ja langattomia verkkoja hyödyntämällä erilaisten järjestelmien tuottama tieto saadaan halutussa muodossa haluttuun paikkaan. Nopea ja luotettava tiedonkulku helpottaa vahinkotilanteisiin varautumista ja niissä toimimista. Viime vuosina tapahtuneet muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja käytössä voivat olla uhka rakennusten yleiselle turvallisuudelle. Ammattimainen kiinteistöjen omistus, vuokrasuhteeseen perustuva tilojen käyttö ja toimintojen ulkoistaminen saattavat johtaa vastuun hämärtymiseen ja pahimmillaan välinpitämättömyyden lisääntymiseen. Keskeisiä asioita turvallisuuden varmistamiseksi sekä normaalikäytössä että poikkeustilanteissa ovat vastuiden selkeä määrittely, riittävä tiedottaminen ja vastuuhenkilöiden koulutus.

KW - fire safety

KW - safety engineering

KW - building service systems

KW - building information

M3 - Report

T3 - VTT Tiedotteita - Research Notes

BT - Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Hakkarainen T. Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa: Nykytilanne ja tarvekartoitus. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 62 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2383).