Talonrakennustuotannon sisävalmistusvaiheen kehittäminen: Esitutkimus. Sisävalmistustyöt

Heikki Sarin, Erkki Lehtinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Talonrakennustuotannon sisävalmistustöitä koskevan esitutkimuksen tavoitteena on selvittää näiden töiden osuutta rakennushankkeessa sekä myös kuvata tärkeimmät tuotantotekniset ratkaisut, järjestelmät ja tuotantomenetelmät. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa sisävalmistustöiden vaikeudet ja ongelmat ja ehdottaa niistä merkittävimpiä jatkotutkimuksen kohteiksi. Sisävalmistusvaiheen osuus rakentamishankkeessa on jatkuvasti kasvanut laatu- ja varustetason kehittymisen myötä. Esimerkiksi tyypillisen täyselementtitekniikalla rakennetun kerrostalon kokonaisrakentamisaika jakaantuu siten, että kaivu- ja perustustyöt kestävät n. 2 kk, runkotyöt n. 1,5 kk sekä sisävalmistustyöt n. 3,5 kk. Sisävalmistusvaiheen kesto on siis 50 % kokonaisrakentamisajasta. Teollisuus- ja toimistorakennuksien sisävalmistusvaihe kestää myös noin puolet koko rakennusajasta. Vaiheen osuus vaihtelee kuitenkin enemmän kuin asuinrakennuksissa. Osaelementtitekniikalla rakennetussa asuinkerrostalossa, jossa pääurakoitsijan kokonaistyömenekki on n. 2,5 h/Rm3, sisävalmistustyöt vaativat työpanosta n. 0,8 h/Rm3, mikä on n. 30 % kokonaistyöpanoksesta. Lukuun ei sisälly maalaustöitä, joiden osuus on n. 6 %. Sisävalmistusvaiheessa siirrettävät materiaalit ovat suhteellisen pieni osa kokonaismassoista, n. 5 - 15 %. Sisustustarvikkeita ja -materiaaleja joudutaan kuitenkin siirtelemään lukumääräisesti paljon. Nostot voidaan useimmiten suorittaa rakennushissillä. Sisävalmistelutöiden osuus rakennuskustannuksista (Talo-70 ryhmien 0 - 9 summasta) on asuinkerrostalossa n. 20 %. Luvut vastaavat rakennuskustannusindeksin 1973 = 100 jakaumaa eivätkä sisällä rakennuttajan kustannuksia eivätkä työmaan yhteiskustannuksia. Mikäli lukuun lasketaan suhteellinen osuus rakennuttajan kustannuksista ja yhteiskustannuksista päädytään n. 30 %:iin. Asuinpientalojen rakennuskustannuksista on sisävalmistustöiden osuus 25 - 35 %. Teollisuus- ja toimistorakennusten sisävalmistustöiden kustannukset vaihtelevat huomattavasti rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Sisävalmistustöiden osuus on teollisuushalleissa kuitenkin yleensä pienempi kuin asuinrakennuksissa. Tuote- ja tuotantoteknisiä ratkaisuja kuvattaessa on työt jaettu sisävalmistuksen asennustöihin ja pintatöihin. Asennustöihin sisältyvät tilaelementtien, ikkunoiden, ovien, väliseinien, kalusteiden ja varusteiden sekä listoitusten asennukset. Pintatöihin kuuluvat tasoite-, maalaus- ja lattiapäällystetyöt sekä muut päällystetyöt. Sisävalmistusvaiheen merkittävimmät ongelmat liittyvät seuraaviin aiheisiin: - vauriot ja suojaukset työmaalla sisävalmistusvaiheen aikana, - materiaalien käytön tehostaminen ja jätteiden muodostumisen vähentäminen, - hankintojen suunnittelu- ja toteuttaminen rakennusyrityksessä sekä - eri urakoitsijoiden välisten yhteistyömuotojen kehittäminen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages142
ISBN (Print)951-38-0536-0
Publication statusPublished - 1977
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto
Number46
ISSN0355-3442

Cite this