Talonrakennustyömaan tietojenkäsittelyn ongelmat

Esko Salo, Hannu Tyrväinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä julkaisu on tutkimuksen "Talonrakennustyömaan tietojenkäsittely" väliraport-ti. Tutkimuksessa on kolme päävaihetta: työmaan tietojenkäsittelytoimintojen kar-toittaminen, tietojenkäsittelyn ongelmien selvittäminen sekä työmaan tietojenkä-sittelyn kehitysehdotusten esittäminen. Tässä osatutkimuksessa selvitetään työmaan tietojenkäsittelyn ongelmia. Ongelma-analyysi perustuu pääasiassa työmaahenkilös-tön, rakennusyritysten tuotantojohdon ja aliurakoitsijoiden edustajien haaatatte-luihin. Työmaan tietojenkäsittelyn ja koko työmaan toiminnan suurin ongelma on päätösten ja toimenpiteiden tekeminen ilman järjestelmällistä tuotannonsuunnittelua. Puut-teellinen suunnittelu aiheuttaa virheratkaisuja toteutuksessa sekä vaikeuksia seurantatiedon käytössä. Lisäksi erilaiset suunnitelmat dokumentoidaan huonosti, jolloin suunnittelun perustiedot joudutaan aina etsimään uudestaan tarkennettaessa tai päivitettäessä vanhoja suunnitelmia. Lukuisien toisiinsa liittyvien tuotanto-suunnitelmien ylläpito on nykyisin menetelmin työlästä, eivätkä suunnitelmat pysy ajan tasalla tilanteiden muuttuessa. Tällöin seurantatiedoilta puuttuu vertailu-pohja. Työmaan ohjauksessa tarvittavien yleisten tuotannonsuunnittelutiedostojen luotet-tavuus ja kattavuus ovat nykyisin riittämättömiä: Menekki- ja menetelmätietoa on saatavissa, mutta osa tiedosta on jo verraten vanhaa, eikä tietoa ole kaikista tärkeimmistä nimikkeistä. Erityisesti aliurakkatöiden tuotantotiedostojen puute on ilmeinen. Myös materiaali- ja kalustomenekkitietoja on niukasti. Yrityskohtaisten tuotantotiedostojen puutteet ovat pitkälti samankaltaisia kuin yleisten tiedosto-jen. Työmaalla päivittäin kerättyä toteutumatietoa ei hyödynnetä uutta suunniteltaes-sa. Tämä johtuu tiedon keruun riittämättomyydestä; esim. toteutuneita suoritemää-riä kirjataan vähän. Seurantatiedot ovat usein myös niin vanhoja, että ne eivät ole käyttökelpoisia työmaan ohjauksessa. Tietokoneiden ja ohjelmien kehittyminen tuo työmaille uusia mahdollisuuksia rat-kaista tietojenkäsittelyn ongelmia. Mikrotietokoneita onkin jo kokeiltu muutamilla työmailla. Työnjohtajien vähäinen atk:n tuntemus ja soveliaiden ohjelmien puute ovat kuitenkin vaikuttaneet käyttöönottoon.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages98
ISBN (Print)951-38-2565-5
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number569
ISSN0358-5085

Keywords

  • building sites
  • data processing
  • sites
  • computers
  • ADP
  • computer system programs

Cite this