Talonrakennuksen routasuojausohjeet

Harri Kivikoski, Markku Juvankoski, Seppo Saarelainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Talonrakennuksen routasuojausohjeissa esitetään menetelmiä routasuojauksen mitoittamista ja rakentamista varten. Ohjeita noudatetaan lämmitettävien rakennusten ja kylmien rakennusten ja rakenteiden roudatonta perustussyvyyttä ja perustusten työnaikaista ja pysyvää routasuojausta määritettä¬essä sekä piha alueiden routasuojauksen suunnittelussa. Ohjeissa esitetään routasuojauksen mitoituksessa tarvittavat lähtötiedot ja niiden määrittäminen. Pohjatutkimustietojen avulla määritetään maalajin routivuuteen perustuva routasuo¬jaustarve. Ilmastotekijöiden, perustustavan ja perustusraken¬teen sekä rakennuksen sisälämpötilan perusteella mitoitetaan roudaton perustussyvyys tai riittävä routasuojaus. Ohjeissa esitetään myös lämpimän rakennuksen routasuojauksen mitoitus lämmöneristysmääräyksiä tiukemmin eristetyille, ns. matalaenergiataloratkaisuihin perustuville, alapohjille. Kylmien rakennusten ja rakenteiden routasuojaustarpeen määräävät il¬mastotekijät. Rakennusten perustusten kuivatuksen ja salaojituksen periaatteet sekä salaojakaivojen routasuojausmenetelmät esitetään. Piha alueiden päällysrakenteen routasuojaus mitoitetaan ilmastotekijöiden, pohjamaan laadun ja piha alu¬eelle sallittavan routanousun suuruuden mukaan. Talonrakennuk¬sen työnaikaisen routasuojauksen mitoitus sekä maapohjan su¬lattamiseen ja sulana pitämiseen soveltuvat lämmitysmenetelmät esitetään. Routasuojaukseen ja lämmöneristykseen käytettäville materiaaleille annetaan erilaisiin käyttöolosuhteisiin suunnittelulämmönjohtavuusarvot.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherRakennustieto oy
  Number of pages96
  Edition2. uud.
  ISBN (Print)978-951-682-851-3
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this