Talonrakennustuotannon sisävalmistusvaiheen kehittäminen: Esitutkimus. LVI- ja sähkötyöt

Heikki Rytövuori, Erkki Lehtinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä tutkimus kuuluu osana rakennusten sisävalmistusvaiheen kehittämistä koskevaan esitutkimukseen. Sen tavoitteena on selvittää LVIS-töiden osuus rakennushankkeessa ja kuvata niiden tuote- ja tuotantotekniikkaa sekä kartoittaa LVIS-töiden työmaavaiheen ongelmia ja laatia niihin perustuvia jatkotutkimusehdotuksia. LVIS-työt ajoittuvat kaikkiin rakentamisvaiheisiin pääpainon ollessa sisävalmistusvaiheessa. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan LVIS-töiden osuus rakennustyömaan kokonaistyömenekistä on 10 - 18 % rakennustyypin mukaan. LVIS-materiaaleja asennetaan vaihtelevia määriä eri rakennustyypeissä (asuinkerrostaloon noin 2 kg/Rm3). LVIS-töiden kustannusosuus on tavanomaisessa rakentamisessa 15 - 25 % kokonaisrakennuskustannuksista. Tutkimuksessa on kuvattu melko laajasti Suomessa nykyisin käytössä olevia LVIS-asennusten tuote- ja tuotantoteknisiä järjestelmiä. Lämmitysjärjestelmissä on noudatettu pääjakoa: paikalliset lämmityslaitteet, sähkölämmitys, vesikeskuslämmitys ja ilmalämmitys. Käyttövesilaitteistosta, jäte- ja sadevesiviemäreistä sekä ilmanvaihtolaitteista on kuvattu rakennusteknillisiä töitä silmälläpitäen tärkeimmät laitteistot sekä johto- ja kanavalinjat. Sähköasennuksissa on kuvattu laitteiden ja johtojen vaatimat tilat ja asennusreitit sekä erilaiset asennusjärjestelmät. Rakennusta LVIS-tekniset ratkaisut ovat merkittävästi riippuvaisia laeista, asetuksista ja päätöksistä sekä normeista ja mitoitusohjeista. 1976-07-01 voimaan tullut Suomen rakentamismääräyskokoelma on ensimmäinen julkaisu, jossa on selväpiirteisesti koottuna LVI-alaa koskevat määräykset ja ohjeet. Rakennusteknillisesti palomääräykset ovat tärkeimmät LVIS-alan määräykset. LVIS-laitteiden ja rakennuksen rungon yhteensopivuuden parantaminen kiinnostaa rakentamisen eri osapuolia. Tämä onkin yksi jatkotutkimusehdotuksista. Muut jatkotutkimusehdotukset käsittelevät LVIS-asennusten rakennusaikaista käyttöä, LVIS-laitteiden rakennusaikaisten vaurioiden vähentämistä, jätteiden määrää ja käsittelyä sekä rakennustyömaan urakoitsijoiden välisen yhteistyön kehittäminen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages162
ISBN (Print)951-38-0538-7
Publication statusPublished - 1977
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto
Number47
ISSN0355-3442

Cite this